Velferd og sosiale tjenester

Søk i Velferd og sosiale tjenester

Innføring i helse- og sosialpolitikk

av Knut Halvorsen

Håndbok i rusbehandling; til pasienter med moderat til alvo…

Innføring i helse- og sosialpolitikk
350,-

Boken gir basiskunnskap om sosialpolitikk, velferdsstatens utvikling og dens utfordringer, kjennskap til NAV, sosialetaten og helsevesenet. Den viser også hvordan utøverne av ve…

Håndbok i rusbehandling; til pasienter med moderat til alvorlig rusmiddelavhengighet
447,-

Håndbok i rusbehandling er nå revidert og ajourført med tre nye kapitler om rusproblematikk.Innenfor rusbehandlingsfeltet møtes fagfolk med mange ulike bakgrunner. Et viktig mål…

Legg i handlekurv Legg i handlekurv

Vernepleierfaglig kompetanse og faglig skjønn
399,-
Praktisk barnevernarbeid
395,-
Bære eller briste; kommunikasjon og relasjon i arbeid med mennesker
350,-
Kunnskap og læring i praksis; fra student til profesjonell sosialarbeider
309,-
Vernepleierfaglig kompetanse og faglig... Praktisk barnevernarbeid av Vigdis BunkholdtBære eller briste; kommunikasjon og rel... av Odd Harald RøkenesKunnskap og læring i praksis; fra stude... av Eva Berthling Herberg
Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv

Helsens mysterium
325,-
Flerkulturell forståelse i praksis
293,-
Mellom mennesker og samfunn; sosiologi og sosialantropologi for helse- og sosialprofesjonene
390,-
Barn som pårørende
297,-
Helsens mysterium av Aaron AntonovskyFlerkulturell forståelse i praksis Mellom mennesker og samfunn; sosiologi... Barn som pårørende
Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv