Digitala böcker

Utbud

I vårt utbud hittar du ca 5 900 st ljudböcker, av dessa ingår 3 000 titlar i ljudboksabonnemanget och ca 16 500 st e-böcker och e-singlar (e-singel är en kortare skönlitterär eller journalistisk berättelse, vanligtvis på runt 5 000–30 000 ord). Samtliga böcker kan köpas styckvis. Du kan även få obegränsad tillgång till ljudböcker genom abonnemang. För att ha ljudboksabonnemanget behöver du en iPhone, iPad eller Android och vår app Adlibris Mondo. Du kan läsa mer om hur det fungerar samt teckna abonnemang på adlibris.com/mondo.