Søk i Jus

Norges Lover 1687-2013; studentutgave

Tingsrett

av Thor Falkanger
Norges Lover 1687-2013; studentutgave
440,-

Norges Lover omfatter samtlige norske lover som har alminnelig praktisk betydning.Utfyllende registre og krysshenvisninger bidrar til å gjøre boken brukervennlig. Ajourført per …

Tingsrett
789,-

"Tingsrett" omhandler reglene om retten til å råde over fysiske ting. Bokens første del omfatter især ene- og sameierett til fast eiendom, herunder reglene om grenser og andre n…

Legg i handlekurv Legg i handlekurv

Pengekravsrett
466,-
Rett, samfunn og demokrati; innledning til juss-studiet
486,-
Forvaltningsrett
649,-
Obligasjonsrett
747,-
Pengekravsrett av Trygve BergsåkerRett, samfunn og demokrati; innledning... av Jan Fridthjof BerntForvaltningsrett av Eivind SmithObligasjonsrett av Viggo Hagstrøm
Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv

Lærebok i skatterett
699,-
Barnekonvensjonen; barns rettigheter i Norge
370,-
Eiendomsmegling; rettslige spørsmål
639,-
Rettsstat og menneskerettigheter; en innføring i vernet om individets sivile og politiske rettigheter etter den norske forfatning og etter den europeiske menneskerettighetskonvensjon
602,-
Lærebok i skatterett av Frederik ZimmerBarnekonvensjonen; barns rettigheter i... Eiendomsmegling; rettslige spørsmål av Karl RosénRettsstat og menneskerettigheter; en in... av Jørgen Aall
Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv