Velferd og sosiale tjenester

Søk i Velferd og sosiale tjenester

Barn i risiko; skadelige omsorgssituasjoner

av Øyvind Kvello

Velferdsstaten i endring; norsk sosialpolitikk ved starten …

Barn i risiko; skadelige omsorgssituasjoner
446,-

Denne boken handler om barn som vekker bekymring og som trenger hjelp til en bedret livssituasjon. Gjennom aktuell forskning redegjør forfatteren for beskyttelses- og risikofakt…

Velferdsstaten i endring; norsk sosialpolitikk ved starten av et nytt århundre
429,-

Velferdsstaten i endring diskuterer de sosialpolitiske kursendringene som gjør seg gjeldende i dag og belyser konturene av norsk sosialpolitikk i de nærmeste åreneHelse- og sosi…

Legg i handlekurv Legg i handlekurv

Sveket I; barn i risiko- og omsorgssviktsituasjoner
403,-
Praktisk barnevernarbeid
393,-
Mellom mennesker og samfunn; sosiologi og sosialantropologi for helse- og sosialprofesjonene
388,-
Helsens mysterium; den salutogene modellen
323,-
Sveket I; barn i risiko- og omsorgssvik... av Kari KillénPraktisk barnevernarbeid av Vigdis BunkholdtMellom mennesker og samfunn; sosiologi... Helsens mysterium; den salutogene model... av Aaron Antonovsky
Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv

Miljøterapi med barn og unge; organisasjonen som terapeut
323,-
Håndbok i rusbehandling; til pasienter med moderat til alvorlig rusmiddelavhengighet
445,-
Innføring i atferdsanalyse
329,-
Innføring i helse- og sosialpolitikk
429,-
Miljøterapi med barn og unge; organisas... av Erik LarsenHåndbok i rusbehandling; til pasienter... Innføring i atferdsanalyse av Jørn IsaksenInnføring i helse- og sosialpolitikk av Knut Halvorsen
Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv