Sosiologi og antropologi

Søk i Sosiologi og antropologi

Rus; bruk, motiver, skader, behandling, forebygging, histor…

av Hans Olav Fekjær

Det norske samfunn

Rus; bruk, motiver, skader, behandling, forebygging, historie
436,-

Rusmidler er et felt hvor ..alle.. mener de har et nokså riktig bilde av situasjonen og hvor svært mange mener å vite hva løsningene er. Men både mediebildet og nedarvede forest…

Det norske samfunn
452,-

Standardverket Det norske samfunn utkom for første gang i 1968, og foreligger nå i sjette utgave, redigert av Ivar Frønes og Lise Kjølsrød.I boken legges vekt på utviklingen i N…

Legg i handlekurv Legg i handlekurv

Kulturforskjeller i praksis; perspektiver på det flerkulturelle Norge
352,-
Mennesker og samfunn; innføring i sosiologisk forståelse
466,-
Påvirkning og kontroll; om hvordan vi former hverandre
404,-
Sosiologisk tenkemåte; en introduksjon for helse- og sosialarbeidere
385,-
Kulturforskjeller i praksis; perspektiv... av Thomas Hylland EriksenMennesker og samfunn; innføring i sosio... av Per Morten SchiefloePåvirkning og kontroll; om hvordan vi f... av Inge BøSosiologisk tenkemåte; en introduksjon... av Olav Garsjø
Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv

Skam og skade; noen avikssosiologiske temaer
436,-
Ungdomskunnskap; hverdagslivets kulturelle former
288,-
Moderne barndom
323,-
Bittersøtt; ungdom, sosialisering, rusmidler
356,-
Skam og skade; noen avikssosiologiske t... av Ole-Jørgen SkogUngdomskunnskap; hverdagslivets kulture... av Willy AagreModerne barndom av Ivar FrønesBittersøtt; ungdom, sosialisering, rusm... av Willy Pedersen
Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv