Strategier for lese- og skriveinnlæring

Søk i Strategier for lese- og skriveinnlæring

Skriv mer! : skrivundervisning under de första skolåren

av Lucy Calkins

Läsa eller lyssna?

av Astrid Frylmark
Skriv mer! : skrivundervisning under de första skolåren
88,-

Hur gör man för att undervisa barnen i de första årskurserna hur man berättar och skriver? Räcker det inte att bara låta dem skriva sina sagor och händelseböcker? Hur utvecklar …

Läsa eller lyssna?
495,-

Läsa eller lyssna? är en manual utformad för att användas vid utredning av språk, läsning och skrivning. Eleven ska återge fakta ur texter efter att ha läst, lyssnat eller samti…

Legg i handlekurv Legg i handlekurv

Tankens mosaik
151,-
Språk och digitala verktyg i förskolan : idéer och inspiration
200,-
En guide till föräldrar, skolbarn och pedagoger
221,-
Berätta mer!  skrivundervisning för årskurserna F-3
157,-
Prøveles
Tankens mosaik av Susan ZimmermanSpråk och digitala verktyg i förskolan... av Johanna KristenssonEn guide till föräldrar, skolbarn och p... av Eva HaglundBerätta mer! skrivundervisning för års... av Zoe White
Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv

Utmana, utforska, utveckla! : om läs- och skrivprocessen i skolan
217,-
Elever skriver : om skrivande, skrivundervisning och elevers texter
239,-
Literacies
479,-
Skrivstil ... med höger hand
62,-
Utmana, utforska, utveckla! : om läs- o... av Caroline LibergElever skriver : om skrivande, skrivund... av Birgitta GarmeLiteracies av Mary KalantzisSkrivstil ... med höger hand av Britta Redin
Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv