Søk i Sivile saker

Ökad endomarbehörighet i tvistemål. Ds 2014:24

Rättegång. Andra häftet

Ökad endomarbehörighet i tvistemål. Ds 2014:24
141,-

Behandlar frågan om en ändrad ordning för tingsrättens domförhet vid huvudförhandling i tvistemål. Domstolarna behöver få möjligheter till en bättre och mer effektiv handläggnin…

Rättegång. Andra häftet
242,-

Detta andra häfte behandlar frågor som rättegångshinder, forum, parts- och processbehörighet, rättegångsombud och försvarare, parternas talan, kumulation av mål samt interventio…

Legg i handlekurv Legg i handlekurv

The Birth of Judicial Politics in France: The Constitutional Council in Comparative Perspective
593,-
Corporate Internal Investigations
1083,-
Math on Trial
158,-
Forensics
122,-
The Birth of Judicial Politics in Franc... av Alec Stone SweetCorporate Internal Investigations Math on Trial av Leila SchnepsForensics av D. P., M.d. Lyle
Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv

Rättegång. Första häftet
247,-
Parts- og vitneavhør : i straffesaker og sivile saker
403,-
Brottsskadelagen : en kommentar
344,-
Digital Evidence and Computer Crime
395,-
Rättegång. Första häftet Parts- og vitneavhør : i straffesaker o... av Nils Erik LieBrottsskadelagen : en kommentar av Anders DereborgDigital Evidence and Computer Crime av Eoghan Casey
Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv
 1. 160,-
  Torture And the Law of Proof av John H. Langbein
  Legg i handlekurv 1
 2. 403,- Legg i handlekurv 2
 3. 322,-
  Advokaten i rettsmekling av Per M. Ristvedt
  Legg i handlekurv 3
 4. 663,- Legg i handlekurv 4
 5. 410,-
  Psykologi och bevisvärdering av Sven Å. Christianson
  Legg i handlekurv 5
 6. 857,- Legg i handlekurv 6