Bibliotek & Offentlig verksamhet

Avancerad sökning
1 artiklar, totalt 216 kr
Ändra i din kundvagn Gå till kassan

Fokus på Mellanöstern

Revolution i Egypten, uppror i Syrien, stora demonstrationer i Iran - händelserna i Mellanöstern sätter världen i gungning. Vad är det som händer, varför händer det och vad kommer att hända? Vi tipsar om några böcker som ger en bakgrund till det som pågår och några som skildrar det som just hänt!Bruden är vacker men har redan en man : sionismen - en ideologi vid vägs ände?

av Karlsson, Ingmar

R2P : skyldighet att skydda

av Lohr gen Stahl, Roland

1898 for en judisk delegation till Palestina, platsen det judiska folket hävdas ha biblisk rätt till. I ett telegram rapporterade de: "Bruden är vacker men har redan en man." Med det menades att Palestina visserligen var ett vackert land, men att det redan fanns ett folk som levde där.

Efter böcker om Bushs krigsförbrytelser och svensk neutralitet riktar Lohr gen Stahl sin uppmärksamhet mot begretppet "Skyldig att skydda". I R2P tar han upp frågan om Libyen och den militära interventionen, solidaritet med folket kontra det svarta guldet.

Tipsa en kompis!
Tipsa en kompis!
Lägg i kundvagn

En delad värld: Islam och Europa, i går, idag och imorgon

av Karlsson, Ingmar

Revolution i Egypten

av Björklund, Per

Mellanösternkännaren Ingmar Karlssons En delad värld behandlar relationen mellan Islam och Europa - igår, idag och imorgon. Europa. Författaren tecknar pedagogiskt och klargörande en bild av nuläget för islam i Europa.

Här beskrivs dels revolutionen i Egypten dag för dag, dels sätts händelserna in i ett historiskt sammanhang bl a genom texter om fackföreningsrörelsen och Muslimska brödraskapets roll.

Tipsa en kompis!
Tipsa en kompis!
Lägg i kundvagn

Tro och makt : religion och politik i Mellanöstern

av Lewis, Bernard

Irans dubbla ansikte

av Majd, Hooman

Lewis, professor emeritus i Mellanösternstudier vid Princetonuniversitet, behandlar ur en historisk synvinkel förhållandet mellan religion och politik i Mellanöstern och tar upp frågor som Europa och islam, frihet och liberal demokrati och kvinnornas ställning i islam.

Majds uppsåt är att ge en mer nyanserad och komplex bild av ett land som oftast skildras i de den motsatta bilderna av ett konservativ hårdför präststyre och en ung modern sekulär storstadselit.

Tipsa en kompis!
Tipsa en kompis!

Gaza - från faraoner till islamister

av Shachar, Nathan

Islam och Europa : Samlevnad eller konfrontation

av Karlsson, Ingmar

Shachars unika bok behandlar världens minsta och mest nyhetsintensiva konflikthärd, från faraonernas dagar till de allra senaste palestinsk-israeliska kollisionerna. Tonvikten ligger på vardagens människor och deras dramatiskt skiftande levnadsvillkor.

I Islam och Europa redogör Ingmar Karlsson för vad som är myt och verklighet bakom den muslimska hotbilden och tar itu med en rad vanföreställnigar och fördomar om islam - gamla som nya - samt orsakerna till fundamentalismens framväxt och politiska inflytande.

Tipsa en kompis!
Tipsa en kompis!

Europa och turken : Betraktelser kring en komplicerad relation

av Karlsson, Ingmar

Tro eller förnuft : i politisk islam

av Fazlhashemi, Mohammad

Turkiets kandidatur till ett EU-medlemskap har inneburit att den "turkiska faran" manats fram på nytt i den europeiska debatten. Kommer ett medlemskap att leda till en islamisering av Europa och hota den europeiska identiteten?

Inom islams historia finns en lång kamp mellan de religiösa och de sekulära politiska ledarna om vilka som är bäst lämpade att styra de muslimska länderna. Fazlhashemi visar på hur det yttrat sig i historien - och ger en antydan om den utveckling vi kan förvänta oss i framtiden.

Tipsa en kompis!
Tipsa en kompis!

Kurdistan : landet som icke är

av Karlsson, Ingmar

Arvet efter Mubarak : egyptens kamp för frihet

av Björklund, Per

Är kurdfrågan en ödesfråga för hela världen? Det finns omkring 30 miljoner kurder i världen. Men de har inget eget land, trots att de sedan årtusenden har levat i ett sammanhängande område. Finns det överhuvudtaget en fredlig lösning?

Ett reportage om de sociala rörelsernas Egypten och ett inlägg i Mellanösterndebatten. Per Björklund diskuterar Egyptens framtid och skildrar de sociala konflikter som format landet, från kolonialismens dagar till vår tid.

Tipsa en kompis!
Tipsa en kompis!
Lägg i kundvagn