Søk i Jus

Norsk straffeprosess

av Johs. Andenæs

Juss for helse- og sosialarbeidere

av Bente Ohnstad
Norsk straffeprosess
676,-

Denne boken gir en oversikt over hovedtankene som norsk straffeprosess bygger på, behandler sentrale temaer i den offentlige straffeforfølgning og beskriver hvordan systemet fun…

Juss for helse- og sosialarbeidere
420,-

Boka omhandler en rekke grunnleggende emner som står sentralt i helse- og sosialsektoren. Hovedtema er legalitetsprinsippet, rettssikkerhetsbegrepet, kompetansebegrepet og begre…

Legg i handlekurv Legg i handlekurv

Norges Lover 1687-2013
440,-
EØS-rett
610,-
Tingsrett
814,-
Obligasjonsrett
814,-
Norges Lover 1687-2013 EØS-rett av Fredrik SejerstedTingsrett av Thor FalkangerObligasjonsrett av Viggo Hagstrøm
Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv

Rettsstat og menneskerettigheter; en innføring i vernet om individets sivile og politiske rettigheter etter den norske forfatning og etter den europeiske menneskerettighetskonvensjon
623,-
Innføring i folkerett
407,-
Innføring i barnerett for barnevernspedagoger
472,-
Psykisk helsevernloven
449,-
Rettsstat og menneskerettigheter; en in... av Jørgen AallInnføring i folkerett av Morten RuudInnføring i barnerett for barnevernsped... av Ragnhild Collin-HansenPsykisk helsevernloven av Tore Roald Riedl
Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv