Søk i Industri

Rypeforvaltning; rypeforvaltningsprosjektet 2006-2011 og ve…

Viltet i landskapet; lærebok og veileder i landskapsøkologi

av Tor Punsvik
Rypeforvaltning; rypeforvaltningsprosjektet 2006-2011 og veien videre
279,-

Rypeforvaltning presenterer den kunnskap som er innhentet gjennom prosjektet «Framtidas forvaltning av rype og skogsfugl til beste for grunneiere, jegere og andre brukere» og de…

Viltet i landskapet; lærebok og veileder i landskapsøkologi
388,-

Boka fokuserer på hvordan viltet og landskapet det lever i, gjensidig påvirker hverandre. Den har norske eksempler om villrein, elg, ulv, fjellrev, bever, hønsefugler og rødrev.…

Legg i handlekurv Legg i handlekurv

Handtering og bruk av plantevernmidler; arbeidsbok
165,-
Saueboka
320,-
Fiskehelse og fiskesykdommer
485,-
Videreforedling av fisk
474,-
Handtering og bruk av plantevernmidler;... Saueboka Fiskehelse og fiskesykdommer Videreforedling av fisk av Leif Lynum
Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv

Klauvskjæring og klauvsjukdommer
153,-
Plantevern i veksthus, prydplanter; integrert bekjempelse
279,-
Fram mot ein berekraftig og klimatilpassa norsk landbruksmodell
395,-
Skjøtselsboka; for kulturlandskap og gamle norske kulturmarker
377,-
Klauvskjæring og klauvsjukdommer av Terje FjeldaasPlantevern i veksthus, prydplanter; int... av Heidi E. HeggenFram mot ein berekraftig og klimatilpas... Skjøtselsboka; for kulturlandskap og ga...
Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv