Kaptalmarkeds- og verdipapirsrett

Søk i Kaptalmarkeds- og verdipapirsrett

Rådgivning på värdepappersmarknaden : licensieringstest för…

av Mats Beckman

Säkerheter vid clearing hos central motpart Ds 2013:68

Rådgivning på värdepappersmarknaden : licensieringstest för rådgivare
692,-

"Rådgivning på värdepappersmarknaden" är framtagen av Liber utifrån SwedSec:s kunskapskrav för Licensieringstest för rådgivare. Boken är anpassad till 2014 års kunskapskrav och …

Säkerheter vid clearing hos central motpart Ds 2013:68
178,-

Den 16 augusti 2012 trädde Europaparlamentets och rådets förordning nr 648/2012 av den 4 juli 2012 om OTC-derivat,centrala motparter och transaktionsregister i kraft. Här föresl…

Legg i handlekurv Legg i handlekurv