Kaptalmarkeds- og verdipapirsrett

Søk i Kaptalmarkeds- og verdipapirsrett

Etik och regelverk på värdepappersmarknaden : licensieringstest för värdepappersmarknaden. Delområde 4-5
648,-

Etik och regelverk på värdepappersmarknaden : licensierings…

av Ella Grundell

"Etik och regelverk på värdepappersmarknaden" är en av tre böcker i en serie framtagen av Liber utifrån SwedSec:s kunskapskrav för Licensieringstest för värdepappersmarknaden. B…

Legg i handlekurv

Om nyemission

av Dennis Westermark

Säkerheter vid clearing hos central motpart Ds 2013:68

av Finansdepartementet
Om nyemission
1007,-

Nyemissionsuppdrag är mycket vanliga på de affärsjuridiska advokatbyråerna. Trots det är ämnet ? nyemission av aktier ? sparsamt behandlat i den svenska juridiska litteraturen. …

Säkerheter vid clearing hos central motpart Ds 2013:68
183,-

Den 16 augusti 2012 trädde Europaparlamentets och rådets förordning nr 648/2012 av den 4 juli 2012 om OTC-derivat,centrala motparter och transaktionsregister i kraft. Här föresl…

Legg i handlekurv Legg i handlekurv