Lover jeldende for særskilte juridiske områder

Søk i Lover jeldende for særskilte juridiske områder

Norges Lover 1687-2013; studentutgave

NS 8405; kommentarutgave til Norsk standard 8405

av Karl Marthinussen
Norges Lover 1687-2013; studentutgave
440,-

Norges Lover omfatter samtlige norske lover som har alminnelig praktisk betydning. Utfyllende registre og krysshenvisninger bidrar til å gjøre boken brukervennlig. Ajourført per…

NS 8405; kommentarutgave til Norsk standard 8405
921,-

Denne kommentarutgaven er skrevet som en håndbok for alle som skal anvende standarden i praksis.NS 8405 etterfulgte NS 3430 og ble vedtatt av Standard Norge i mars 2004. I 2008 …

Legg i handlekurv Legg i handlekurv

Barnevernloven; med kommentarer
644,-
Norges Lover 1687-2013
880,-
Helsepersonelloven; med kommentarer
566,-
MVA-kommentaren
1002,-
Barnevernloven; med kommentarer av Kari OfstadNorges Lover 1687-2013 Helsepersonelloven; med kommentarer av Anne Kjersti BefringMVA-kommentaren av Ole Gjems-Onstad
Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv

Norges lover; lovsamling for helse- og sosialsektoren 2014-2015
450,-
Arbeidsmiljøloven; lov av 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv.
1099,-
Skipssikkerhetsloven; med kommentarer
1116,-
Offentlige anskaffelser; regelverk, praksis og løsninger
814,-
Norges lover; lovsamling for helse- og... Arbeidsmiljøloven; lov av 17. juni 2005... av Jan FougnerSkipssikkerhetsloven; med kommentarer av Terje Hernes PettersenOffentlige anskaffelser; regelverk, pra... av Marianne H. Dragsten
Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv