Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Eaaca - Psykomotoriska och sensoriska processer

Sök i Eaaca - Psykomotoriska och sensoriska processer

Bilderbokens mångfald och möjligheter : 2:a utgåvan

av Agneta Edwards

Litteraciteter och flerspråkighet - Symposium 2018

Bilderbokens mångfald och möjligheter : 2:a utgåvan

Bilderboken har alltid funnits med i förskolan. Men hur används den? Som avkoppling, eller som pedagogisk aktivitet med utgångspunkt i läroplanen? Hur kan bilderboken berika arb…

Litteraciteter och flerspråkighet - Symposium 2018

Våra möjligheter att kommunicera har drastiskt förändrats med de senaste årtiondenas snabba teknologiska och demografiska förändringar. Det har blivit alltmer självklart att kom…


Bygga broar och öppna dörrar : att läsa, skriva och samtala om texter i förskola och skola Barn upptäcker skriftspråket Aktiv läskraft; Att undervisa i lässtrategier för förståelse Fk-årskurs 3 Skriva för att lära
Bygga broar och öppna dörrar : att läsa... av Monica AxelssonBarn upptäcker skriftspråket av Gösta DahlgrenAktiv läskraft; Att undervisa i lässtra... av Barbro WestlundSkriva för att lära av Olga Dysthe

Processinriktad läs- och skrivundervisning : en väg till inkludering Uppdrag literacy : med klassrummet som arena Att skriva sig till läsning : IKT i förskoleklass och skola Att läsa faktatexter : undervisning i kritisk och eftertänksam läsning
Processinriktad läs- och skrivundervisn... av Catharina TjernbergUppdrag literacy : med klassrummet som... av Ewa JacquetAtt skriva sig till läsning : IKT i för... av Arne TragetonAtt läsa faktatexter : undervisning i k... av Adrienne Gear