Utdanning og loven

Søk i Utdanning og loven

Läroplan för förskolan LPFÖ98 : reviderad 2010

Skollagen (2010:800)

Läroplan för förskolan LPFÖ98  : reviderad 2010
61,-

Den 1 juli 2011 verkställs förändringarna i förskolans läroplan. I Läroplan för förskolan (reviderad 2010) är samtliga ändringar som är gjorda fram till och med SKOLFS 2010:35 i…

Skollagen (2010:800)
188,-

Boken innehåller lagtexterna till den nya skollagen (2010:800) och lagen om införande av nya skollagen (2010:801).

Legg i handlekurv Legg i handlekurv

Utbildning som medborgerlig rättighet : föräldrarrätt eller barns rätt eller...?
176,-
UFB 6 Rättspraxis i skolan 2011/2012
730,-
Högskolornas föreskrifter : betänkande. SOU 2012:5
93,-
Elevhälsan i den nya skollagen : handbok för skolans personal
357,-
Utbildning som medborgerlig rättighet :... av Ylva BergströmUFB 6 Rättspraxis i skolan 2011/2012 av Lars WernerHögskolornas föreskrifter : betänkande.... Elevhälsan i den nya skollagen : handbo... av Lars-Åke Johnsson
Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv

UFB 4 k Kommunala avtal 2013/14
499,-
Vuxenutbildningens regelbok : bestämmelser  om kommunal vuxenutbildning och utbildning i svenska för invandrare
276,-
Skoljuridik
450,-
UFB 2 Skolans författningar ht 2013
781,-
UFB 4 k Kommunala avtal 2013/14 Vuxenutbildningens regelbok : bestämmel... av Lars WernerSkoljuridik av Viola BoströmUFB 2 Skolans författningar ht 2013
Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv