Søk i Jus

Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbei…

av Børre Pettersen

Speculum legale - rettsspegelen; ein introduksjon til den n…

av Jørn Øyrehagen Sunde
Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven); med kommentarer
139,-

En lettfattelig og nyttig kommentarutgave til lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven). Hver paragraf etterfølges av kommentarer utarbeidet av Bø…

Speculum legale - rettsspegelen; ein introduksjon til den norske rettskulturen si historie i eit europeisk perspektiv
417,-

Rett er meir enn lover og rettslege institusjonar som domstolar og forvaltningsorgan. Rett er eit kulturelt fenomen som utgjer rammene rundt livet til samfunnsborgarane. Den jur…

Legg i handlekurv Legg i handlekurv

Norges lover; lovsamling for helse- og sosialsektoren 2013-2014
450,-
Velferdsrett I; grunnleggende rettigheter, rettssikkerhet og tvang
527,-
Barnevernrett
453,-
Norges Lover 1687-2013
880,-
Norges lover; lovsamling for helse- og... Velferdsrett I; grunnleggende rettighet... av Asbjørn KjønstadBarnevernrett av Knut LindboeNorges Lover 1687-2013
Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv

Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) av 17. juni 2005 nr. 62; med endringer, sist ved lov av 21. juni 2013 nr. 61 (i kraft 1. januar 2014)
97,-
Rendezvous of European legal cultures
296,-
Lov og rett for næringslivet
729,-
Arbeidsmiljøloven; lov av 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv.
1349,-
Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stil... Rendezvous of European legal cultures Lov og rett for næringslivet av Sverre Faafeng LangfeldtArbeidsmiljøloven; lov av 17. juni 2005... av Jan Fougner
Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv