Lover jeldende for særskilte juridiske områder

Søk i Lover jeldende for særskilte juridiske områder

Norges Lover 1687-2013; studentutgave

NS 8405; kommentarutgave til Norsk standard 8405

av Karl Marthinussen
Norges Lover 1687-2013; studentutgave
440,-

Norges Lover omfatter samtlige norske lover som har alminnelig praktisk betydning.Utfyllende registre og krysshenvisninger bidrar til å gjøre boken brukervennlig. Ajourført per …

NS 8405; kommentarutgave til Norsk standard 8405
915,-

Denne kommentarutgaven er skrevet som en håndbok for alle som skal anvende standarden i praksis.NS 8405 etterfulgte NS 3430 og ble vedtatt av Standard Norge i mars 2004. I 2008 …

Legg i handlekurv Legg i handlekurv

Psykisk helsevernloven; med nøkkelkommentarer
449,-
Arbeidsmiljøloven; kommentarer og praksis
721,-
Lov om forebyggende sikkerhetstjeneste (sikkerhetsloven) av 20. mars 1998 nr. 10; med endringer, sist ved lov av 11. april 2008 nr. 9 (i kraft 1. januar 2011)
96,-
Arbeidsmiljøloven; lov av 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv.
1093,-
Psykisk helsevernloven; med nøkkelkomme... av Tore Roald RiedlArbeidsmiljøloven; kommentarer og praks... Lov om forebyggende sikkerhetstjeneste... Arbeidsmiljøloven; lov av 17. juni 2005... av Jan Fougner
Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv

Eierseksjonsloven; kommentarutgave
566,-
Forvaltningsloven; kommentarutgave
834,-
Offentlige anskaffelser; regelverk, praksis og løsninger
809,-
Norges Lover 1687-2013
880,-
Eierseksjonsloven; kommentarutgave av Ørnulf HagenForvaltningsloven; kommentarutgave av Geir WoxholthOffentlige anskaffelser; regelverk, pra... av Marianne H. DragstenNorges Lover 1687-2013
Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv