Teknologiske fag

Søk i Teknologiske fag

Asbesthåndboka

av Bjørn V. Johansen

Praktisk krise- og beredskapsledelse; etablering av beredsk…

av Ivar Konrad Lunde
Asbesthåndboka
284,-

Den reviderte Asbesthåndboka skal være til hjelp for alle som kommer i kontakt med asbest eller får asbestrelaterte spørsmål . enten de er bedriftsledere, gårdeiere, håndverkere…

Praktisk krise- og beredskapsledelse; etablering av beredskap  - potensialbasert beredskapsledelse  - proaktiv stabsmetodikk
469,-

Når en organisasjon rammes av en krise- eller beredskapssituasjon, må den handle rasjonelt, forutsigbart og strukturert. Dette sikres best gjennom en metodisk og tilpasset analy…

Legg i handlekurv Legg i handlekurv

Veien til førerkortet; lærebok klasse B
275,-
Betongoverflater
440,-
Grunnleggende landmåling
532,-
Typografi og skrift
363,-
Veien til førerkortet; lærebok klasse B av Dagfinn MoeBetongoverflater av Ole H. KrokstrandGrunnleggende landmåling av Terje SkogsethTypografi og skrift av Øivin Rannem
Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv

NS 8406; forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt med kommentarer
1150,-
Veien til førerkortet; motorsykkel
200,-
Reguleringsteknikk
599,-
ENØK i bygninger; effektiv energibruk
636,-
NS 8406; forenklet norsk bygge- og anle... av Hans-Jørgen ArvesenVeien til førerkortet; motorsykkel av Odd GrønbeckReguleringsteknikk av Finn HaugenENØK i bygninger; effektiv energibruk
Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv