Sosialomsorg og sosialtjeneste, kriminologi

Søk i Sosialomsorg og sosialtjeneste, kriminologi

Nettverk og sosial kompetanse

av Knut Gundersen

Helsens mysterium; den salutogene modellen

av Aaron Antonovsky
Nettverk og sosial kompetanse
395,-

Med utgangspunkt i ulike modeller innenfor nettverksteori og eksempler fra praksis, gir denne boka nyttige bidrag for å forstå og løse problemstillinger som personer med utvikli…

Helsens mysterium; den salutogene modellen
325,-

Aaron Antonovskys bok om begrepet salutogenese er nå i norsk utgave.Hvordan overvinner noen mennesker sterke påkjenninger uten å få fysiske eller mentale skader? Hvilke egenskap…

Legg i handlekurv Legg i handlekurv

Håndbok i rusbehandling; til pasienter med moderat til alvorlig rusmiddelavhengighet
447,-
Bære eller briste; kommunikasjon og relasjon i arbeid med mennesker
350,-
Velferdsstaten i endring; norsk sosialpolitikk ved starten av et nytt århundre
432,-
Mellom mennesker og samfunn; sosiologi og sosialantropologi for helse- og sosialprofesjonene
390,-
Håndbok i rusbehandling; til pasienter... Bære eller briste; kommunikasjon og rel... av Odd Harald RøkenesVelferdsstaten i endring; norsk sosialp... Mellom mennesker og samfunn; sosiologi...
Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv

Allianser; verdier, teorier og metoder i miljøorientert terapi med barn og unge
346,-
Videre; hvordan psykiske helsetjenester kan bli bedre
299,-
Flerkulturell forståelse i praksis
293,-
Vernepleierfaglig kompetanse og faglig skjønn
399,-
Allianser; verdier, teorier og metoder... av Odd Arne TjerslandVidere; hvordan psykiske helsetjenester... av Birgit VallaFlerkulturell forståelse i praksis Vernepleierfaglig kompetanse og faglig...
Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv