Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Utvecklingsstudier

Sök i Utvecklingsstudier

Världen vi skapar : från Gud till marknaden

av Tomas Björkman

Geographies of Development

av Robert Potter
Världen vi skapar : från Gud till marknaden

Mänskligheten befinner sig idag i ett märkligt tillstånd av kulturell vilsenhet, i en tidsepok som saknar tydliga berättelser om världen, historien och verkligheten. Samtidigt inser många att vi in...

Geographies of Development

Now in its fourth edition, Geographies of Development: An Introduction to Development Studies remains a core, balanced and comprehensive introductory textbook for students of Development Studies, D...

Immigration and Integration Policy in Europe

av Haider Abbas

Fundamentals of Sustainable Development

av Niko Roorda
Immigration and Integration Policy in Europe

This book analyzes contemporary changes in immigration and integration policy in the wake of populism and rise of right-wing parties across the world. It examines how, in the face of substantial mi...

Fundamentals of Sustainable Development

The impact of development needs to be considered beyond the narrow focus of economic, ecological or social concerns. This new and expanded edition builds upon the first edition's accessible and com...


How Rich Countries Got Rich and Why Poor Countries Stay Poor Socio-Economic Development Green Development Green Development
How Rich Countries Got Rich and Why Poo... av Erik S. ReinertSocio-Economic Development av Adam SzirmaiGreen Development av Bill AdamsGreen Development av Bill Adams

The Paternalism of Partnership Communication for Another Development From Recipients to Donors From Recipients to Donors
The Paternalism of Partnership av Maria Eriksson BaazCommunication for Another Development av Wendy QuarryFrom Recipients to Donors av Doctor Emma MawdsleyFrom Recipients to Donors av Doctor Emma Mawdsley