Samfunn og politikk

Søk i Samfunn og politikk

Det kvalitative forskningsintervju

av Steinar Kvale

Barn i risiko; skadelige omsorgssituasjoner

av Øyvind Kvello
Det kvalitative forskningsintervju
371,-

Intervjuer spiller en helt avgjørende rolle i kvalitativ forskning. Denne boken gir en grundig introduksjon til hva det innebærer å utføre en kvalitativ intervjuundersøkelse. I …

Barn i risiko; skadelige omsorgssituasjoner
446,-

Denne boken handler om barn som vekker bekymring og som trenger hjelp til en bedret livssituasjon. Gjennom aktuell forskning redegjør forfatteren for beskyttelses- og risikofakt…

Legg i handlekurv Legg i handlekurv

Metode- og oppgaveskriving for studenter
308,-
Enhet og mangfold; samfunnsvitenskapelig forskning og kvantitativ metode
453,-
Håndbok i rusbehandling; til pasienter med moderat til alvorlig rusmiddelavhengighet
445,-
Praktisk barnevernarbeid
393,-
Metode- og oppgaveskriving for studenter av Olav DallandEnhet og mangfold; samfunnsvitenskapeli... av Kristen RingdalHåndbok i rusbehandling; til pasienter... Praktisk barnevernarbeid av Vigdis Bunkholdt
Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv

Velferdsstaten i endring; norsk sosialpolitikk ved starten av et nytt århundre
429,-
Sveket I; barn i risiko- og omsorgssviktsituasjoner
403,-
Hvordan gjennomføre undersøkelser?; innføring i samfunnsvitenskapelig metode
445,-
Rus; bruk, motiver, skader, behandling, forebygging, historie
436,-
Velferdsstaten i endring; norsk sosialp... Sveket I; barn i risiko- og omsorgssvik... av Kari KillénHvordan gjennomføre undersøkelser?; inn... av Dag Ingvar JacobsenRus; bruk, motiver, skader, behandling,... av Hans Olav Fekjær
Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv