Utdanning og loven

Søk i Utdanning og loven

Utbildning som medborgerlig rättighet : föräldrarrätt eller…

av Ylva Bergström

Högskolornas föreskrifter : betänkande. SOU 2012:5

Utbildning som medborgerlig rättighet : föräldrarrätt eller barns rätt eller...?
177,-

Under de senaste decennierna har utbildning allt oftare kommit att betraktas i ett rättighetsperspektiv. Denna bok består av bidrag till ett forskningsprojekt som har undersökt …

Högskolornas föreskrifter : betänkande. SOU 2012:5
93,-

Utredningens uppdrag har bestått av två huvuddelar. Den första har varit att kartlägga vilka författningsbestämmelser som ger de statliga högskolorna rätt att meddela föreskrift…

Legg i handlekurv Legg i handlekurv

UFB 6 Rättspraxis i skolan 2011/2012
735,-
UFB 3 Universitet och högskolor 2011/2012
710,-
Elevhälsan i den nya skollagen : handbok för skolans personal
359,-
UFB 4 k Kommunala avtal 2013/14
502,-
UFB 6 Rättspraxis i skolan 2011/2012 av Lars WernerUFB 3 Universitet och högskolor 2011/20... Elevhälsan i den nya skollagen : handbo... av Lars-Åke JohnssonUFB 4 k Kommunala avtal 2013/14
Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv

Elevrätt : skoljuridik för gymnasieelever
177,-
UFB 2 Skolans författningar ht 2014
780,-
UFB 6 Rättspraxis i skolan 2013/14
798,-
Sekretess och anmälningsplikt i förskola och skola
286,-
Elevrätt : skoljuridik för gymnasieelev... av Isa StåhlUFB 2 Skolans författningar ht 2014 UFB 6 Rättspraxis i skolan 2013/14 av Lars WernerSekretess och anmälningsplikt i förskol... av Staffan Olsson
Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv