Kaptalmarkeds- og verdipapirsrett

Søk i Kaptalmarkeds- og verdipapirsrett

Säkerheter vid clearing hos central motpart Ds 2013:68
174,-

Säkerheter vid clearing hos central motpart Ds 2013:68

Den 16 augusti 2012 trädde Europaparlamentets och rådets förordning nr 648/2012 av den 4 juli 2012 om OTC-derivat,centrala motparter och transaktionsregister i kraft. Här föresl…

Legg i handlekurv