Søk i Jus

Barnevernrett

av Knut Lindboe

Lov og rett for næringslivet

av Sverre Faafeng Langfeldt
Barnevernrett
453,-

Boka gir ei oversikt over rettsreglene om barnevern både for praktisk bruk og som lærebok. Den er ajourført i forhold til ny rettspraksis, lovendringer, forskrifter og rundskriv…

Lov og rett for næringslivet
729,-

Lov og Rett for Næringslivet er et praktisk juridisk oppslagsverk som består av læreboken og lovsamlingen.Lov og Rett for Næringslivet retter seg i første rekke mot næringsdrive…

Legg i handlekurv Legg i handlekurv

Norges lover; lovsamling for helse- og sosialsektoren 2013-2014
450,-
Velferdsrett I; grunnleggende rettigheter, rettssikkerhet og tvang
527,-
Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven); med kommentarer
139,-
Norges Lover 1687-2013
880,-
Norges lover; lovsamling for helse- og... Velferdsrett I; grunnleggende rettighet... av Asbjørn KjønstadLov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stil... av Børre PettersenNorges Lover 1687-2013
Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv

Vegtrafikklovgivningen 2014; vegtrafikkloven med trafikkregler og forskrifter
477,-
Arbeidsmiljøloven; lov av 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv.
1349,-
Speculum legale - rettsspegelen; ein introduksjon til den norske rettskulturen si historie i eit europeisk perspektiv
417,-
Norges Lover 1687-2012; studentutgave
440,-
Vegtrafikklovgivningen 2014; vegtrafikk... Arbeidsmiljøloven; lov av 17. juni 2005... av Jan FougnerSpeculum legale - rettsspegelen; ein in... av Jørn Øyrehagen SundeNorges Lover 1687-2012; studentutgave
Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv