Statsvitenskap og teori

Søk i Statsvitenskap og teori

Politikk og demokrati; en innføring i stats- og kommunalkun…

av Gro Sandkjær Hanssen

Offentlig forvaltning

av Anne Lise Fimreite
Politikk og demokrati; en innføring i stats- og kommunalkunnskap
382,-

Ny utgave! Boken gir en grunnleggende innsikt i det politiske systemet og i institusjoner som er knyttet til demokrati og valg på nasjonalt, regionalt og kommunalt nivå.Forfatte…

Offentlig forvaltning
333,-

Boka tar for seg de fire styringsnivåene i norsk offentlig forvaltning: det kommunale, det regionale, det nasjonale og det internasjonale. Den ser disse fire i sammenheng, og fo…

Legg i handlekurv Legg i handlekurv

Statsvitenskap; innføring i politisk analyse
449,-
Politisk tenkning
374,-
Arbeidslinja; arbeidsmotivasjonen og velferdsstaten
260,-
Forvaltning og politikk
399,-
Statsvitenskap; innføring i politisk an... av Øyvind ØsterudPolitisk tenkning av Raino MalnesArbeidslinja; arbeidsmotivasjonen og ve... Forvaltning og politikk av Tom Christensen
Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv

Politikkens allmenngjøring og den nypluralistiske parlamentarismen
232,-
Organisasjonsformer; kontinuitet eller forandring?
325,-
Stat, nasjon, klasse; essays i politisk sosiologi
366,-
Utvikling eller avvikling?; en innføring i økonomisk og politisk utviklingsteori
292,-
Politikkens allmenngjøring og den nyplu... av Hilmar RommetvedtOrganisasjonsformer; kontinuitet eller... av Egil SkorstadStat, nasjon, klasse; essays i politisk... av Stein RokkanUtvikling eller avvikling?; en innførin... av Oddvar Smukkestad
Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv