Søk i Jus

Norges Lover 1687-2013; studentutgave

Spesiell strafferett og formuesforbrytelsene

av Johs. Andenæs
Norges Lover 1687-2013; studentutgave
440,-

Norges Lover omfatter samtlige norske lover som har alminnelig praktisk betydning.Utfyllende registre og krysshenvisninger bidrar til å gjøre boken brukervennlig. Ajourført per …

Spesiell strafferett og formuesforbrytelsene
566,-

Boken er en videreføring og ajourføring av de to bøkene Spesiell strafferett og Formuesforbrytelsene. Boken gir en redegjørelse for lovovertredelser som ærekrenkelser og forhold…

Legg i handlekurv Legg i handlekurv

Rett, samfunn og demokrati; innledning til juss-studiet
496,-
Norsk straffeprosess
671,-
Rettsstat og menneskerettigheter; en innføring i vernet om individets sivile og politiske rettigheter etter den norske forfatning og etter den europeiske menneskerettighetskonvensjon
620,-
Pengekravsrett
485,-
Rett, samfunn og demokrati; innledning... av Jan Fridthjof BerntNorsk straffeprosess av Johs. AndenæsRettsstat og menneskerettigheter; en in... av Jørgen AallPengekravsrett av Trygve Bergsåker
Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv

Styring og vern; arbeidsrett i offentlig sektor
509,-
Innføring i folkerett
404,-
Psykisk helsevernloven; med nøkkelkommentarer
449,-
Barnevernrett
453,-
Styring og vern; arbeidsrett i offentli... av Gerd EngelsrudInnføring i folkerett av Morten RuudPsykisk helsevernloven; med nøkkelkomme... av Tore Roald RiedlBarnevernrett av Knut Lindboe
Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv