Medisin

Søk i Medisin

Sykdom og behandling

ICD-10 psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser; kliniske …

Sykdom og behandling
793,-

Boken tar for seg grunnleggende sykdomslære, sykdomsprosesser og sykdommer i kroppens ulike organer. Sykdom og behandling er den fjerde boken i den naturvitenskapelige kunnskaps…

ICD-10 psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser; kliniske beskrivelser og diagnostiske retningslinjer
425,-

Den 10. revisjonen av den internasjonale statistiske klassifikasjonen av sykdommer og beslektede helseproblemer (ICD-10) inneholder en detaljert klassifisering av over 300 psyki…

Legg i handlekurv Legg i handlekurv

Lærebok i psykiatri
765,-
Geriatrisk sykepleie; god omsorg til den gamle pasienten
680,-
Legemidler og bruken av dem
649,-
Klinisk sykepleie 1
696,-
Lærebok i psykiatri Geriatrisk sykepleie; god omsorg til de... Legemidler og bruken av dem Klinisk sykepleie 1
Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv

Menneskekroppen; fysiologi og anatomi
808,-
Grunnleggende sykepleie. Bd. 1-3
1288,-
Allmennmedisin
1025,-
Forebyggende helsearbeid; folkehelsearbeid i teori og praksis
364,-
Menneskekroppen; fysiologi og anatomi av Olav SandGrunnleggende sykepleie. Bd. 1-3 Allmennmedisin Forebyggende helsearbeid; folkehelsearb... av John Gunnar Mæland
Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv