Litteraturhistoria och -forskning som rör litteratur på övriga icke-indoeuropeiska språk