Velferd og sosiale tjenester

Søk i Velferd og sosiale tjenester

Barn i risiko; skadelige omsorgssituasjoner

av Øyvind Kvello

Mellom mennesker og samfunn; sosiologi og sosialantropologi…

Barn i risiko; skadelige omsorgssituasjoner
446,-

Denne boken handler om barn som vekker bekymring og som trenger hjelp til en bedret livssituasjon. Gjennom aktuell forskning redegjør forfatteren for beskyttelses- og risikofakt…

Mellom mennesker og samfunn; sosiologi og sosialantropologi for helse- og sosialprofesjonene
388,-

Mellom mennesker og samfunn er en innføringsbok i sosiologi og sosialantropologi som passer for samtlige helse- og sosialarbeiderutdanninger. Den tar opp sentrale samfunnsvitens…

Legg i handlekurv Legg i handlekurv

Bære eller briste; kommunikasjon og relasjon i arbeid med mennesker
347,-
Flerkulturell forståelse i praksis
292,-
Vernepleierfaglig kompetanse og faglig skjønn
399,-
Konflikt og konfliktforståelse; for helse- og sosialarbeidere
389,-
Bære eller briste; kommunikasjon og rel... av Odd Harald RøkenesFlerkulturell forståelse i praksis Vernepleierfaglig kompetanse og faglig... Konflikt og konfliktforståelse; for hel... av Tor-Johan Ekeland
Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv

Praktisk barnevernarbeid
393,-
Håndbok i rusbehandling; til pasienter med moderat til alvorlig rusmiddelavhengighet
445,-
Ute - Inne; oppsøkende sosialt arbeid med ungdom
445,-
Etikk; til refleksjon og handling i sosialt arbeid
299,-
Praktisk barnevernarbeid av Vigdis BunkholdtHåndbok i rusbehandling; til pasienter... Ute - Inne; oppsøkende sosialt arbeid m... Etikk; til refleksjon og handling i sos... av Solveig Botnen Eide
Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv