Lover jeldende for særskilte juridiske områder

Søk i Lover jeldende for særskilte juridiske områder

NS 8405; kommentarutgave til Norsk standard 8405

av Karl Marthinussen

Norges Lover 1687-2013; studentutgave

NS 8405; kommentarutgave til Norsk standard 8405
915,-

Denne kommentarutgaven er skrevet som en håndbok for alle som skal anvende standarden i praksis.NS 8405 etterfulgte NS 3430 og ble vedtatt av Standard Norge i mars 2004. I 2008 …

Norges Lover 1687-2013; studentutgave
440,-

Norges Lover omfatter samtlige norske lover som har alminnelig praktisk betydning. Utfyllende registre og krysshenvisninger bidrar til å gjøre boken brukervennlig. Ajourført per…

Legg i handlekurv Legg i handlekurv

Helsepersonelloven; med kommentarer
563,-
Barnevernloven; med kommentarer
640,-
Næringslivets lovsamling 1687 - 2014
399,-
Norges lover; lovsamling for helse- og sosialsektoren 2014-2015
450,-
Helsepersonelloven; med kommentarer av Anne Kjersti BefringBarnevernloven; med kommentarer av Kari OfstadNæringslivets lovsamling 1687 - 2014 Norges lover; lovsamling for helse- og...
Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv

Vegtrafikkloven og trafikkreglene; med kommentarer
1039,-
Forvaltningsloven; kommentarutgave
834,-
Eiendomsmeglingsloven;  lov av 29. juni 2007 nr. 73 om eiendomsmegling
566,-
Vegtrafikklovgivningen 2014; vegtrafikkloven med trafikkregler og forskrifter
477,-
Vegtrafikkloven og trafikkreglene; med... Forvaltningsloven; kommentarutgave av Geir WoxholthEiendomsmeglingsloven; lov av 29. juni... av Tore BråthenVegtrafikklovgivningen 2014; vegtrafikk...
Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv