Sosialomsorg og sosialtjeneste, kriminologi

Søk i Sosialomsorg og sosialtjeneste, kriminologi

Barn i risiko; skadelige omsorgssituasjoner

av Øyvind Kvello

Bære eller briste; kommunikasjon og relasjon i arbeid med m…

av Odd Harald Røkenes
Barn i risiko; skadelige omsorgssituasjoner
417,-

Denne boken handler om barn som vekker bekymring og som trenger hjelp til en bedret livssituasjon. Gjennom aktuell forskning redegjør forfatteren for beskyttelses- og risikofakt…

Bære eller briste; kommunikasjon og relasjon i arbeid med mennesker
342,-

Denne boka gir en introduksjon til kommunikasjons- og relasjonsteori og tar opp sentrale begreper og problemstillinger knyttet til samhandling i ulike yrkessammenhenger. Innhold…

Legg i handlekurv Legg i handlekurv

Flerkulturell forståelse i praksis
288,-
Mellom mennesker og samfunn; sosiologi og sosialantropologi for helse- og sosialprofesjonene
371,-
Praktisk barnevernarbeid
342,-
Sosiologiske perspektiver for helse- og sosialarbeidere
389,-
Flerkulturell forståelse i praksis Mellom mennesker og samfunn; sosiologi... Praktisk barnevernarbeid av Vigdis BunkholdtSosiologiske perspektiver for helse- og... av Pål Repstad
Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv

Ute - Inne; oppsøkende sosialt arbeid med ungdom
425,-
Innføring i helse- og sosialpolitikk
342,-
Konflikt og konfliktforståelse; for helse- og sosialarbeidere
389,-
Velferdsstaten i endring; norsk sosialpolitikk ved starten av et nytt århundre
411,-
Ute - Inne; oppsøkende sosialt arbeid m... Innføring i helse- og sosialpolitikk av Knut HalvorsenKonflikt og konfliktforståelse; for hel... av Tor-Johan EkelandVelferdsstaten i endring; norsk sosialp...
Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv