Søk i Industri

Viltet i landskapet; lærebok og veileder i landskapsøkologi

av Tor Punsvik

Fiskehelse og fiskesykdommer

Viltet i landskapet; lærebok og veileder i landskapsøkologi
383,-

Boka fokuserer på hvordan viltet og landskapet det lever i, gjensidig påvirker hverandre. Den har norske eksempler om villrein, elg, ulv, fjellrev, bever, hønsefugler og rødrev.…

Fiskehelse og fiskesykdommer
485,-

Boken omtaler de fleste sykdomstilstander som er kjent fra villfisk og oppdrettsfisk i Norge. Det er også lagt vekt på ulike miljøeffekter, behandling og forebyggende helsearbei…

Legg i handlekurv Legg i handlekurv

Rypeforvaltning; rypeforvaltningsprosjektet 2006-2011 og veien videre
226,-
Handtering og bruk av plantevernmidler; arbeidsbok
165,-
Videreforedling av fisk
474,-
Fram mot ein berekraftig og klimatilpassa norsk landbruksmodell
320,-
Rypeforvaltning; rypeforvaltningsprosje... Handtering og bruk av plantevernmidler;... Videreforedling av fisk av Leif LynumFram mot ein berekraftig og klimatilpas...
Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv

Håndbok for fisketrapper
203,-
Mjølking; tilhøyrer røktarkurs for avløsarar i husdyrbruket
121,-
Uthushistorie; driftsbygningar på norske gardsbruk frå jernalderen til i dag
288,-
Surforboka
336,-
Håndbok for fisketrapper av Reidar GrandeMjølking; tilhøyrer røktarkurs for avlø... av Ingve DublandUthushistorie; driftsbygningar på norsk... av Olav HjulstadSurforboka av Magne Mo
Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv