Representanter för teknik, produktion, handel och ekonomi