Velferd og sosiale tjenester

Søk i Velferd og sosiale tjenester

Barn i risiko; skadelige omsorgssituasjoner

av Øyvind Kvello

Kunnskap og læring i praksis; fra student til profesjonell …

av Eva Berthling Herberg
Barn i risiko; skadelige omsorgssituasjoner
446,-

Denne boken handler om barn som vekker bekymring og som trenger hjelp til en bedret livssituasjon. Gjennom aktuell forskning redegjør forfatteren for beskyttelses- og risikofakt…

Kunnskap og læring i praksis; fra student til profesjonell sosialarbeider
307,-

Boka tar opp grunnleggende temaer knyttet til læring i praksisstudiene i sosialarbeiderutdanningene, og viser sammenhenger mellom kunnskap, kompetanser og profesjonalitet. Den b…

Legg i handlekurv Legg i handlekurv

Profesjonell utvikling og faglig veiledning; et fellesfaglig perspektiv
315,-
Velferdsstaten i endring; norsk sosialpolitikk ved starten av et nytt århundre
429,-
Håndbok i rusbehandling; til pasienter med moderat til alvorlig rusmiddelavhengighet
445,-
Mellom mennesker og samfunn; sosiologi og sosialantropologi for helse- og sosialprofesjonene
388,-
Profesjonell utvikling og faglig veiled... av Kari KillénVelferdsstaten i endring; norsk sosialp... Håndbok i rusbehandling; til pasienter... Mellom mennesker og samfunn; sosiologi...
Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv

Innføring i helse- og sosialpolitikk
347,-
Bære eller briste; kommunikasjon og relasjon i arbeid med mennesker
347,-
Gruppemetode for sosial- og helsearbeidere
433,-
Helsens mysterium; den salutogene modellen
323,-
Innføring i helse- og sosialpolitikk av Knut HalvorsenBære eller briste; kommunikasjon og rel... av Odd Harald RøkenesGruppemetode for sosial- og helsearbeid... av Ken HeapHelsens mysterium; den salutogene model... av Aaron Antonovsky
Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv