Historie og arkeologi

Søk i Historie og arkeologi

Hva skal vi med historie?; historiedidaktikk i teori og pra…

av Lise Kvande

Fortida er ikke hva den en gang var; en innføring i histori…

av Knut Kjeldstadli
Hva skal vi med historie?; historiedidaktikk i teori og praksis
294,-

For historielæreren er historie både kunnskapsstoff ("teori") og selve formidlingen til elevene ("praksis"). Ofte blir teori og praksis oppfattet som to separate sfærer. Men ikk…

Fortida er ikke hva den en gang var; en innføring i historiefaget
314,-

Denne boka er en moderne, lett tilgjengelig, praktisk og vidtfavnende innføring i historiefaget. Den dekker forskningsmetode, faghistorie og didaktikk. Boka forklarer hva histor…

Legg i handlekurv Legg i handlekurv

Historie, forståelse og fortolkning; innføring i de historisk-filosofiske fags fremvekst og arbeidsmåter
434,-
Norges fiskeri- og kysthistorie I-V
1741,-
Konflikt og stormaktspolitikk i Midtøsten
393,-
Grunnbok i Norges historie; fra vikingtid til våre dager
394,-
Historie, forståelse og fortolkning; in... av Thomas KroghNorges fiskeri- og kysthistorie I-V Konflikt og stormaktspolitikk i Midtøst... av Hilde Henriksen WaageGrunnbok i Norges historie; fra vikingt... av Knut Helle
Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv

Norsk historie I; 750-1537
394,-
Norsk historie II; 1537-1814
394,-
Norsk kirkehistorie
355,-
A short introduction to the history of the United Kingdom
260,-
Norsk historie I; 750-1537 av Ole Georg MosengNorsk historie II; 1537-1814 av Ole Georg MosengNorsk kirkehistorie av Bernt Torvild OftestadA short introduction to the history of...
Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv