Historie og arkeologi

Søk i Historie og arkeologi

Norsk historie I; 750-1537

av Ole Georg Moseng

Hva skal vi med historie?; historiedidaktikk i teori og pra…

av Lise Kvande
Norsk historie I; 750-1537
407,-

Boken er en tradisjonell historiebok ved at den er en fortelling om de viktigste begivenhetene som formet landet, og samtidig en moderne framstilling ved at den har fanget opp n…

Hva skal vi med historie?; historiedidaktikk i teori og praksis
301,-

For historielæreren er historie både kunnskapsstoff ("teori") og selve formidlingen til elevene ("praksis"). Ofte blir teori og praksis oppfattet som to separate sfærer. Men ikk…

Legg i handlekurv Legg i handlekurv

Historie, forståelse og fortolkning; innføring i de historisk-filosofiske fags fremvekst og arbeidsmåter
447,-
Konflikt og stormaktspolitikk i Midtøsten
406,-
Fortida er ikke hva den en gang var; en innføring i historiefaget
325,-
Grunnbok i Norges historie
407,-
Historie, forståelse og fortolkning; in... av Thomas KroghKonflikt og stormaktspolitikk i Midtøst... av Hilde Henriksen WaageFortida er ikke hva den en gang var; en... av Knut KjeldstadliGrunnbok i Norges historie av Knut Helle
Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv

Det siviliserte informasjonssamfunn; folkebibliotekenes rolle ved inngangen til en digital tid
407,-
Norsk historie II; 1537-1814
407,-
Stortingets historie 1964-2014
612,-
Med kjønnsperspektiv på norsk historie; fra vikingtid til 2000-årsskiftet
399,-
Det siviliserte informasjonssamfunn; fo... Norsk historie II; 1537-1814 av Ole Georg MosengStortingets historie 1964-2014 av Hanne Marthe NarudMed kjønnsperspektiv på norsk historie;... av Gro Hagemann
Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv