Sosialomsorg og sosialtjeneste, kriminologi

Søk i Sosialomsorg og sosialtjeneste, kriminologi

Vernepleierfaglig kompetanse og faglig skjønn

Håndbok i rusbehandling; til pasienter med moderat til alvo…

Vernepleierfaglig kompetanse og faglig skjønn
399,-

Hva er egentlig vernepleie? Hva består faget av, og hva kjennetegner en vernepleierfaglig praksis? Disse spørsmålene er grunnlaget for denne boka hvor sentrale fagpersoner fra u…

Håndbok i rusbehandling; til pasienter med moderat til alvorlig rusmiddelavhengighet
447,-

Håndbok i rusbehandling er nå revidert og ajourført med tre nye kapitler om rusproblematikk.Innenfor rusbehandlingsfeltet møtes fagfolk med mange ulike bakgrunner. Et viktig mål…

Legg i handlekurv Legg i handlekurv

Nettverk og sosial kompetanse
395,-
Nye metoder i et moderne barnevern
379,-
Mellom mennesker og samfunn; sosiologi og sosialantropologi for helse- og sosialprofesjonene
390,-
Bære eller briste; kommunikasjon og relasjon i arbeid med mennesker
350,-
Nettverk og sosial kompetanse av Knut GundersenNye metoder i et moderne barnevern Mellom mennesker og samfunn; sosiologi... Bære eller briste; kommunikasjon og rel... av Odd Harald Røkenes
Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv

Utviklingshemning; årsaker og konsekvenser
309,-
Innføring i helse- og sosialpolitikk
350,-
Velferdsstaten i endring
432,-
Helsens mysterium
325,-
Utviklingshemning; årsaker og konsekven... Innføring i helse- og sosialpolitikk av Knut HalvorsenVelferdsstaten i endring Helsens mysterium av Aaron Antonovsky
Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv