Strategier for lese- og skriveinnlæring

Søk i Strategier for lese- og skriveinnlæring

Skriv mer! : skrivundervisning under de första skolåren

av Lucy Calkins

Språk och digitala verktyg i förskolan : idéer och inspirat…

av Johanna Kristensson
Skriv mer! : skrivundervisning under de första skolåren
85,-

Hur gör man för att undervisa barnen i de första årskurserna hur man berättar och skriver? Räcker det inte att bara låta dem skriva sina sagor och händelseböcker? Hur utvecklar …

Språk och digitala verktyg i förskolan : idéer och inspiration
194,-
Prøveles

I förskolan läggs grunden för barns språk-, läs- och skrivutveckling. Det språkliga arbete som sker i förskolan har med utgångspunkt i detta mycket stor betydelse både i ett kor…

Legg i handlekurv Legg i handlekurv

En guide till föräldrar, skolbarn och pedagoger
203,-
Berätta mer!  skrivundervisning för årskurserna F-3
153,-
Läsa eller lyssna?
482,-
Tankens mosaik
147,-
En guide till föräldrar, skolbarn och p... av Eva HaglundBerätta mer! skrivundervisning för års... av Zoe WhiteLäsa eller lyssna? av Astrid FrylmarkTankens mosaik av Susan Zimmerman
Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv

Att ha eller sakna verktyg : om möjligheter och svårigheter att läsa och skriva
255,-
Läsa högt : en bok om högläsningens förtrollande verkan
36,-
En kamp om kunskap : att vara ordblind i ett läs- och skrivsamhälle
203,-
Literacies
424,-
Att ha eller sakna verktyg : om möjligh... av Claes NilholmLäsa högt : en bok om högläsningens för... av Mem FoxEn kamp om kunskap : att vara ordblind... av Maria WellrosLiteracies av Mary Kalantzis
Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv