Søk i Jus

Spesiell strafferett og formuesforbrytelsene

av Johs. Andenæs

Norsk straffeprosess

av Johs. Andenæs
Spesiell strafferett og formuesforbrytelsene
566,-

Boken er en videreføring og ajourføring av de to bøkene Spesiell strafferett og Formuesforbrytelsene. Boken gir en redegjørelse for lovovertredelser som ærekrenkelser og forhold…

Norsk straffeprosess
671,-

Denne boken gir en oversikt over hovedtankene som norsk straffeprosess bygger på, behandler sentrale temaer i den offentlige straffeforfølgning og beskriver hvordan systemet fun…

Legg i handlekurv Legg i handlekurv

Rett, samfunn og demokrati; innledning til juss-studiet
502,-
NS 8405; kommentarutgave til Norsk standard 8405
915,-
Tingsrett
809,-
Lærebok i skatterett
699,-
Rett, samfunn og demokrati; innledning... av Jan Fridthjof BerntNS 8405; kommentarutgave til Norsk stan... av Karl MarthinussenTingsrett av Thor FalkangerLærebok i skatterett av Frederik Zimmer
Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv

Konsekvensutredninger; rettsregler, praksis og samfunnsvirkninger
649,-
Folketrygdloven; med kommentarer
1037,-
Rettsstat og menneskerettigheter; en innføring i vernet om individets sivile og politiske rettigheter etter den norske forfatning og etter den europeiske menneskerettighetskonvensjon
620,-
Barnevernrett
453,-
Konsekvensutredninger; rettsregler, pra... Folketrygdloven; med kommentarer Rettsstat og menneskerettigheter; en in... av Jørgen AallBarnevernrett av Knut Lindboe
Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv