Strategier for lese- og skriveinnlæring

Søk i Strategier for lese- og skriveinnlæring

Skriv mer! : skrivundervisning under de första skolåren

av Lucy Calkins

Språk och digitala verktyg i förskolan : idéer och inspirat…

av Johanna Kristensson
Skriv mer! : skrivundervisning under de första skolåren
89,-

Hur gör man för att undervisa barnen i de första årskurserna hur man berättar och skriver? Räcker det inte att bara låta dem skriva sina sagor och händelseböcker? Hur utvecklar …

Språk och digitala verktyg i förskolan : idéer och inspiration
203,-
Prøveles

I förskolan läggs grunden för barns språk-, läs- och skrivutveckling. Det språkliga arbete som sker i förskolan har med utgångspunkt i detta mycket stor betydelse både i ett kor…

Legg i handlekurv Legg i handlekurv

Läsa eller lyssna?
505,-
En guide till föräldrar, skolbarn och pedagoger
192,-
Böcker inom och omkring oss
248,-
Tankens mosaik
154,-
Läsa eller lyssna? av Astrid FrylmarkEn guide till föräldrar, skolbarn och p... av Eva HaglundBöcker inom och omkring oss av Aidan ChambersTankens mosaik av Susan Zimmerman
Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv

Berätta mer! skrivundervisning för årskurserna F-3
160,-
Att skriva sig till läsning : IKT i förskoleklass och skola
288,-
Läsa högt : en bok om högläsningens förtrollande verkan
38,-
L som i läsa, M som metod : om läsinlärning i förskoleklass och skola
141,-
Berätta mer! skrivundervisning för års... av Zoe WhiteAtt skriva sig till läsning : IKT i för... av Arne TragetonLäsa högt : en bok om högläsningens för... av Mem FoxL som i läsa, M som metod : om läsinlär... av Hasse Hedström
Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv
 1. 288,- Legg i handlekurv 1
 2. 273,-
  Envisioning Knowledge av Judith A. Langer
  Legg i handlekurv 2
 3. 273,-
  Envisioning Literature av Judith A. Langer
  Legg i handlekurv 3
 4. 248,-
  Böcker inom och omkring oss av Aidan Chambers
  Legg i handlekurv 4
 5. 73,- Legg i handlekurv 5
 6. 67,-
  Svensk stavning D. A av Britta Redin
  Legg i handlekurv 6
 7. 255,-
  Aktiv läskraft, Högstadiet av Barbro Westlund
  7