Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Sök i Qadu - U-länderna

Socio-Economic Development

av Adam Szirmai

Tillväxt, stagnation, kaos : en intitutionell studie av und…

av Christer Gunnarsson
Socio-Economic Development

Why are poor countries poor and rich countries rich? How are wealth and poverty related to changes in health, life expectancy, education, population growth and politics? This no…

Tillväxt, stagnation, kaos : en intitutionell studie av underutvecklingens orsaker och utvecklingens möjligheter

Vad krävs för att en hållbar tillväxtprocess, som möjliggör minskad fattigdom och ökad levnadsstandard, ska komma till stånd? Denna fråga utgör det genomgående temat i boken.Den…