Utdanning og loven

Søk i Utdanning og loven

Utbildning som medborgerlig rättighet : föräldrarrätt eller…

av Ylva Bergström

Läroplan för förskolan LPFÖ98 : reviderad 2010

Utbildning som medborgerlig rättighet : föräldrarrätt eller barns rätt eller...?
175,-

Under de senaste decennierna har utbildning allt oftare kommit att betraktas i ett rättighetsperspektiv. Denna bok består av bidrag till ett forskningsprojekt som har undersökt …

Läroplan för förskolan LPFÖ98  : reviderad 2010
60,-

Den 1 juli 2011 verkställs förändringarna i förskolans läroplan. I Läroplan för förskolan (reviderad 2010) är samtliga ändringar som är gjorda fram till och med SKOLFS 2010:35 i…

Legg i handlekurv Legg i handlekurv

Högskolornas föreskrifter : betänkande. SOU 2012:5
92,-
UFB 6 Rättspraxis i skolan 2011/2012
725,-
UFB 1 Övergripande bestämmelser 2014/15
769,-
UFB 4 k Kommunala avtal 2013/14
496,-
Högskolornas föreskrifter : betänkande.... UFB 6 Rättspraxis i skolan 2011/2012 UFB 1 Övergripande bestämmelser 2014/15 UFB 4 k Kommunala avtal 2013/14
Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv

UFB 3 Universitet och högskolor 2011/2012
701,-
Se, tolka och agera : allas rätt till en likvärdig utbildning : slutbetänkande. SOU 2010:95
376,-
UFB 4 k Kommunala avtal 2012/2013
505,-
Gymnasieingenjörsutbildning : vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år i gymnasieskolan Ds 2013:53
143,-
UFB 3 Universitet och högskolor 2011/20... Se, tolka och agera : allas rätt till e... UFB 4 k Kommunala avtal 2012/2013 Gymnasieingenjörsutbildning : vidareutb...
Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv