Lover jeldende for særskilte juridiske områder

Søk i Lover jeldende for særskilte juridiske områder

NS 8405; kommentarutgave til Norsk standard 8405

av Karl Marthinussen

Norges Lover 1687-2013; studentutgave

NS 8405; kommentarutgave til Norsk standard 8405
915,-

Denne kommentarutgaven er skrevet som en håndbok for alle som skal anvende standarden i praksis.NS 8405 etterfulgte NS 3430 og ble vedtatt av Standard Norge i mars 2004. I 2008 …

Norges Lover 1687-2013; studentutgave
440,-

Norges Lover omfatter samtlige norske lover som har alminnelig praktisk betydning.Utfyllende registre og krysshenvisninger bidrar til å gjøre boken brukervennlig. Ajourført per …

Legg i handlekurv Legg i handlekurv

Arbeidsmiljøloven; kommentarer og praksis
721,-
Psykisk helsevernloven; med nøkkelkommentarer
449,-
Arbeidsmiljøloven; lov av 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv.
1093,-
Lov om forebyggende sikkerhetstjeneste (sikkerhetsloven) av 20. mars 1998 nr. 10; med endringer, sist ved lov av 11. april 2008 nr. 9 (i kraft 1. januar 2011)
96,-
Arbeidsmiljøloven; kommentarer og praks... Psykisk helsevernloven; med nøkkelkomme... av Tore Roald RiedlArbeidsmiljøloven; lov av 17. juni 2005... av Jan FougnerLov om forebyggende sikkerhetstjeneste...
Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv

Offentlige anskaffelser; regelverk, praksis og løsninger
809,-
Forvaltningsloven; kommentarutgave
834,-
Norges Lover 1687-2013
880,-
Domstolloven; lov 13. august 1915 nr. 5 om domstolene
1174,-
Offentlige anskaffelser; regelverk, pra... av Marianne H. DragstenForvaltningsloven; kommentarutgave av Geir WoxholthNorges Lover 1687-2013 Domstolloven; lov 13. august 1915 nr. 5... av Anders Bøhn
Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv