Søk i Jus

Pengekravsrett

av Trygve Bergsåker

Norges Lover 1687-2013; studentutgave

Pengekravsrett
488,-

Boken tar for seg sentrale emner i faget pengekravsrett.Boken gir en omfattende, men lettfattelig fremstilling av de sentrale emnene innenfor pengekravsrett, som er en del av fa…

Norges Lover 1687-2013; studentutgave
440,-

Norges Lover omfatter samtlige norske lover som har alminnelig praktisk betydning. Utfyllende registre og krysshenvisninger bidrar til å gjøre boken brukervennlig. Ajourført per…

Legg i handlekurv Legg i handlekurv

NS 8405; kommentarutgave til Norsk standard 8405
921,-
Tingsrett
814,-
Juss for helse- og sosialarbeidere; en innføring i lovgivning, juridisk tenkning og metode
420,-
Grunnleggende juridisk metode; en introduksjon til rett og rettstenkning
293,-
NS 8405; kommentarutgave til Norsk stan... av Karl MarthinussenTingsrett av Thor FalkangerJuss for helse- og sosialarbeidere; en... av Bente OhnstadGrunnleggende juridisk metode; en intro... av Erik Magnus Boe
Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv

Barnevernloven; med kommentarer
644,-
Lov og rett for næringslivet
729,-
Knophs oversikt over Norges rett
899,-
Norsk straffeprosess
676,-
Barnevernloven; med kommentarer av Kari OfstadLov og rett for næringslivet av Sverre Faafeng LangfeldtKnophs oversikt over Norges rett Norsk straffeprosess av Johs. Andenæs
Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv