Velferd og sosiale tjenester

Søk i Velferd og sosiale tjenester

Barn i risiko; skadelige omsorgssituasjoner

av Øyvind Kvello

Håndbok i rusbehandling; til pasienter med moderat til alvo…

Barn i risiko; skadelige omsorgssituasjoner
448,-

Denne boken handler om barn som vekker bekymring og som trenger hjelp til en bedret livssituasjon. Gjennom aktuell forskning redegjør forfatteren for beskyttelses- og risikofakt…

Håndbok i rusbehandling; til pasienter med moderat til alvorlig rusmiddelavhengighet
447,-

Håndbok i rusbehandling er nå revidert og ajourført med tre nye kapitler om rusproblematikk.Innenfor rusbehandlingsfeltet møtes fagfolk med mange ulike bakgrunner. Et viktig mål…

Legg i handlekurv

Mellom mennesker og samfunn; sosiologi og sosialantropologi for helse- og sosialprofesjonene
390,-
Allianser; verdier, teorier og metoder i miljøorientert terapi med barn og unge
346,-
Ute - Inne; oppsøkende sosialt arbeid med ungdom
447,-
Nettverk og sosial kompetanse
395,-
Mellom mennesker og samfunn; sosiologi... Allianser; verdier, teorier og metoder... av Odd Arne TjerslandUte - Inne; oppsøkende sosialt arbeid m... Nettverk og sosial kompetanse av Knut Gundersen
Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv

Bære eller briste; kommunikasjon og relasjon i arbeid med mennesker
350,-
Gruppemetode for sosial- og helsearbeidere
436,-
Flerkulturell forståelse i praksis
293,-
Praktisk barnevernarbeid
395,-
Bære eller briste; kommunikasjon og rel... av Odd Harald RøkenesGruppemetode for sosial- og helsearbeid... av Ken HeapFlerkulturell forståelse i praksis Praktisk barnevernarbeid av Vigdis Bunkholdt
Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv