Sosiologi og antropologi

Søk i Sosiologi og antropologi

Rus; bruk, motiver, skader, behandling, forebygging, histor…

av Hans Olav Fekjær

Det norske samfunn

Rus; bruk, motiver, skader, behandling, forebygging, historie
438,-

Rusmidler er et felt hvor ..alle.. mener de har et nokså riktig bilde av situasjonen og hvor svært mange mener å vite hva løsningene er. Men både mediebildet og nedarvede forest…

Det norske samfunn
455,-

Standardverket Det norske samfunn utkom for første gang i 1968, og foreligger nå i sjette utgave, redigert av Ivar Frønes og Lise Kjølsrød. I boken legges vekt på utviklingen i …

Legg i handlekurv Legg i handlekurv

Kulturforskjeller i praksis; perspektiver på det flerkulturelle Norge
355,-
Mennesker og samfunn; innføring i sosiologisk forståelse
469,-
Forbrukersosiologi; makt, tegn og mening i forbrukersamfunnet
472,-
Den norske velferdsstaten
406,-
Kulturforskjeller i praksis; perspektiv... av Thomas Hylland EriksenMennesker og samfunn; innføring i sosio... av Per Morten SchiefloeForbrukersosiologi; makt, tegn og menin... Den norske velferdsstaten
Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv

Skam og skade; noen avikssosiologiske temaer
438,-
Person og profesjon; om menneskesyn og livsverdier i offentlig omsorg
454,-
Flerkulturell forståelse
341,-
Påvirkning og kontroll; om hvordan vi former hverandre
407,-
Skam og skade; noen avikssosiologiske t... av Ole-Jørgen SkogPerson og profesjon; om menneskesyn og... av Torborg Aalen LeendertsFlerkulturell forståelse Påvirkning og kontroll; om hvordan vi f... av Inge Bø
Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv