Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Undervisning för särskilda grupper & personer med särskilda behov

Sök i Undervisning för särskilda grupper & personer med särskilda behov

Specialpedagogik i ideologi, teori och praktik - att bygga …

av Ann Ahlberg

Elevers olikheter : och specialpedagogisk kunskap

av Bengt Persson
Specialpedagogik i ideologi, teori och praktik - att bygga broar

Specialpedagogik i ideologi, teori och praktik beskriver och bygger broar mellan tre dimensioner av det specialpedagogiska kunskapsfältet: ideologi och politik, vetenskap och te…

Elevers olikheter : och specialpedagogisk kunskap

- Vad skiljer vanlig pedagogik från specialpedagogik?- Hur har den specialpedagogiska yrkesrollen förändrats under senare år?- Vad har specialpedagogiken för funktion i en inklu…


Specialpedagogiska aspekter på förskola och skola : möte med det som inte anses lagom Autism och ADHD i skolan : handbok i tydliggörande pedagogik Autism och ADHD i fritidshemmet Nyanlända, interkulturalitet och flerspråkighet i klassrummet - undervisning på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet
Specialpedagogiska aspekter på förskola... av Kristian LutzAutism och ADHD i skolan : handbok i ty... av Anna SjölundAutism och ADHD i fritidshemmet av Cajsa JahnNyanlända, interkulturalitet och flersp... av Pirjo Lahdenperä

Specialpedagogik och funktionsvariationer : att möta barn och unga med funktionsnedsättningar i en utvecklande miljö Specialpedagogik 2 Leka, prata, äta : övningar för barn med särskilda behov Nyanlända och lärande : mottagande och inkludering
Specialpedagogik och funktionsvariation... av Inga-Lill JakobssonSpecialpedagogik 2 av Monica JohanssonLeka, prata, äta : övningar för barn me... av Lars KlintwallNyanlända och lärande : mottagande och... av Nihad Bunar