Utdanning og loven

Søk i Utdanning og loven

Läroplan för förskolan LPFÖ98 : reviderad 2010

Skollagen (2010:800)

Läroplan för förskolan LPFÖ98  : reviderad 2010
61,-

Den 1 juli 2011 verkställs förändringarna i förskolans läroplan. I Läroplan för förskolan (reviderad 2010) är samtliga ändringar som är gjorda fram till och med SKOLFS 2010:35 i…

Skollagen (2010:800)
189,-

Boken innehåller lagtexterna till den nya skollagen (2010:800) och lagen om införande av nya skollagen (2010:801).

Legg i handlekurv Legg i handlekurv

Utbildning som medborgerlig rättighet : föräldrarrätt eller barns rätt eller...?
177,-
UFB 6 Rättspraxis i skolan 2011/2012
735,-
Högskolornas föreskrifter : betänkande. SOU 2012:5
93,-
UFB 4 k Kommunala avtal 2013/14
502,-
Utbildning som medborgerlig rättighet :... av Ylva BergströmUFB 6 Rättspraxis i skolan 2011/2012 av Lars WernerHögskolornas föreskrifter : betänkande.... UFB 4 k Kommunala avtal 2013/14
Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv

Elevhälsan i den nya skollagen : handbok för skolans personal
360,-
Vuxenutbildningens regelbok : bestämmelser  om kommunal vuxenutbildning och utbildning i svenska för invandrare
277,-
UFB 2 Skolans författningar ht 2013
786,-
Se, tolka och agera : allas rätt till en likvärdig utbildning : slutbetänkande. SOU 2010:95
381,-
Elevhälsan i den nya skollagen : handbo... av Lars-Åke JohnssonVuxenutbildningens regelbok : bestämmel... av Lars WernerUFB 2 Skolans författningar ht 2013 Se, tolka och agera : allas rätt till e...
Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv