Velferd og sosiale tjenester

Søk i Velferd og sosiale tjenester

Innføring i helse- og sosialpolitikk

av Knut Halvorsen

Ute - Inne; oppsøkende sosialt arbeid med ungdom

Innføring i helse- og sosialpolitikk
342,-

Boken gir basiskunnskap om sosialpolitikk, velferdsstatens utvikling og dens utfordringer, kjennskap til NAV, sosialetaten og helsevesenet. Den viser også hvordan utøverne av ve…

Ute - Inne; oppsøkende sosialt arbeid med ungdom
418,-

Inne presenterer både det mangfoldet som praktisk oppsøkende sosialt arbeid spenner over. Den setter metoden inn i et større samfunnsmessig perspektiv. Dokumentasjon og utviklin…

Legg i handlekurv Legg i handlekurv

Bære eller briste; kommunikasjon og relasjon i arbeid med mennesker
342,-
Barn i risiko; skadelige omsorgssituasjoner
417,-
Praktisk barnevernarbeid
342,-
Etikk; til refleksjon og handling i sosialt arbeid
294,-
Bære eller briste; kommunikasjon og rel... av Odd Harald RøkenesBarn i risiko; skadelige omsorgssituasj... av Øyvind KvelloPraktisk barnevernarbeid av Vigdis BunkholdtEtikk; til refleksjon og handling i sos... av Solveig Botnen Eide
Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv

Mellom mennesker og samfunn; sosiologi og sosialantropologi for helse- og sosialprofesjonene
353,-
Velferdsstaten i endring; norsk sosialpolitikk ved starten av et nytt århundre
392,-
Kunnskap og læring i praksis; fra student til profesjonell sosialarbeider
292,-
Barn som lever med vold i familien; grunnlag for beskyttelse og hjelp
279,-
Mellom mennesker og samfunn; sosiologi... Velferdsstaten i endring; norsk sosialp... Kunnskap og læring i praksis; fra stude... av Eva Berthling HerbergBarn som lever med vold i familien; gru...
Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv