Lover jeldende for særskilte juridiske områder

Søk i Lover jeldende for særskilte juridiske områder

Norges Lover 1687-2013; studentutgave

NS 8405; kommentarutgave til Norsk standard 8405

av Karl Marthinussen
Norges Lover 1687-2013; studentutgave
440,-

Norges Lover omfatter samtlige norske lover som har alminnelig praktisk betydning. Utfyllende registre og krysshenvisninger bidrar til å gjøre boken brukervennlig. Ajourført per…

NS 8405; kommentarutgave til Norsk standard 8405
921,-

Denne kommentarutgaven er skrevet som en håndbok for alle som skal anvende standarden i praksis.NS 8405 etterfulgte NS 3430 og ble vedtatt av Standard Norge i mars 2004. I 2008 …

Legg i handlekurv Legg i handlekurv

Barnevernloven; med kommentarer
644,-
Arbeidsmiljøloven; lov av 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv.
1099,-
Helsepersonelloven; med kommentarer
566,-
Norges lover; lovsamling for helse- og sosialsektoren 2014-2015
450,-
Barnevernloven; med kommentarer av Kari OfstadArbeidsmiljøloven; lov av 17. juni 2005... av Jan FougnerHelsepersonelloven; med kommentarer av Anne Kjersti BefringNorges lover; lovsamling for helse- og...
Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv

Forvaltningsloven; kommentarutgave
839,-
Konkurranseloven og EØS-konkurranseloven; med kommentarer
1100,-
Markedsføringsloven; med kommentarer
505,-
Næringslivets lovsamling 1687 - 2014
399,-
Forvaltningsloven; kommentarutgave av Geir WoxholthKonkurranseloven og EØS-konkurranselove... Markedsføringsloven; med kommentarer av Tore LundeNæringslivets lovsamling 1687 - 2014
Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv