Søk i Jus

Norsk straffeprosess

av Johs. Andenæs

Juss for helse- og sosialarbeidere

av Bente Ohnstad
Norsk straffeprosess
676,-

Denne boken gir en oversikt over hovedtankene som norsk straffeprosess bygger på, behandler sentrale temaer i den offentlige straffeforfølgning og beskriver hvordan systemet fun…

Juss for helse- og sosialarbeidere
420,-

Boka omhandler en rekke grunnleggende emner som står sentralt i helse- og sosialsektoren. Hovedtema er legalitetsprinsippet, rettssikkerhetsbegrepet, kompetansebegrepet og begre…

Legg i handlekurv Legg i handlekurv

Tingsrett
814,-
Innføring i barnerett for barnevernspedagoger
472,-
Obligasjonsrett
814,-
Norges Lover 1687-2013
440,-
Tingsrett av Thor FalkangerInnføring i barnerett for barnevernsped... av Ragnhild Collin-HansenObligasjonsrett av Viggo HagstrømNorges Lover 1687-2013
Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv

Barnevernloven
644,-
EØS-rett
610,-
Psykisk helsevernloven
449,-
Arbeidsmiljøloven
1099,-
Barnevernloven av Kari OfstadEØS-rett av Fredrik SejerstedPsykisk helsevernloven av Tore Roald RiedlArbeidsmiljøloven av Jan Fougner
Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv
 1. 420,- Legg i handlekurv 1
 2. 447,- Legg i handlekurv 2
 3. 450,- Legg i handlekurv 3
 4. 676,-
  Norsk straffeprosess av Johs. Andenæs
  Legg i handlekurv 4
 5. 440,- Legg i handlekurv 5
 6. 530,-
  Velferdsrett I av Asbjørn Kjønstad
  Legg i handlekurv 6
 7. 407,-
  Innføring i folkerett av Morten Ruud
  Legg i handlekurv 7
 8. 814,-
  Obligasjonsrett av Viggo Hagstrøm
  Legg i handlekurv 8
 9. 472,- Legg i handlekurv 9
 10. 403,-
  Organisasjonsteori av Mary Jo Hatch
  Legg i handlekurv 10