Samfunn og politikk

Søk i Samfunn og politikk

Det kvalitative forskningsintervju

av Steinar Kvale

Metode- og oppgaveskriving for studenter

av Olav Dalland
Det kvalitative forskningsintervju
371,-

Intervjuer spiller en helt avgjørende rolle i kvalitativ forskning. Denne boken gir en grundig introduksjon til hva det innebærer å utføre en kvalitativ intervjuundersøkelse. I …

Metode- og oppgaveskriving for studenter
308,-

Metode og oppgaveskriving er nå i ny og oppdatert utgave med nyttige råd til alle som er i en skriveprosess. Boken gir en innføring i samfunnsvitenskapelige metoder og tar opp p…

Legg i handlekurv Legg i handlekurv

Barn i risiko; skadelige omsorgssituasjoner
446,-
Enhet og mangfold; samfunnsvitenskapelig forskning og kvantitativ metode
453,-
Rus; bruk, motiver, skader, behandling, forebygging, historie
436,-
Metakognitiv terapi for angst og depresjon
372,-
Barn i risiko; skadelige omsorgssituasj... av Øyvind KvelloEnhet og mangfold; samfunnsvitenskapeli... av Kristen RingdalRus; bruk, motiver, skader, behandling,... av Hans Olav FekjærMetakognitiv terapi for angst og depres... av Adrian Wells
Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv

Kunnskap og læring i praksis; fra student til profesjonell sosialarbeider
307,-
Profesjonell utvikling og faglig veiledning; et fellesfaglig perspektiv
315,-
Kommunikasjon i praksis; relasjoner, samspill og etikk i sosialfaglig arbeid
437,-
Velferdsstaten i endring; norsk sosialpolitikk ved starten av et nytt århundre
429,-
Kunnskap og læring i praksis; fra stude... av Eva Berthling HerbergProfesjonell utvikling og faglig veiled... av Kari KillénKommunikasjon i praksis; relasjoner, sa... av Hilde EideVelferdsstaten i endring; norsk sosialp...
Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv