Sosialomsorg og sosialtjeneste, kriminologi

Søk i Sosialomsorg og sosialtjeneste, kriminologi

Håndbok i rusbehandling; til pasienter med moderat til alvo…

Innføring i helse- og sosialpolitikk

av Knut Halvorsen
Håndbok i rusbehandling; til pasienter med moderat til alvorlig rusmiddelavhengighet
447,-

Håndbok i rusbehandling er nå revidert og ajourført med tre nye kapitler om rusproblematikk.Innenfor rusbehandlingsfeltet møtes fagfolk med mange ulike bakgrunner. Et viktig mål…

Innføring i helse- og sosialpolitikk
350,-

Boken gir basiskunnskap om sosialpolitikk, velferdsstatens utvikling og dens utfordringer, kjennskap til NAV, sosialetaten og helsevesenet. Den viser også hvordan utøverne av ve…

Legg i handlekurv Legg i handlekurv

Velferdsstaten i endring
432,-
Praktisk barnevernarbeid
395,-
Bære eller briste; kommunikasjon og relasjon i arbeid med mennesker
350,-
Vernepleierfaglig kompetanse og faglig skjønn
399,-
Velferdsstaten i endring Praktisk barnevernarbeid av Vigdis BunkholdtBære eller briste; kommunikasjon og rel... av Odd Harald RøkenesVernepleierfaglig kompetanse og faglig...
Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv

Helsens mysterium
325,-
Flerkulturell forståelse i praksis
293,-
Nærhet og distanse; grunnlag, verdier og etiske teorier i arbeid med mennesker
371,-
Mellom mennesker og samfunn; sosiologi og sosialantropologi for helse- og sosialprofesjonene
390,-
Helsens mysterium av Aaron AntonovskyFlerkulturell forståelse i praksis Nærhet og distanse; grunnlag, verdier o... av Jan-Olav HenriksenMellom mennesker og samfunn; sosiologi...
Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv