Samfunn og politikk

Ditt søk ga mer enn 5000 treff. Bare de første 5000 treffene kan vises. Klikk på tittelen for mer informasjon, eller legg den direkte i handlekurven. Dersom du ikke finner tittelen når du søker, se Søketips

Avgrens søket

 • Thinking, Fast and Slow
  68,-

  Thinking, Fast and Slow
  av Daniel Kahneman

  Pocket - 2012 - Engelsk - ISBN: 9780141033570
  Legg i handlekurv Sendes fra oss i løpet av 2-5 arbeidsdager

  The "New York Times" Bestseller, acclaimed by author such as Freakonomics co-author Steven D. Levitt, Black Swan author Nassim Nicholas Taleb and Nudge co-author Richard Thaler, "Thinking Fast and Slow" offers a whole new look at the way our minds w…

 • Vernepleierfaglig kompetanse og faglig skjønn
  399,-

  Vernepleierfaglig kompetanse og faglig skjønn

  Pocket - 2014 - Norsk (bokmål) - ISBN: 9788215022024
  Legg i handlekurv Sendes fra oss i løpet av 2-5 arbeidsdager

  Hva er egentlig vernepleie? Hva består faget av, og hva kjennetegner en vernepleierfaglig praksis? Disse spørsmålene er grunnlaget for denne boka hvor sentrale fagpersoner fra ulike vernepleierutdanninger og forskningsmiljøer skriver om vernepleierf…

 • Sveket I; barn i risiko- og omsorgssviktsituasjoner
  403,-

  Sveket I; barn i risiko- og omsorgssviktsituasjoner
  av Kari Killén

  Pocket - 2009 - Norsk (bokmål) - ISBN: 9788244612937
  Legg i handlekurv Sendes fra oss i løpet av 2-5 arbeidsdager

  Mange barn utsettes for alvorlig risiko på grunn av omsorgspersoners rusmiddelbruk, voldelig samliv, alvorlige psykiske lidelser eller utviklingshemning. Noen omsorgspersoner utsetter barnet sitt for psykiske og/eller fysiske overgrep, og forsømmer…

 • Politikk og demokrati; en innføring i stats- og kommunalkunnskap
  380,-

  Politikk og demokrati; en innføring i stats- og kommunalkunnskap
  av Gro Sandkjær Hanssen, Marit Kristine Helgesen, Signy Irene Vabo

  Pocket - 2011 - Norsk (bokmål) - ISBN: 9788205411043
  Legg i handlekurv Sendes fra oss i løpet av 1-2 arbeidsdager

  Ny utgave! Boken gir en grunnleggende innsikt i det politiske systemet og i institusjoner som er knyttet til demokrati og valg på nasjonalt, regionalt og kommunalt nivå.Forfatterne tar opp alternative veier til politisk innflytelse, i organisasjonsa…

 • Gode fagfolk vokser; personlig kompetanse i arbeid med mennesker
  356,-

  Gode fagfolk vokser; personlig kompetanse i arbeid med mennesker
  av Greta Marie Skau

  Pocket - 2011 - Norsk (bokmål) - ISBN: 9788202350147
  Legg i handlekurv Sendes fra oss i løpet av 1-2 arbeidsdager

  Gode fagfolk vokser handler om at personlig kompetanse er en betydningsfull og integrert del av profesjonaliteten. Personlig kompetanse er viktig i alt samspill, og særlig i yrker der møtet med andre står sentralt. Vi tilegner oss slik kompetanse i…

 • Mellom ordene; kommunikasjon i profesjonell praksis
  417,-

  Mellom ordene; kommunikasjon i profesjonell praksis
  av Per Jensen, Inger Ulleberg

  Pocket - 2011 - Norsk (bokmål) - ISBN: 9788205397385
  Legg i handlekurv Sendes fra oss i løpet av 1-2 arbeidsdager

  Hvordan kan vi forstå kommunikasjon mellom mennesker? Kan kunnskap om kommunikasjon bidra til å forbedre profesjonell praksis? Mellom ordene handler om møtene mellom profesjonsutøvere og brukere av tjenester. Det finnes mange forskjellige profesjone…

 • This Changes Everything
  202,-

  This Changes Everything
  av Naomi Klein

  Innbundet - 2014 - Engelsk - ISBN: 9781846145056
  Legg i handlekurv Sendes fra oss i løpet av 2-5 arbeidsdager

  Naomi Klein, author of the number 1 international bestsellers, The Shock Doctrine and No Logo, returns with This Changes Everything, a must-read on how the climate crisis needs to spur transformational political change. Forget everything you think y…

 • Vitenskapsfilosofi og vitenskapsteori; for helsefag
  372,-

  Vitenskapsfilosofi og vitenskapsteori; for helsefag
  av Eline Thornquist

  Pocket - 2003 - Norsk (bokmål) - ISBN: 9788276749137
  Legg i handlekurv Sendes fra oss i løpet av 1-2 arbeidsdager

  Det blir stadig oftere stilt krav til helsepersonell om å dokumentere praksis, og det legges mer og mer vekt på forskningsbasert kunnskap i helsesektoren. I denne boken om vitenskapsteori og vitenskapsfilosofi gjør forfatteren rede for sentrale vite…

 • HMS; teori og praksis
  344,-

  HMS; teori og praksis
  av Roger Beggerud

  Pocket - 2013 - Norsk (bokmål) - ISBN: 9788232101139
  Legg i handlekurv Sendes fra oss i løpet av 1-2 arbeidsdager

  HMS - teori og praksis er en bok for ledere, HMS-ansvarlige og verneombud som ønsker seg en samlet oversikt over relevante tema og aktuell metodikk om HMS-arbeid i praksis. Boken er et enkelt verktøy som kan nyttes i det daglige HMS-arbeidet i små o…

 • Discovering Statistics Using IBM SPSS Statistics
  420,-

  Discovering Statistics Using IBM SPSS Statistics
  av Andy Field

  Heftet - 2013 - Engelsk - ISBN: 9781446249185
  Legg i handlekurv Sendes fra oss i løpet av 1-2 arbeidsdager

  Unrivalled in the way it makes the teaching of statistics compelling and accessible to even the most anxious of students, the only statistics textbook you and your students will ever need just got better! Lecturers/instructors - request a free digit…

 • Rådgivning; tradisjoner, teoretiske perspektiver og praksis
  369,-

  Rådgivning; tradisjoner, teoretiske perspektiver og praksis
  av Eva Johannessen, Erling Kokkersvold, Liv Vedeler

  Pocket - 2010 - Norsk (bokmål) - ISBN: 9788205400566
  Legg i handlekurv Sendes fra oss i løpet av 2-5 arbeidsdager

  Boka gir en samlet presentasjon av viktige tradisjoner og sentrale teorier innenfor pedagogisk rådgivning, et område som blant annet inkluderer veiledning og konsultasjon. Innovasjon og systemrettede rådgivningsstrategier, som er viktige områder i p…

 • Det norske samfunn
  452,-

  Det norske samfunn

  Pocket - 2010 - Norsk (bokmål) - ISBN: 9788205390867
  Legg i handlekurv Sendes fra oss i løpet av 2-5 arbeidsdager

  Standardverket Det norske samfunn utkom for første gang i 1968, og foreligger nå i sjette utgave, redigert av Ivar Frønes og Lise Kjølsrød. I boken legges vekt på utviklingen i Norge de siste to tiårene, perioden da oljerikdommen ble en del av norsk…

 • Kunnskap og læring i praksis; fra student til profesjonell sosialarbeider
  307,-

  Kunnskap og læring i praksis; fra student til profesjonell sosialarbeider
  av Eva Berthling Herberg, Helga Jóhannesdóttir

  Pocket - 2007 - Norsk (bokmål) - ISBN: 9788215007489
  Legg i handlekurv Sendes fra oss i løpet av 1-2 arbeidsdager

  Boka tar opp grunnleggende temaer knyttet til læring i praksisstudiene i sosialarbeiderutdanningene, og viser sammenhenger mellom kunnskap, kompetanser og profesjonalitet. Den beskriver hvordan refleksjon i praksis, studentveiledning og et sosialt l…

 • Retten til individuell plan og koordinator
  242,-

  Retten til individuell plan og koordinator
  av Alice Kjellevold

  Pocket - 2013 - Norsk (bokmål) - ISBN: 9788245014228
  Legg i handlekurv Sendes fra oss i løpet av 2-5 arbeidsdager

  Boken tar opp sentrale rettslige problemstillinger ved individuell plan. Den redegjør for hvem som har rett til individuell plan, hvem som er ansvarlig for å utarbeide slik plan, og hvilke krav som stilles til innholdet i planen og til samarbeid og…

 • Ute - Inne; oppsøkende sosialt arbeid med ungdom
  445,-

  Ute - Inne; oppsøkende sosialt arbeid med ungdom

  Pocket - 2006 - Multi - fler språk - ISBN: 9788205347953
  Legg i handlekurv Sendes fra oss i løpet av 1-2 arbeidsdager

  Inne presenterer både det mangfoldet som praktisk oppsøkende sosialt arbeid spenner over. Den setter metoden inn i et større samfunnsmessig perspektiv. Dokumentasjon og utvikling av faglige ferdigheter vies spesiell oppmerksomhet.Bidragsytere er Gus…

 • Anarki, makt og normer; innføring i internasjonal politikk
  388,-

  Anarki, makt og normer; innføring i internasjonal politikk

  Pocket - 2011 - Norsk (bokmål) - ISBN: 9788279353171
  Legg i handlekurv Sendes fra oss i løpet av 2-5 arbeidsdager

  Hva er årsaken til krig i dagens verden? Kan krig forsvares fra et etisk synspunkt? Hvordan oppnår stater makt og innflytelse? Hvilke virkemidler brukes i internasjonale forhandlinger? Hvorfor er det så vanskelig med samarbeid og integrasjon mellom…

 • Metakognitiv terapi for angst og depresjon
  372,-

  Metakognitiv terapi for angst og depresjon
  av Adrian Wells

  Pocket - 2011 - Norsk (bokmål) - ISBN: 9788205417694
  Legg i handlekurv Sendes fra oss i løpet av 2-5 arbeidsdager

  Tankene våre har sterk innvirkning på hvordan vi har det emosjonelt og psykologisk. I går løp det tusenvis av tanker gjennom hodet ditt. Noen var hyggelige, andre mindre hyggelige. Hvor ble det av alle disse tankene? Tanker kommer og går. Et viktig…

 • Samfunnsarbeid; mobilisering og deltakelse i sosialfaglig arbeid
  223,-

  Samfunnsarbeid; mobilisering og deltakelse i sosialfaglig arbeid
  av Gunn Strand Hutchinson

  Pocket - 2010 - Norsk (bokmål) - ISBN: 9788205398856
  Legg i handlekurv Sendes fra oss i løpet av 1-2 arbeidsdager

  Boka er en innføring i samfunnsarbeid som arbeidsmåte i sosialfaglig arbeid. Samfunnsarbeid dreier seg om å opparbeide tro på at endring er mulig, og hvordan man kan oppnå endring gjennom å jobbe sammen med andreForfatteren viser hvordan utfordrende…

 • Allianser; verdier, teorier og metoder i miljøorientert terapi med barn og unge
  344,-

  Allianser; verdier, teorier og metoder i miljøorientert terapi med barn og unge
  av Odd Arne Tjersland, Gunnar Engen, Ulf Jansen

  Pocket - 2013 - Norsk (bokmål) - ISBN: 9788205455238
  Legg i handlekurv Sendes fra oss i løpet av 1-2 arbeidsdager

  I denne boken har forfatterne utviklet en metodebeskrivelse som er praksisnær til det å forholde seg til unge mennesker som på ulike måter strever med livet sitt. Boken er delt inn i tre deler som omhandler teoristoff, metodebeskrivelser og ulike si…

 • Sosialmedisin
  482,-

  Sosialmedisin

  Pocket - 2011 - Norsk (bokmål) - ISBN: 9788205399150
  Legg i handlekurv Sendes fra oss i løpet av 2-5 arbeidsdager

  Sosialmedisin gir en innføring i aktuell sosialmedisinsk teori, kunnskap og praksis. Boken tar opp sosiale forhold av betydning for sykdom og helse i Norge og globalt. Helse- og velferdssystemene i Norge beskrives med særlig vekt på svakstilte grupp…

 • Theories and Practices of Development
  272,-

  Theories and Practices of Development
  av Katie Willis

  Pocket - 2011 - Engelsk - ISBN: 9780415590716
  Legg i handlekurv Sendes fra oss i løpet av 2-5 arbeidsdager

  Global economic crisis and the implications of global environmental change have led academics and policy-makers to consider how 'development' in all parts of the world should be achieved. However, 'development' has always been a contested idea. Whil…

 • Theories and Practices of Development
  990,-

  Theories and Practices of Development
  av Katie Willis

  Innbundet - 2011 - Engelsk - ISBN: 9780415590709
  Legg i handlekurv Sendes fra oss i løpet av 2-5 arbeidsdager

  Global economic crisis and the implications of global environmental change have led academics and policy-makers to consider how 'development' in all parts of the world should be achieved. However, 'development' has always been a contested idea. Whil…

 • Hva er funksjonshemming
  145,-

  Hva er funksjonshemming
  av Jan Tøssebro

  Pocket - 2010 - Norsk (bokmål) - ISBN: 9788215014227
  Legg i handlekurv Sendes fra oss i løpet av 1-2 arbeidsdager

  Denne boken presenterer ulike perspektiver på funksjonshemming. Den for seg både de historiske linjer og dagsaktuelle spørsmål som blant annet deltakelse i samfunnslivet, tilrettelegging og vern mot diskriminering. Med litteraturliste og stikkordreg…

 • Introduction to International Relations
  276,-

  Introduction to International Relations
  av Robert Jackson

  Heftet - 2012 - Engelsk - ISBN: 9780199694747
  Legg i handlekurv Sendes fra oss i løpet av 2-5 arbeidsdager

  The fifth edition of this successful textbook has been updated in light of current international events and ongoing debates in the subject. It provides a highly readable introduction to the principal theories in international relations, combining in…

 • Forbrukersosiologi; makt, tegn og mening i forbrukersamfunnet
  469,-

  Forbrukersosiologi; makt, tegn og mening i forbrukersamfunnet

  Pocket - 2007 - Norsk (bokmål) - ISBN: 9788202267988
  Legg i handlekurv Sendes fra oss i løpet av 2-5 arbeidsdager

  Forbrukersosiologi: Makt, tegn og mening i forbrukersamfunnet er den første boken på norsk hvor forbruk og forbrukere blir gjennomgripende analysert gjennom sosiologisk metode. Forbruk diskuteres flittig i mediene, forskningsfora og ellers i samfunn…

 • Cognitive Behavior Therapy
  319,-

  Cognitive Behavior Therapy
  av Judith S. Beck

  Innbundet - 2011 - Engelsk - ISBN: 9781609185046
  Legg i handlekurv Sendes fra oss i løpet av 1-2 arbeidsdager

  The leading text for students and practicing therapists who want to learn the fundamentals of Cognitive Behavior Therapy (CBT), this book is eminently practical and authoritative. In a highly accessible, step-by-step style, master clinician Judith S…

 • Brukermedvirkning; likeverd og anerkjennelse
  283,-

  Brukermedvirkning; likeverd og anerkjennelse

  Pocket - 2012 - Norsk (bokmål) - ISBN: 9788215018898
  Legg i handlekurv Sendes fra oss i løpet av 2-5 arbeidsdager

  Boka er skrevet på bakgrunn av et femårig samarbeid i HUSK mellom brukere, forskere, studenter, lærere og praktikere i sosialtjeneste/NAV. De ulike bidragene belyser erfaring med brukermedvirkning fra ulike ståsteder og gir nye innfallsvinkler til h…

 • Intervju som forskningsmetode; en kvalitativ tilnærming
  242,-

  Intervju som forskningsmetode; en kvalitativ tilnærming
  av Monica Dalen

  Pocket - 2011 - Norsk (bokmål) - ISBN: 9788215018157
  Legg i handlekurv Sendes fra oss i løpet av 2-5 arbeidsdager

  Boken gir en innføring i intervjuforskning. Forfatterens intensjon er å bevisstgjøre studenter og andre på forskjellige utfordringer de står overfor ved gjennomføring av kvalitative intervjuer. Forskningsprosessen beskrives så konkret som mulig, fra…

 • Nøkkelbegreper i forskningsmetode og vitenskapsteori
  291,-

  Nøkkelbegreper i forskningsmetode og vitenskapsteori
  av Frode Nyeng

  Pocket - 2012 - Norsk (bokmål) - ISBN: 9788245012774
  Legg i handlekurv Sendes fra oss i løpet av 2-5 arbeidsdager

  Denne boken gir deg en rask, men samtidig innholdsrik presentasjon av de viktigste begrepene i forskningsmetode. Boken er tilpasset hele bredden av det samfunnsvitenskapelige fagområdet inklusive de økonomisk-administrative utdanningene. Gjennom 25…

 • Aldring og samfunn; en innføring i sosialgerontologi
  385,-

  Aldring og samfunn; en innføring i sosialgerontologi
  av Svein Olav Daatland, Per Erik Solem

  Pocket - 2011 - Norsk (bokmål) - ISBN: 9788245010022
  Legg i handlekurv Sendes fra oss i løpet av 2-5 arbeidsdager

  Alder og aldring dreier seg ikke bare om biologi, men også om psykologiske og sosiale forandringer. Sosialgerontologien er den del av aldersforskningen som studerer nettopp dette. Boka gir kunnskaper om aldring og eldre fra en psykologisk og samfunn…

 • Personer med demens; møte og samhandling
  412,-

  Personer med demens; møte og samhandling

  Pocket - 2008 - Norsk (bokmål) - ISBN: 9788279501077
  Legg i handlekurv Sendes fra oss i løpet av 2-5 arbeidsdager

  I Demensplan 2015 «Den gode dagen» framgår det at kompetanseutvikling hos personalet idemensomsorgen er et viktig offentlig satsingsområde. Personer med demens er et bidrag for å imøtekomme behovet for kunnskap på området.Boka legger vekt på en pers…

 • Miljøterapeutisk arbeid i møte med vold og aggresjon
  295,-

  Miljøterapeutisk arbeid i møte med vold og aggresjon
  av Ole Greger Lillevik, Lisa Øien

  Pocket - 2014 - Norsk (bokmål) - ISBN: 9788205463936
  Legg i handlekurv Sendes fra oss i løpet av 2-5 arbeidsdager

  Boken har et tydelig forebyggende perspektiv, og gir kunnskap om hvordan både den enkelte miljøterapeut og strukturelle faktorer kan virke dempende eller triggende i vanskelige konfliktsituasjoner.Boken viser også hvordan miljøterapeuten kan sikre n…

 • Gruppemetode for sosial- og helsearbeidere
  433,-

  Gruppemetode for sosial- og helsearbeidere
  av Ken Heap

  Pocket - 2005 - Norsk (bokmål) - ISBN: 9788205328136
  Legg i handlekurv Sendes fra oss i løpet av 1-2 arbeidsdager

  Ken Heaps velkjente bok: Gruppemetode for sosial- og helsearbeidere har i denne 5. utgaven gjennomgått en radikal revidering. Det skjer en stadig utvidelse i bruken av gruppemetode i helse- og sosialvesenet. Kreativ nyskaping preger dagens praksis i…

 • God is Not Great
  83,-

  God is Not Great
  av Christopher Hitchens
  (1 anmeldelse)

  Pocket - 2008 - Engelsk - ISBN: 9781843548102
  Legg i handlekurv Sendes fra oss i løpet av 2-5 arbeidsdager

  "God Is Not Great" is the ultimate case against religion. In a series of acute readings of the major religious texts, Christopher Hitchens demonstrates the ways in which religion is man-made, dangerously sexually repressive and distorts the very ori…

 • Interpreting Qualitative Data
  293,-

  Interpreting Qualitative Data
  av David Silverman

  Pocket - 2011 - Engelsk - ISBN: 9780857024213
  Legg i handlekurv Sendes fra oss i løpet av 2-5 arbeidsdager

  This is the perfect book for any student new to qualitative research. In this exciting and major updating of his bestselling, benchmark text, David Silverman walks the reader through the basics of gathering and analysing qualitative data. David Silv…

 • Interpreting Qualitative Data
  873,-

  Interpreting Qualitative Data
  av David Silverman

  Innbundet - 2011 - Engelsk - ISBN: 9780857024206
  Legg i handlekurv Sendes fra oss i løpet av 2-5 arbeidsdager

  This is the perfect book for any student new to qualitative research. In this exciting and major updating of his bestselling, benchmark text, David Silverman walks the reader through the basics of gathering and analysing qualitative data. David Silv…

 • The Politics of Crisis Management
  221,-

  The Politics of Crisis Management
  av Arjen Boin, Paul T. Hart, Eric Stern

  Pocket - 2006 - Engelsk - ISBN: 9780521607339
  Legg i handlekurv Sendes fra oss i løpet av 2-5 arbeidsdager

  Crisis management has become a defining feature of contemporary governance. In times of crisis, communities and members of organizations expect their leaders to minimize the impact of the crisis at hand, while critics and bureaucratic competitors tr…

 • Mediepedagogikk; refleksjoner om teori og praksis
  259,-

  Mediepedagogikk; refleksjoner om teori og praksis

  Pocket - 2012 - Norsk (bokmål) - ISBN: 9788251928328
  Legg i handlekurv Sendes fra oss i løpet av 2-5 arbeidsdager

  Boken tar opp de mediepedagogiske utfordringene som den digitale tidsalderen fører med seg. Utfordringene drøftes både teoretisk og ved praktiske eksempler. Boken diskuterer blant annet hvordan skolen kan vekke faglig nysgjerrighet hos elever som ve…

 • Shantaram
  73,-

  Shantaram
  av Gregory David Roberts

  Pocket - 2005 - Engelsk - ISBN: 9780349117546
  Legg i handlekurv Sendes fra oss i løpet av 2-5 arbeidsdager

  "A literary masterpiece ... it has the grit and pace of a thriller" Daily Telegraph This debut novel is based on the author's dramatic and extraordinary true story of life on the run in the Bombay underworld. "It took me a long time and most of the…

 • Practices of Looking
  464,-

  Practices of Looking
  av Marita Sturken

  Heftet - 2009 - Engelsk - ISBN: 9780195314403
  Legg i handlekurv Sendes fra oss i løpet av 2-5 arbeidsdager

  Visual culture is central to how we communicate. Our lives are dominated by images and by visual technologies that allow for the local and global circulation of ideas, information, and politics. In this increasingly visual world, how can we best dec…

 • Under det rosa täcket : om kvinnlighetens vara och feministiska strategier
  42,-

  Under det rosa täcket : om kvinnlighetens vara och feministiska strategier
  av Nina Björk

  Pocket - 2013 - Svensk - ISBN: 9789174293647
  Legg i handlekurv Sendes fra oss i løpet av 1-2 arbeidsdager

  Feministisk klassiker i ny kostym Journalisten och författaren Nina Björk talar i Under det rosa täcket för en feminism som inte gör kvinnan till en utopi, som inte ger henne en ''naturlig'' identitet - utan som istället kämpar för en frigörelse frå…

 • Under det rosa täcket : om kvinnlighetens vara och feministiska strategier
  39,-

  Under det rosa täcket : om kvinnlighetens vara och feministiska strategier
  av Nina Björk

  Pocket - 2012 - Svensk - ISBN: 9789174293166
  Overvåk Midlertidig utsolgt

  Nina Björk, frilansjournalist och litteraturvetare, har skrivit ett inlägg i den feministiska debatten. Hon talar för en feminism som inte gör kvinnan till en utopi, som inte ger henne en ''naturlig'' identitet - utan som istället kämpar för en frig…

 • Fosterhjemsarbeid; fra rekruttering til tilbakeføring
  271,-

  Fosterhjemsarbeid; fra rekruttering til tilbakeføring
  av Vigdis Bunkholdt

  Pocket - 2010 - Norsk (bokmål) - ISBN: 9788205394261
  Legg i handlekurv Sendes fra oss i løpet av 1-2 arbeidsdager

  Å flytte barn i fosterhjem er en vanskelig og viktig oppgave som krever grundig, systematisk kunnskap. Håpet er at denne boken kan bistå de som må ta alle de vanskelige beslutningene i denne flytteprosessen.Fosterhjemsarbeid bygger på erfaringer fra…

 • Waking Up: A Guide to Spirituality Without Religion
  153,-

  Waking Up: A Guide to Spirituality Without Religion
  av Sam Harris

  Innbundet - 2014 - Engelsk - ISBN: 9781451636017
  Legg i handlekurv Sendes fra oss i løpet av 1-2 arbeidsdager

  For the millions of Americans who want spirituality without religion, Sam Harris's new book is a guide to meditation as a rational spiritual practice informed by neuroscience and psychology. From multiple "New York Times" bestselling author, neurosc…

 • Waking Up: A Guide to Spirituality Without Religion
  177,-

  Waking Up: A Guide to Spirituality Without Religion
  av Sam Harris

  CD-bok - 2014 - Engelsk - ISBN: 9781442359932
  Legg i handlekurv Sendes fra oss i løpet av 1-2 arbeidsdager

  For the millions of Americans who want spirituality without religion, Sam Harris's new book is a guide to meditation as a rational spiritual practice informed by neuroscience and psychology. From multiple "New York Times" bestselling author, neurosc…

 • Waking Up: A Guide to Spirituality Without Religion
  102,-

  Waking Up: A Guide to Spirituality Without Religion
  av Sam Harris

  Heftet - 2014 - Engelsk - ISBN: 9781476777726
  Legg i handlekurv Sendes fra oss i løpet av 2-5 arbeidsdager

  For the millions of Americans who want spirituality without religion, Sam Harris's new book is a guide to meditation as a rational spiritual practice informed by neuroscience and psychology. From multiple "New York Times" bestselling author, neurosc…

 • Strategic Planning for Public Relations
  404,-

  Strategic Planning for Public Relations
  av Ronald D. Smith

  Heftet - 2013 - Engelsk - ISBN: 9780415506762
  Legg i handlekurv Sendes fra oss i løpet av 2-5 arbeidsdager

  This innovative and popular text provides a clear pathway to developing public relations campaigns and other types of strategic communication. Implementing the pragmatic, in-depth approach of the previous editions, author Ronald D. Smith presents a…

 • Skam og skade; noen avikssosiologiske temaer
  436,-

  Skam og skade; noen avikssosiologiske temaer
  av Ole-Jørgen Skog

  Pocket - 2006 - Norsk (bokmål) - ISBN: 9788205365117
  Legg i handlekurv Sendes fra oss i løpet av 2-5 arbeidsdager

  Hva er sosiale avvik? Hvorfor velger noen å bryte med samfunnets sosiale normer? Hvilke konsekvenser får det for individ og samfunn? Hvilken effekt har forebyggende tiltak og straff? Forfatteren har lagt særlig vekt på å presentere nyere forskning o…

 • World Order
  247,-

  World Order
  av Henry Kissinger

  Innbundet - 2014 - Engelsk - ISBN: 9780241004265
  Legg i handlekurv Sendes fra oss i løpet av 2-5 arbeidsdager

  In World Order, Henry Kissinger - one of the leading practitioners of world diplomacy and author of 'On China' - makes his monumental investigation into the 'tectonic plates' of global history and state relations. World Order is the summation of Hen…

 • Veivalg i velferdspolitikken
  247,-

  Veivalg i velferdspolitikken

  Pocket - 2011 - Norsk (bokmål) - ISBN: 9788245008319
  Legg i handlekurv Sendes fra oss i løpet av 2-5 arbeidsdager

  Den norske velferdsstaten er under skrittvis ombygging. I denne boken tegnes linjer av den nye velferdspolitikken som vokser fram i møtet med en globalisert verdensøkonomi, et flerkulturelt samfunn og en aldrende befolkning. Den drøfter hvilke konse…

 • The Triumph of Emptiness
  210,-

  The Triumph of Emptiness
  av Mats Alvesson

  Heftet - 2014 - Engelsk - ISBN: 9780198708803
  Legg i handlekurv Sendes fra oss i løpet av 2-5 arbeidsdager

  In this book, Mats Alvesson aims to demystify some popular and upbeat claims about a range of phenomena, including the knowledge society, consumption, branding, higher education, organizational change, professionalization, and leadership. He contend…

 • The Triumph of Emptiness
  315,-

  The Triumph of Emptiness
  av Mats Alvesson

  Innbundet - 2013 - Engelsk - ISBN: 9780199660940
  Legg i handlekurv Sendes fra oss i løpet av 2-5 arbeidsdager

  In this book, Mats Alvesson aims to demystify some popular and upbeat claims about a range of phenomena, including the knowledge society, consumption, branding, higher education, organizational change, professionalization, and leadership. He contend…

 • Risiko og forhandlinger; ungdomssosiologiske emner
  279,-

  Risiko og forhandlinger; ungdomssosiologiske emner
  av Kåre Heggen

  Pocket - 2004 - Norsk (bokmål) - ISBN: 9788279350934
  Legg i handlekurv Sendes fra oss i løpet av 2-5 arbeidsdager

  Ved hjelp av begrep som identitet, individualisering, risiko og forhandlinger diskuterer forfatteren sentrale spørsmål i ungdomssosiologien. Han forsøker å tegne et helhetlig bilde av ungdom på deres viktigste arenaer, og ser bl.a. på hvordan ungdom…

 • Linguistically Appropriate Practice
  206,-

  Linguistically Appropriate Practice
  av Roma Chumak-Horbatsch

  Heftet - 2012 - Engelsk - ISBN: 9781442603806
  Overvåk Midlertidig utsolgt

  This path-breaking book provides a convincing argument for the importance of children's home languages and the benefits of dual- and multi-language learning. A new classroom practice known as Linguistically Appropriate Practice (LAP) offers guidance…

 • Normal Accidents
  285,-

  Normal Accidents
  av Charles Perrow

  Heftet - 1999 - Engelsk - ISBN: 9780691004129
  Legg i handlekurv Sendes fra oss i løpet av 2-5 arbeidsdager

  "Normal Accidents" analyzes the social side of technological risk. Charles Perrow argues that the conventional engineering approach to ensuring safety - building in more warnings and safeguards - fails because systems complexity makes failures inevi…

 • Bare et bilde; fotojournalistikk for skrivende journalister
  242,-

  Bare et bilde; fotojournalistikk for skrivende journalister
  av Agnethe Weisser

  Pocket - 2013 - Norsk (bokmål) - ISBN: 9788202404956
  Legg i handlekurv Sendes fra oss i løpet av 1-2 arbeidsdager

  Et bilde i journalistikken er ikke «bare» et bilde. Bildene kan dokumentere, utfylle teksten, vise detaljer, fortelle en parallell historie eller være inngangen til en historie, enten den fortelles på papir eller i et digitalt medium.Bare et bilde b…