Litteraturhistoria och -forskning som rör litteratur på övriga indoeuropeiska språk