Lover jeldende for særskilte juridiske områder

Søk i Lover jeldende for særskilte juridiske områder

Norges lover; lovsamling for helse- og sosialsektoren 2013-…

Norges Lover 1687-2013

Norges lover; lovsamling for helse- og sosialsektoren 2013-2014
450,-

Lovsamlingen dekker det velferdsrettslige feltet og inkluderer blant annet helserett, sosial vernerett og trygderett.Boka er velegnet for studenter på helse- og sosialfaglige st…

Norges Lover 1687-2013
880,-

Norges Lover omfatter samtlige norske lover som har alminnelig praktisk betydning.Utfyllende registre og krysshenvisninger bidrar til å gjøre boken brukervennlig. Ajourført per …

Legg i handlekurv Legg i handlekurv

Norges Lover 1687-2012; studentutgave
440,-
Arbeidsmiljøloven; lov av 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv.
1349,-
Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven); med kommentarer
139,-
Vegtrafikklovgivningen 2014; vegtrafikkloven med trafikkregler og forskrifter
477,-
Norges Lover 1687-2012; studentutgave Arbeidsmiljøloven; lov av 17. juni 2005... av Jan FougnerLov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stil... av Børre PettersenVegtrafikklovgivningen 2014; vegtrafikk...
Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv

Næringslivets lovsamling 1687-2013
399,-
NS 8405; kommentarutgave til Norsk standard 8405
915,-
Offentlige anskaffelser; regelverk, praksis og løsninger
999,-
Helsepersonelloven; med kommentarer
563,-
Næringslivets lovsamling 1687-2013 NS 8405; kommentarutgave til Norsk stan... av Karl MarthinussenOffentlige anskaffelser; regelverk, pra... av Marianne H. DragstenHelsepersonelloven; med kommentarer av Anne Kjersti Befring
Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv