Utdanning og loven

Søk i Utdanning og loven

Utbildning som medborgerlig rättighet : föräldrarrätt eller…

av Ylva Bergström

Sekretess och anmälningsplikt i förskola och skola

av Staffan Olsson
Utbildning som medborgerlig rättighet : föräldrarrätt eller barns rätt eller...?
177,-

Under de senaste decennierna har utbildning allt oftare kommit att betraktas i ett rättighetsperspektiv. Denna bok består av bidrag till ett forskningsprojekt som har undersökt …

Sekretess och anmälningsplikt i förskola och skola
285,-

Sekretessfrågor upplevs ofta som svåra att hantera i förskolan och skolan, inte minst när barn och elever kan behöva stöd. Vad får personalen prata med varandra om och vad får d…

Legg i handlekurv Legg i handlekurv

UFB 6 Rättspraxis i skolan 2011/2012
733,-
Högskolornas föreskrifter : betänkande. SOU 2012:5
93,-
Högskolornas föreskrifter : betänkande. SOU 2012:5
210,-
Libers lag- och avtalstexter i skolans juridik
334,-
UFB 6 Rättspraxis i skolan 2011/2012 av Lars WernerHögskolornas föreskrifter : betänkande.... Högskolornas föreskrifter : betänkande.... Libers lag- och avtalstexter i skolans... av Peter Skoglund
Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv

UFB 4 k Kommunala avtal 2013/14
501,-
UFB 3 Universitet och högskolor 2011/2012
708,-
Utbildningsväsendets författningsböcker. 2009/10 .D. 1, Övergripande bestämmelser
802,-
Se, tolka och agera : allas rätt till en likvärdig utbildning : slutbetänkande. SOU 2010:95
380,-
UFB 4 k Kommunala avtal 2013/14 UFB 3 Universitet och högskolor 2011/20... Utbildningsväsendets författningsböcker... Se, tolka och agera : allas rätt till e...
Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv