Sosialomsorg og sosialtjeneste, kriminologi

Søk i Sosialomsorg og sosialtjeneste, kriminologi

Håndbok i rusbehandling; til pasienter med moderat til alvo…

Vernepleierfaglig kompetanse og faglig skjønn

Håndbok i rusbehandling; til pasienter med moderat til alvorlig rusmiddelavhengighet
447,-

Håndbok i rusbehandling er nå revidert og ajourført med tre nye kapitler om rusproblematikk.Innenfor rusbehandlingsfeltet møtes fagfolk med mange ulike bakgrunner. Et viktig mål…

Vernepleierfaglig kompetanse og faglig skjønn
399,-

Hva er egentlig vernepleie? Hva består faget av, og hva kjennetegner en vernepleierfaglig praksis? Disse spørsmålene er grunnlaget for denne boka hvor sentrale fagpersoner fra u…

Legg i handlekurv Legg i handlekurv

Nettverk og sosial kompetanse
395,-
Innføring i helse- og sosialpolitikk
350,-
Mellom mennesker og samfunn; sosiologi og sosialantropologi for helse- og sosialprofesjonene
390,-
Helsens mysterium
325,-
Nettverk og sosial kompetanse av Knut GundersenInnføring i helse- og sosialpolitikk av Knut HalvorsenMellom mennesker og samfunn; sosiologi... Helsens mysterium av Aaron Antonovsky
Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv

Velferdsstaten i endring
432,-
Rehabilitering; individuelle prosesser, fagutvikling og samordning av tjenester
300,-
Utviklingshemning; årsaker og konsekvenser
309,-
Etniske minoritetsfamilier og sosialt arbeid
355,-
Velferdsstaten i endring Rehabilitering; individuelle prosesser,... Utviklingshemning; årsaker og konsekven... Etniske minoritetsfamilier og sosialt a... av Marianne Skytte
Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv