Historie og arkeologi

Søk i Historie og arkeologi

Hva skal vi med historie?; historiedidaktikk i teori og pra…

av Lise Kvande

Fortida er ikke hva den en gang var; en innføring i histori…

av Knut Kjeldstadli
Hva skal vi med historie?; historiedidaktikk i teori og praksis
294,-

For historielæreren er historie både kunnskapsstoff ("teori") og selve formidlingen til elevene ("praksis"). Ofte blir teori og praksis oppfattet som to separate sfærer. Men ikk…

Fortida er ikke hva den en gang var; en innføring i historiefaget
323,-

Denne boka er en moderne, lett tilgjengelig, praktisk og vidtfavnende innføring i historiefaget. Den dekker forskningsmetode, faghistorie og didaktikk. Boka forklarer hva histor…

Legg i handlekurv Legg i handlekurv

Norsk historie I; 750-1537
404,-
Historie, forståelse og fortolkning; innføring i de historisk-filosofiske fags fremvekst og arbeidsmåter
434,-
Konflikt og stormaktspolitikk i Midtøsten
403,-
Norges fiskeri- og kysthistorie I-V
1741,-
Norsk historie I; 750-1537 av Ole Georg MosengHistorie, forståelse og fortolkning; in... av Thomas KroghKonflikt og stormaktspolitikk i Midtøst... av Hilde Henriksen WaageNorges fiskeri- og kysthistorie I-V
Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv

Grunnbok i Norges historie; fra vikingtid til våre dager
401,-
Humaniora; en innføring
380,-
Skam; perspektiver på skam, ære og skamløshet i det moderne
385,-
Norsk historie II; 1537-1814
401,-
Grunnbok i Norges historie; fra vikingt... av Knut HelleHumaniora; en innføring av Helge JordheimSkam; perspektiver på skam, ære og skam... Norsk historie II; 1537-1814 av Ole Georg Moseng
Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv