Sosiale lover

Søk i Sosiale lover

Law and Economics with Chinese Characteristics

av Joseph E. Stiglitz

International Law

Law and Economics with Chinese Characteristics
252,-

Policymakers and economists largely agree that 'rule of law' and property rights are essential for a sound economic policy, particularly for most developing countries. But it is…

International Law
338,-

International Law is widely celebrated as an outstanding collection of interesting and diverse writings from the leading scholars in the field. Bringing together a broad range o…

Legg i handlekurv Legg i handlekurv

Why We Need a New Welfare State
246,-
Vad säger patientdatalagen om patientjournaler
91,-
Lagtexter för socialtjänsten 2009
237,-
Utbildning som medborgerlig rättighet : föräldrarrätt eller barns rätt eller...?
177,-
Why We Need a New Welfare State Vad säger patientdatalagen om patientjo... av Gunnar FahlbergLagtexter för socialtjänsten 2009 Utbildning som medborgerlig rättighet :... av Ylva Bergström
Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv

Social dokumentation : ett steg till
241,-
Psykiatrisk tvångsvård : kliniska riktlinjer för vård och behandling
144,-
Nya sociallagarna : med kommentarer i lydelsen den 1 januari 2013
557,-
Sekretess och anmälningsplikt i förskola och skola
285,-
Social dokumentation : ett steg till av Thomas CarlssonPsykiatrisk tvångsvård : kliniska riktl... Nya sociallagarna : med kommentarer i l... av Lars LundgrenSekretess och anmälningsplikt i förskol... av Staffan Olsson
Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv