Utdanning og loven

Søk i Utdanning og loven

Utbildning som medborgerlig rättighet : föräldrarrätt eller…

av Ylva Bergström

Högskolornas föreskrifter : betänkande. SOU 2012:5

Utbildning som medborgerlig rättighet : föräldrarrätt eller barns rätt eller...?
178,-

Under de senaste decennierna har utbildning allt oftare kommit att betraktas i ett rättighetsperspektiv. Denna bok består av bidrag till ett forskningsprojekt som har undersökt …

Högskolornas föreskrifter : betänkande. SOU 2012:5
94,-

Utredningens uppdrag har bestått av två huvuddelar. Den första har varit att kartlägga vilka författningsbestämmelser som ger de statliga högskolorna rätt att meddela föreskrift…

Legg i handlekurv Legg i handlekurv

Likabehandling i förskola och skola
245,-
UFB 3 Universitet och högskolor 2011/2012
713,-
UFB 6 Rättspraxis i skolan 2011/2012
737,-
UFB 4 k Kommunala avtal 2013/14
504,-
Likabehandling i förskola och skola av Kajsa SvalerydUFB 3 Universitet och högskolor 2011/20... UFB 6 Rättspraxis i skolan 2011/2012 UFB 4 k Kommunala avtal 2013/14
Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv

Läroplan för förskolan LPFÖ98  : reviderad 2010
61,-
Skollagen (2010:800)
190,-
Elevhälsan i den nya skollagen : handbok för skolans personal
361,-
Skoljuridik
455,-
Läroplan för förskolan LPFÖ98 : revide... Skollagen (2010:800) Elevhälsan i den nya skollagen : handbo... av Lars-Åke JohnssonSkoljuridik av Viola Boström
Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv