Velferd og sosiale tjenester

Søk i Velferd og sosiale tjenester

Barn i risiko; skadelige omsorgssituasjoner

av Øyvind Kvello

Innføring i helse- og sosialpolitikk

av Knut Halvorsen
Barn i risiko; skadelige omsorgssituasjoner
417,-

Denne boken handler om barn som vekker bekymring og som trenger hjelp til en bedret livssituasjon. Gjennom aktuell forskning redegjør forfatteren for beskyttelses- og risikofakt…

Innføring i helse- og sosialpolitikk
342,-

Boken gir basiskunnskap om sosialpolitikk, velferdsstatens utvikling og dens utfordringer, kjennskap til NAV, sosialetaten og helsevesenet. Den viser også hvordan utøverne av ve…

Legg i handlekurv Legg i handlekurv

Bære eller briste; kommunikasjon og relasjon i arbeid med mennesker
342,-
Ute - Inne; oppsøkende sosialt arbeid med ungdom
418,-
Etikk; til refleksjon og handling i sosialt arbeid
294,-
Praktisk barnevernarbeid
342,-
Bære eller briste; kommunikasjon og rel... av Odd Harald RøkenesUte - Inne; oppsøkende sosialt arbeid m... Etikk; til refleksjon og handling i sos... av Solveig Botnen EidePraktisk barnevernarbeid av Vigdis Bunkholdt
Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv

Velferdsstaten i endring; norsk sosialpolitikk ved starten av et nytt århundre
392,-
Mellom mennesker og samfunn; sosiologi og sosialantropologi for helse- og sosialprofesjonene
353,-
Barn som lever med vold i familien; grunnlag for beskyttelse og hjelp
279,-
Kunnskap og læring i praksis; fra student til profesjonell sosialarbeider
292,-
Velferdsstaten i endring; norsk sosialp... Mellom mennesker og samfunn; sosiologi... Barn som lever med vold i familien; gru... Kunnskap og læring i praksis; fra stude... av Eva Berthling Herberg
Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv