Utdanning og loven

Søk i Utdanning og loven

Utbildning som medborgerlig rättighet : föräldrarrätt eller…

av Ylva Bergström

Läroplan för förskolan LPFÖ98 : reviderad 2010

Utbildning som medborgerlig rättighet : föräldrarrätt eller barns rätt eller...?
174,-

Under de senaste decennierna har utbildning allt oftare kommit att betraktas i ett rättighetsperspektiv. Denna bok består av bidrag till ett forskningsprojekt som har undersökt …

Läroplan för förskolan LPFÖ98  : reviderad 2010
60,-

Den 1 juli 2011 verkställs förändringarna i förskolans läroplan. I Läroplan för förskolan (reviderad 2010) är samtliga ändringar som är gjorda fram till och med SKOLFS 2010:35 i…

Legg i handlekurv Legg i handlekurv

Skollagen (2010:800)
186,-
Skoljuridik
444,-
UFB 6 Rättspraxis i skolan 2011/2012
720,-
Likabehandling i förskola och skola
240,-
Skollagen (2010:800) Skoljuridik av Viola BoströmUFB 6 Rättspraxis i skolan 2011/2012 av Lars WernerLikabehandling i förskola och skola av Kajsa Svaleryd
Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv

Högskolornas föreskrifter : betänkande. SOU 2012:5
92,-
UFB 3 Universitet och högskolor 2011/2012
696,-
UFB 4 k Kommunala avtal 2013/14
492,-
Juridik för skolledare
205,-
Högskolornas föreskrifter : betänkande.... UFB 3 Universitet och högskolor 2011/20... UFB 4 k Kommunala avtal 2013/14 Juridik för skolledare av Göte Appelberg
Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv