Utdanning og loven

Søk i Utdanning og loven

Utbildning som medborgerlig rättighet : föräldrarrätt eller…

av Ylva Bergström

Högskolornas föreskrifter : betänkande. SOU 2012:5

Utbildning som medborgerlig rättighet : föräldrarrätt eller barns rätt eller...?
178,-

Under de senaste decennierna har utbildning allt oftare kommit att betraktas i ett rättighetsperspektiv. Denna bok består av bidrag till ett forskningsprojekt som har undersökt …

Högskolornas föreskrifter : betänkande. SOU 2012:5
94,-

Utredningens uppdrag har bestått av två huvuddelar. Den första har varit att kartlägga vilka författningsbestämmelser som ger de statliga högskolorna rätt att meddela föreskrift…

Legg i handlekurv Legg i handlekurv

UFB 3 Universitet och högskolor 2011/2012
713,-
UFB 6 Rättspraxis i skolan 2011/2012
737,-
Likabehandling i förskola och skola
245,-
UFB 4 k Kommunala avtal 2013/14
504,-
UFB 3 Universitet och högskolor 2011/20... UFB 6 Rättspraxis i skolan 2011/2012 Likabehandling i förskola och skola av Kajsa SvalerydUFB 4 k Kommunala avtal 2013/14
Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv

Elevhälsan i den nya skollagen : handbok för skolans personal
361,-
Sekretess och anmälningsplikt i förskola och skola
287,-
Elevrätt : skoljuridik för gymnasieelever
178,-
Se, tolka och agera : allas rätt till en likvärdig utbildning : slutbetänkande. SOU 2010:95
382,-
Elevhälsan i den nya skollagen : handbo... av Lars-Åke JohnssonSekretess och anmälningsplikt i förskol... av Staffan OlssonElevrätt : skoljuridik för gymnasieelev... av Isa StåhlSe, tolka och agera : allas rätt till e...
Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv