Digitala böcker

Utbud

I vårt utbud hittar du ca 5 900 st ljudböcker och ca 16 500 st e-böcker och e-singlar (e-singel är en kortare skönlitterär eller journalistisk berättelse, vanligtvis på runt 5 000–30 000 ord). Det finns en startsida för e-böcker och en för ljudböcker. Där hittar du nyheter, erbjudanden och boktips.