Sosiale lover

Søk i Sosiale lover

Principles Of Public International Law

av Ian Brownlie

Religious Pluralism and Islamic Law

av Anver M. Emon
Principles Of Public International Law
464,-

Principles of Public International Law has been shaping the study and application of international law for over 40 years. Written by a world-renowned expert, this book was the f…

Religious Pluralism and Islamic Law
663,-

The question of tolerance and Islam is not a new one. Polemicists are certain that Islam is not a tolerant religion. As evidence they point to the rules governing the treatment …

Legg i handlekurv Legg i handlekurv

European Law and New Health Technologies
656,-
Why We Need a New Welfare State
280,-
Vad säger patientdatalagen om patientjournaler
90,-
Nya sociallagarna : med kommentarer i lydelsen den 1 januari 2014
559,-
European Law and New Health Technologies Why We Need a New Welfare State Vad säger patientdatalagen om patientjo... av Gunnar FahlbergNya sociallagarna : med kommentarer i l... av Lars Lundgren
Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv

Lagtexter för socialtjänsten 2009
233,-
Psykiatrisk tvångsvård : kliniska riktlinjer för vård och behandling
141,-
Läroplan för förskolan LPFÖ98  : reviderad 2010
60,-
Utbildning som medborgerlig rättighet : föräldrarrätt eller barns rätt eller...?
174,-
Lagtexter för socialtjänsten 2009 Psykiatrisk tvångsvård : kliniska riktl... Läroplan för förskolan LPFÖ98 : revide... Utbildning som medborgerlig rättighet :... av Ylva Bergström
Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv