Kaptalmarkeds- og verdipapirsrett

Søk i Kaptalmarkeds- og verdipapirsrett

Enkla bolag i inkomstskatterätten
174,-

Enkla bolag i inkomstskatterätten

av Jan Kellgren

Samarbeten i olika former är mycket vanliga i näringslivet. Inte sällan sker samverkan inom ramen för enkla bolag (som dock kan ha getts en annan beteckning). Det kan t.ex. vara…

Legg i handlekurv

Säkerheter vid clearing hos central motpart Ds 2013:68

Om nyemission

av Dennis Westermark
Säkerheter vid clearing hos central motpart Ds 2013:68
174,-

Den 16 augusti 2012 trädde Europaparlamentets och rådets förordning nr 648/2012 av den 4 juli 2012 om OTC-derivat,centrala motparter och transaktionsregister i kraft. Här föresl…

Om nyemission
930,-

Nyemissionsuppdrag är mycket vanliga på de affärsjuridiska advokatbyråerna. Trots det är ämnet ? nyemission av aktier ? sparsamt behandlat i den svenska juridiska litteraturen. …

Legg i handlekurv Legg i handlekurv