Velferd og sosiale tjenester

Søk i Velferd og sosiale tjenester

Barn i risiko; skadelige omsorgssituasjoner

av Øyvind Kvello

Kunnskap og læring i praksis; fra student til profesjonell …

av Eva Berthling Herberg
Barn i risiko; skadelige omsorgssituasjoner
446,-

Denne boken handler om barn som vekker bekymring og som trenger hjelp til en bedret livssituasjon. Gjennom aktuell forskning redegjør forfatteren for beskyttelses- og risikofakt…

Kunnskap og læring i praksis; fra student til profesjonell sosialarbeider
307,-

Boka tar opp grunnleggende temaer knyttet til læring i praksisstudiene i sosialarbeiderutdanningene, og viser sammenhenger mellom kunnskap, kompetanser og profesjonalitet. Den b…

Legg i handlekurv Legg i handlekurv

Profesjonell utvikling og faglig veiledning; et fellesfaglig perspektiv
315,-
Habilitering; tverrfaglig arbeid for mennesker med utviklingsmessige funksjonshemninger
485,-
Innføring i helse- og sosialpolitikk
347,-
Håndbok i rusbehandling; til pasienter med moderat til alvorlig rusmiddelavhengighet
445,-
Profesjonell utvikling og faglig veiled... av Kari KillénHabilitering; tverrfaglig arbeid for me... Innføring i helse- og sosialpolitikk av Knut HalvorsenHåndbok i rusbehandling; til pasienter...
Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv

Rehabilitering; individuelle prosesser, fagutvikling og samordning av tjenester
298,-
Blikk på praksis; sosialarbeidere forteller fra yrkeslivet
336,-
Helsens mysterium; den salutogene modellen
323,-
Vernepleierfaglig kompetanse og faglig skjønn
399,-
Rehabilitering; individuelle prosesser,... Blikk på praksis; sosialarbeidere forte... Helsens mysterium; den salutogene model... av Aaron AntonovskyVernepleierfaglig kompetanse og faglig...
Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv