Sosialomsorg og sosialtjeneste, kriminologi

Søk i Sosialomsorg og sosialtjeneste, kriminologi

Håndbok i rusbehandling; til pasienter med moderat til alvo…

Nettverk og sosial kompetanse

av Knut Gundersen
Håndbok i rusbehandling; til pasienter med moderat til alvorlig rusmiddelavhengighet
447,-

Håndbok i rusbehandling er nå revidert og ajourført med tre nye kapitler om rusproblematikk.Innenfor rusbehandlingsfeltet møtes fagfolk med mange ulike bakgrunner. Et viktig mål…

Nettverk og sosial kompetanse
395,-

Med utgangspunkt i ulike modeller innenfor nettverksteori og eksempler fra praksis, gir denne boka nyttige bidrag for å forstå og løse problemstillinger som personer med utvikli…

Legg i handlekurv Legg i handlekurv

Allianser; verdier, teorier og metoder i miljøorientert terapi med barn og unge
346,-
Mellom mennesker og samfunn; sosiologi og sosialantropologi for helse- og sosialprofesjonene
390,-
Flerkulturell forståelse i praksis
293,-
Ute - Inne; oppsøkende sosialt arbeid med ungdom
447,-
Allianser; verdier, teorier og metoder... av Odd Arne TjerslandMellom mennesker og samfunn; sosiologi... Flerkulturell forståelse i praksis Ute - Inne; oppsøkende sosialt arbeid m...
Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv

Helsens mysterium; den salutogene modellen
325,-
Bære eller briste; kommunikasjon og relasjon i arbeid med mennesker
350,-
Gruppemetode for sosial- og helsearbeidere
436,-
Videre; hvordan psykiske helsetjenester kan bli bedre
299,-
Helsens mysterium; den salutogene model... av Aaron AntonovskyBære eller briste; kommunikasjon og rel... av Odd Harald RøkenesGruppemetode for sosial- og helsearbeid... av Ken HeapVidere; hvordan psykiske helsetjenester... av Birgit Valla
Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv