Strategier for lese- og skriveinnlæring

Søk i Strategier for lese- og skriveinnlæring

Berätta mer! skrivundervisning för årskurserna F-3

av Zoe White

Skriv mer! : skrivundervisning under de första skolåren

av Lucy Calkins
Berätta mer!  skrivundervisning för årskurserna F-3
156,-

Hur gör man för att i skolan utveckla små barns skrivna berättelser? Lucy Calkins och hennes kollegor visar i Berätta mer! att det i mångt och mycket handlar om lärarens förmåga…

Skriv mer! : skrivundervisning under de första skolåren
87,-

Hur gör man för att undervisa barnen i de första årskurserna hur man berättar och skriver? Räcker det inte att bara låta dem skriva sina sagor och händelseböcker? Hur utvecklar …

Legg i handlekurv Legg i handlekurv

En guide till föräldrar, skolbarn och pedagoger
207,-
Att skriva sig till läsning : IKT i förskoleklass och skola
288,-
Elever skriver : om skrivande, skrivundervisning och elevers texter
238,-
Assessment in the Second Language Writing Classroom
227,-
En guide till föräldrar, skolbarn och p... av Eva HaglundAtt skriva sig till läsning : IKT i för... av Arne TragetonElever skriver : om skrivande, skrivund... av Birgitta GarmeAssessment in the Second Language Writi... av Deborah Crusan
Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv

Svensk stavning D. A
63,-
En kamp om kunskap : att vara ordblind i ett läs- och skrivsamhälle
208,-
Skrivstil : fila på stilen ... med höger hand
62,-
Literacies
433,-
Svensk stavning D. A av Britta RedinEn kamp om kunskap : att vara ordblind... av Maria WellrosSkrivstil : fila på stilen ... med höge... av Britta RedinLiteracies av Mary Kalantzis
Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv