Lover jeldende for særskilte juridiske områder

Søk i Lover jeldende for særskilte juridiske områder

Norges Lover 1687-2013

Norges lover; lovsamling for helse- og sosialsektoren 2013-…

Norges Lover 1687-2013
880,-

Norges Lover omfatter samtlige norske lover som har alminnelig praktisk betydning.Utfyllende registre og krysshenvisninger bidrar til å gjøre boken brukervennlig. Ajourført per …

Norges lover; lovsamling for helse- og sosialsektoren 2013-2014
450,-

Lovsamlingen dekker det velferdsrettslige feltet og inkluderer blant annet helserett, sosial vernerett og trygderett.Boka er velegnet for studenter på helse- og sosialfaglige st…

Legg i handlekurv Legg i handlekurv

Norges Lover 1687-2012; studentutgave
440,-
Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven); med kommentarer
139,-
Vegtrafikklovgivningen 2014; vegtrafikkloven med trafikkregler og forskrifter
477,-
Arbeidsmiljøloven; lov av 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv.
1349,-
Norges Lover 1687-2012; studentutgave Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stil... av Børre PettersenVegtrafikklovgivningen 2014; vegtrafikk... Arbeidsmiljøloven; lov av 17. juni 2005... av Jan Fougner
Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv

Næringslivets lovsamling 1687-2013
399,-
Almindelig borgerlig straffelov (straffeloven) av 22. mai 1902 nr. 10; med endringer, sist ved lov av  10. januar 2014 nr. 1 (i kraft 15. januar 2014)
298,-
Lov om ferie (ferieloven) av 29. april 1988 nr. 21; med endringer, sist ved lov av 22. juni 2012 nr. 33 (i kraft 1. juli 2013) og historiske noter.
39,-
Offentlige anskaffelser; regelverk, praksis og løsninger
999,-
Næringslivets lovsamling 1687-2013 Almindelig borgerlig straffelov (straff... Lov om ferie (ferieloven) av 29. april... Offentlige anskaffelser; regelverk, pra... av Marianne H. Dragsten
Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv