Lover jeldende for særskilte juridiske områder

Søk i Lover jeldende for særskilte juridiske områder

Norges Lover 1687-2013; studentutgave

Eiendomsmeglingsloven; lov av 29. juni 2007 nr. 73 om eiend…

av Tore Bråthen
Norges Lover 1687-2013; studentutgave
440,-

Norges Lover omfatter samtlige norske lover som har alminnelig praktisk betydning.Utfyllende registre og krysshenvisninger bidrar til å gjøre boken brukervennlig. Ajourført per …

Eiendomsmeglingsloven; lov av 29. juni 2007 nr. 73 om eiendomsmegling
559,-

I denne boken er eiendomsmeglingsloven av 2007 grundig kommentert, bestemmelse for bestemmelse. Eiendomsmeglingsforskriften er kommentert løpende sammen med de relevante lovbest…

Legg i handlekurv Legg i handlekurv

Vegtrafikklovgivningen 2014; vegtrafikkloven med trafikkregler og forskrifter
477,-
Pasientrettighetsloven; med kommentarer
620,-
Regler for passasjer og lasteskip m.v. 2014
646,-
Regler for passasjer og lasteskip m.v. 2014
264,-
Vegtrafikklovgivningen 2014; vegtrafikk... Pasientrettighetsloven; med kommentarer av Aslak SyseRegler for passasjer og lasteskip m.v.... Regler for passasjer og lasteskip m.v....
Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv

Barnevernloven; med kommentarer
632,-
Plan- og bygningsloven; med kommentarer
1072,-
Helsepersonelloven; med kommentarer
558,-
Forvaltningsloven; kommentarutgave
834,-
Barnevernloven; med kommentarer av Kari OfstadPlan- og bygningsloven; med kommentarer Helsepersonelloven; med kommentarer av Anne Kjersti BefringForvaltningsloven; kommentarutgave av Geir Woxholth
Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv