Geografi

Søk i Geografi

Landformer og prosesser; en innføring i naturgeografiske te…

av Jan R. Sulebak

Hva er geografi

av Arild Holt-Jensen
Landformer og prosesser; en innføring i naturgeografiske tema
429,-

Når vi ferdes i naturen, gripes vi ofte av hvor allsidig og vakkert landskapet er. Men landskapet omkring oss har ikke alltid vært som det er i dag, og vil heller ikke være det …

Hva er geografi
142,-

Boken gir en introduksjon til geografi, og et sentralt tema er hvordan menneskelig aktivitet påvirker og påvirkes av naturmiljøet. De ulike kapitlene tar for seg geografi som fa…

Legg i handlekurv Legg i handlekurv

Kampen om plass på kysten; interesser og utviklingstrekk i kystsoneplanleggingen
319,-
Utfordringer for norsk planlegging; kunnskap, bærekraft, demokrati
346,-
GIS; geografiens språk i vår tidsalder
317,-
Teori og metode i geografi
404,-
Kampen om plass på kysten; interesser o... Utfordringer for norsk planlegging; kun... GIS; geografiens språk i vår tidsalder Teori og metode i geografi
Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv

Verktøy for å beskrive verden; statistikk, kart og bilder
276,-
Mennesker, steder og regionale endringer
235,-
Universell utforming; byer, hus, parker og transport for alle
236,-
Kystøkologi; den ressursrike norskekysten
420,-
Verktøy for å beskrive verden; statisti... av Jan Ketil RødMennesker, steder og regionale endringer Universell utforming; byer, hus, parker... av Sigmund AsmervikKystøkologi; den ressursrike norskekyst...
Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv