Utdanning og loven

Søk i Utdanning og loven

Utbildning som medborgerlig rättighet : föräldrarrätt eller…

av Ylva Bergström

Högskolornas föreskrifter : betänkande. SOU 2012:5

Utbildning som medborgerlig rättighet : föräldrarrätt eller barns rätt eller...?
177,-

Under de senaste decennierna har utbildning allt oftare kommit att betraktas i ett rättighetsperspektiv. Denna bok består av bidrag till ett forskningsprojekt som har undersökt …

Högskolornas föreskrifter : betänkande. SOU 2012:5
94,-

Utredningens uppdrag har bestått av två huvuddelar. Den första har varit att kartlägga vilka författningsbestämmelser som ger de statliga högskolorna rätt att meddela föreskrift…

Legg i handlekurv Legg i handlekurv

UFB 6 Rättspraxis i skolan 2011/2012
735,-
UFB 3 Universitet och högskolor 2011/2012
711,-
UFB 4 k Kommunala avtal 2013/14
503,-
Elevhälsan i den nya skollagen : handbok för skolans personal
360,-
UFB 6 Rättspraxis i skolan 2011/2012 UFB 3 Universitet och högskolor 2011/20... UFB 4 k Kommunala avtal 2013/14 Elevhälsan i den nya skollagen : handbo... av Lars-Åke Johnsson
Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv

Se, tolka och agera : allas rätt till en likvärdig utbildning : slutbetänkande. SOU 2010:95
381,-
Gymnasieingenjörsutbildning : vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år i gymnasieskolan Ds 2013:53
145,-
Elevrätt : skoljuridik för gymnasieelever
178,-
Likabehandling i förskola och skola
245,-
Se, tolka och agera : allas rätt till e... Gymnasieingenjörsutbildning : vidareutb... Elevrätt : skoljuridik för gymnasieelev... av Isa StåhlLikabehandling i förskola och skola av Kajsa Svaleryd
Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv