Få dine bøker biblioteksutrustede

Som bibliotekskunde har du mulighet til å få de bøkene du kjøper hos oss plastet og utrustet. Vi har et bokverksted i Morgongåva der vi kan utruste valgfri bok fra vårt sortiment bestående av over 10 millioner titler.

Du velger selv hvordan du vil utruste dine bøker. Vi kan legge inn et forhåndsvalg på din konto som vi følger når vi utruster dine bøker. Du kan også selv velge å skreddersy ditt valg fra gang til gang.

For biblioteksutrustede bøker tillegges opp til 5 arbeidsdager utover den ordinære leveringstiden. Returretten gjelder ikke utrustede bøker. Send en e-post til kundeservice@adlibris.com om du har spørsmål om utrustning, returer og reklamasjon.


Priser


For bibliotek som ikke har avtalt noe annet gjelder følgende priser:
- Plasting av bøker inkludert valgfri utrustning: 29 kr ekskludert moms
- Biblioteksinnbinding inkludert valgfri utrustning: 89 kr ekskludert moms
- Bare av følgende alternativ: tyveribeskyttelse, egen etikett, eget stempel, RFID-etikett: 10 kr ekskludert moms
- OBS! Om ett ISBN-nummer inneholder flere bøker så tillegges en plastningskostnad pr bok, som faktureres i etterhånd.


Utrustning


- Forsterkning
Vi setter et ekstra lag plast over bokryggen. Vi forsterker til og med innsiden gjennom å sette en smalere plastremse mellom permen og første siden samt mellom permen og siste siden i boken. Dette alternativ finnes kun for bøker med myk perm.

Forsterkning


- Hylleetikett
En etikett med bokens hyllesignum settes vannrett under plasten på bokens rygg. Er boken for smal settes signum loddrett. På permen settes signum på bokens fremside lengst nede i venstre hjørne.

Hylleetikett


- Stivplast
Vi setter en stivplast på bokens frem- og bakside og forsterker bokryggen med mykplast. Dette alternativ finnes kun for bøker med myk perm.

Stivplast


- Innsideetikett
Etikett plassert på innsiden av permen lengst bak i boken. Velger du boklomme settes etiketten over.

- Baksideetikett
En løpenummeretikett som settes på utsiden av permens bakside. Vi bruker en mal for plassering av strekkoden 2,5 cm fra venstrekanten og 0,8 cm fra den nederste kanten.

Baksideetikett


- Bokkort, lomme og datoblad

Lomme


- 3M tyveribeskyttelse
3m tattle tape. Tyveribeskyttelseremser som festes enten mellom sidene eller i ryggen.

- Egen etikett
Send deres egne etiketter til oss, inklusive eventuell mal om hvor etiketten skal plasseres. Er du interessert av denne tjenesten, kontakt kundeservice@adlibris.com eller 22 20 63 00.

- RFID-brikke
Brikkene vi bruker er P.V. Supa chip fra Philips som er ment for bibliotek. Brikkene kan programmeres om. I vanlige bøker settes RFID-brikken på innsiden av bokens bakre perm, for cd-plater gjelder følgende: ved 1-3 plater setter vi en liten rund RFID på platene. Om det er flere enn 3 plater fester vi en stor brikke i esken.

- Biblioteksinnbinding
Biblioteksinnbinding med tittel og forfatter angitt på ryggen samt påklistret fremside og bakside.

Biblioteksinnbinding