Testamenter og gyldighet

Søk i Testamenter og gyldighet

Kommentar till Ärvdabalken. Del 1 : (1-17 kap.) Arv och tes…

av Gösta Walin

Kommentar till Ärvdabalken. Del 2 : (18-24 kap) Boutredning…

Kommentar till Ärvdabalken. Del 1 : (1-17 kap.) Arv och testamente
1386,-

En klassisk och utförlig kommentar till ärvdabalken, 1-17 kap. om arv och testamente paragraf för paragraf med redovisning av förarbeten, rättspraxis samt doktrin. Sedan Gösta W…

Kommentar till Ärvdabalken. Del 2 : (18-24 kap) Boutredning och arvsskifte
1136,-

En klassisk och utförlig kommentar till ärvdabalken som i två delar kommenterar de 24 kapitlen paragraf för paragraf med utförliga redovisningar av förarbeten, rättspraxis samt …

Legg i handlekurv Legg i handlekurv