Søk i Sivile saker

Introduction to the English Legal System

Utlämning : betänkande. Vol 1-2. SOU 2011:71

Introduction to the English Legal System
223,-

Are you new to studying law...You've decided to study one of the most fascinating subjects - law. Whether you're working towards a law degree or studying law as part of another …

Utlämning : betänkande. Vol 1-2. SOU 2011:71
440,-

Absolut förbud att utlämna svenska medborgare till utlandet mjukas upp! Föreslår att allmän domstol i framtiden ska besluta i utlämningsärenden som rör stater utanför Norden och…

Legg i handlekurv Legg i handlekurv

Brottsskadelagen : en kommentar
350,-
Kvarstad och andra säkerhetsåtgärder : enligt 15 kap. rättegångsbalken
388,-
Rättegång. Andra häftet
246,-
The Birth of Judicial Politics in France: The Constitutional Council in Comparative Perspective
570,-
Brottsskadelagen : en kommentar av Anders DereborgKvarstad och andra säkerhetsåtgärder :... av Torkel GregowRättegång. Andra häftet The Birth of Judicial Politics in Franc... av Alec Stone Sweet
Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv

Digital Evidence and Computer Crime
344,-
Rättegång. Första häftet
252,-
A Practical Guide to Evidence
267,-
Parts- og vitneavhør : i straffesaker og sivile saker
403,-
Digital Evidence and Computer Crime Rättegång. Första häftet A Practical Guide to Evidence Parts- og vitneavhør : i straffesaker o... av Nils Erik Lie
Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv