Samfunn og politikk

Søk i Samfunn og politikk

Enhet og mangfold; samfunnsvitenskapelig forskning og kvant…

av Kristen Ringdal

Metode- og oppgaveskriving for studenter

av Olav Dalland
Enhet og mangfold; samfunnsvitenskapelig forskning og kvantitativ metode
430,-

Enhet og mangfold er en innføring i samfunnsvitenskapelig metode med vekt på kvantitative tilnærminger som tar for seg hele forskningsprosessen. Bokas målgruppe er studenter i s…

Metode- og oppgaveskriving for studenter
303,-

Metode og oppgaveskriving er nå i ny og oppdatert utgave med nyttige råd til alle som er i en skriveprosess. Boken gir en innføring i samfunnsvitenskapelige metoder og tar opp p…

Legg i handlekurv Legg i handlekurv

Barn i risiko; skadelige omsorgssituasjoner
417,-
Det kvalitative forskningsintervju
330,-
Politikk og demokrati; en innføring i stats- og kommunalkunnskap
369,-
Systematikk og innlevelse; en innføring i kvalitativ metode
311,-
Barn i risiko; skadelige omsorgssituasj... av Øyvind KvelloDet kvalitative forskningsintervju av Steinar KvalePolitikk og demokrati; en innføring i s... av Gro Sandkjær HanssenSystematikk og innlevelse; en innføring... av Tove Thagaard
Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv

Mellom mennesker og samfunn; sosiologi og sosialantropologi for helse- og sosialprofesjonene
388,-
Mennesker og samfunn; innføring i sosiologisk forståelse
425,-
Bære eller briste; kommunikasjon og relasjon i arbeid med mennesker
342,-
Rus; bruk, motiver, skader, behandling, forebygging, historie
430,-
Mellom mennesker og samfunn; sosiologi... Mennesker og samfunn; innføring i sosio... av Per Morten SchiefloeBære eller briste; kommunikasjon og rel... av Odd Harald RøkenesRus; bruk, motiver, skader, behandling,... av Hans Olav Fekjær
Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv