Lover jeldende for særskilte juridiske områder

Søk i Lover jeldende for særskilte juridiske områder

Norges Lover 1687-2013

Norges Lover 1687-2013

Norges Lover 1687-2013
440,-

Norges Lover omfatter samtlige norske lover som har alminnelig praktisk betydning. Utfyllende registre og krysshenvisninger bidrar til å gjøre boken brukervennlig. Ajourført per…

Norges Lover 1687-2013
880,-

Norges Lover omfatter samtlige norske lover som har alminnelig praktisk betydning. Utfyllende registre og krysshenvisninger bidrar til å gjøre boken brukervennlig. Ajourført per…

Legg i handlekurv Legg i handlekurv

Vegtrafikkloven og trafikkreglene
1059,-
NS 8405; kommentarutgave til Norsk standard 8405
921,-
Forvaltningsloven
839,-
Helsepersonelloven
566,-
Vegtrafikkloven og trafikkreglene NS 8405; kommentarutgave til Norsk stan... av Karl MarthinussenForvaltningsloven av Geir WoxholthHelsepersonelloven av Anne Kjersti Befring
Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv

Barnevernloven
644,-
Norges lover
450,-
Dyrevelferdsloven
423,-
Arbeidsmiljøloven
1099,-
Barnevernloven av Kari OfstadNorges lover Dyrevelferdsloven av Inger Helen StenevikArbeidsmiljøloven av Jan Fougner
Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv