Søk i Jus

Norges Lover 1687-2013; studentutgave

NS 8405; kommentarutgave til Norsk standard 8405

av Karl Marthinussen
Norges Lover 1687-2013; studentutgave
440,-

Norges Lover omfatter samtlige norske lover som har alminnelig praktisk betydning. Utfyllende registre og krysshenvisninger bidrar til å gjøre boken brukervennlig. Ajourført per…

NS 8405; kommentarutgave til Norsk standard 8405
904,-

Denne kommentarutgaven er skrevet som en håndbok for alle som skal anvende standarden i praksis.NS 8405 etterfulgte NS 3430 og ble vedtatt av Standard Norge i mars 2004. I 2008 …

Legg i handlekurv Legg i handlekurv

Juss for helse- og sosialarbeidere; en innføring i lovgivning, juridisk tenkning og metode
417,-
Lov og rett for næringslivet
729,-
Helsepersonelloven; med kommentarer
563,-
Grunnleggende juridisk metode; en introduksjon til rett og rettstenkning
286,-
Juss for helse- og sosialarbeidere; en... av Bente OhnstadLov og rett for næringslivet av Sverre Faafeng LangfeldtHelsepersonelloven; med kommentarer av Anne Kjersti BefringGrunnleggende juridisk metode; en intro... av Erik Magnus Boe
Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv

Forvaltningsrett
649,-
Obligasjonsrett
804,-
Barnekonvensjonen; barns rettigheter i Norge
377,-
Spesiell strafferett og formuesforbrytelsene
562,-
Forvaltningsrett av Torstein EckhoffObligasjonsrett av Viggo HagstrømBarnekonvensjonen; barns rettigheter i... Spesiell strafferett og formuesforbryte... av Johs. Andenæs
Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv