Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Samhälle & kultur

Sök i Samhälle & kultur

Pojkar i skolan : vad lärare och andra vuxna behöver veta f…

av Fredrik Zimmerman

Våld i nära relationer : socialt arbete i forskning, teori …

Pojkar i skolan : vad lärare och andra vuxna behöver veta för att fler pojkar ska lyckas i skolan

Gruppen pojkar går ut grundskolan med ett meritvärde närmare 30 poäng under det för flickor. Vidare lämnar mer än var femte pojke skolan utan att ha gymnasiebehörighet. Siffror …

Våld i nära relationer : socialt arbete i forskning, teori och praktik

Våld i nära relationer och mäns våld mot kvinnor är ett komplext och utbrett samhällsproblem. Den här boken belyser såväl professionellas som drabbade våldsutsatta kvinnors berä…


Omsorgsboken : möjligheter och svårighetervid intellektuell funktionsnedsättning Ett delat samhälle : makt, intersektionalitet och sociala skiktning Nyanlända, interkulturalitet och flerspråkighet i klassrummet - undervisning på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet Till männen som köpte min kropp
Omsorgsboken : möjligheter och svårighe... Ett delat samhälle : makt, intersektion... av Christofer EdlingNyanlända, interkulturalitet och flersp... av Pirjo LahdenperäTill männen som köpte min kropp av Tove Sahlin

En rosa pedagogik: : jämställdhetspedagogiska utmaningar Herrarna satte oss hit : om tvångsförflyttningarna i Sverige Genus Klubben
En rosa pedagogik: : jämställdhetspedag... av Hillevi Lenz TaguchiHerrarna satte oss hit : om tvångsförfl... av Elin Anna LabbaGenus av Mia ErikssonKlubben av Matilda Voss Gustavsson