Lover jeldende for særskilte juridiske områder

Søk i Lover jeldende for særskilte juridiske områder

Norges Lover 1687-2013; studentutgave

Lov og rett for næringslivet; lovsamling

av Sverre Faafeng Langfeldt
Norges Lover 1687-2013; studentutgave
440,-

Norges Lover omfatter samtlige norske lover som har alminnelig praktisk betydning. Utfyllende registre og krysshenvisninger bidrar til å gjøre boken brukervennlig. Ajourført per…

Lov og rett for næringslivet; lovsamling
399,-

Lov og Rett for næringslivet er et praktisk juridisk oppslagsverk som består av læreboken og lovsamlingen. Lov og Rett for Næringslivet retter seg i første rekke mot næringsdriv…

Legg i handlekurv Legg i handlekurv

Eiendomsmeglingsloven;  lov av 29. juni 2007 nr. 73 om eiendomsmegling
559,-
Barnevernloven; med kommentarer
632,-
Norges lover; lovsamling for helse- og sosialsektoren 2014-2015
450,-
NS 8405; kommentarutgave til Norsk standard 8405
904,-
Eiendomsmeglingsloven; lov av 29. juni... av Tore BråthenBarnevernloven; med kommentarer av Kari OfstadNorges lover; lovsamling for helse- og... NS 8405; kommentarutgave til Norsk stan... av Karl Marthinussen
Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv

Vegtrafikklovgivningen 2014; vegtrafikkloven med trafikkregler og forskrifter
477,-
Arbeidsmiljøloven; lov av 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv.
1079,-
Barnevernloven; lov om barneverntjenester av 17. juli 1992 nr. 100
191,-
Regler for passasjer og lasteskip m.v. 2014
646,-
Vegtrafikklovgivningen 2014; vegtrafikk... Arbeidsmiljøloven; lov av 17. juni 2005... av Jan FougnerBarnevernloven; lov om barneverntjenest... av Knut LindboeRegler for passasjer og lasteskip m.v....
Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv