Samfunn og politikk

Søk i Samfunn og politikk

Enhet og mangfold; samfunnsvitenskapelig forskning og kvant…

av Kristen Ringdal

Sveket I; barn i risiko- og omsorgssviktsituasjoner

av Kari Killén
Enhet og mangfold; samfunnsvitenskapelig forskning og kvantitativ metode
453,-

Enhet og mangfold er en innføring i samfunnsvitenskapelig metode med vekt på kvantitative tilnærminger som tar for seg hele forskningsprosessen. Bokas målgruppe er studenter i s…

Sveket I; barn i risiko- og omsorgssviktsituasjoner
403,-

Mange barn utsettes for alvorlig risiko på grunn av omsorgspersoners rusmiddelbruk, voldelig samliv, alvorlige psykiske lidelser eller utviklingshemning. Noen omsorgspersoner ut…

Legg i handlekurv Legg i handlekurv

Det kvalitative forskningsintervju
371,-
Hvordan gjennomføre undersøkelser?; innføring i samfunnsvitenskapelig metode
445,-
Systematikk og innlevelse; en innføring i kvalitativ metode
399,-
Barn i risiko; skadelige omsorgssituasjoner
446,-
Det kvalitative forskningsintervju av Steinar KvaleHvordan gjennomføre undersøkelser?; inn... av Dag Ingvar JacobsenSystematikk og innlevelse; en innføring... av Tove ThagaardBarn i risiko; skadelige omsorgssituasj... av Øyvind Kvello
Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv

Bære eller briste; kommunikasjon og relasjon i arbeid med mennesker
347,-
Metode- og oppgaveskriving for studenter
308,-
Innføring i profesjonelt miljøarbeid; systematikk, kvalitet og dokumentasjon
307,-
Gode fagfolk vokser; personlig kompetanse i arbeid med mennesker
356,-
Bære eller briste; kommunikasjon og rel... av Odd Harald RøkenesMetode- og oppgaveskriving for studenter av Olav DallandInnføring i profesjonelt miljøarbeid; s... av Sølvi LindeGode fagfolk vokser; personlig kompetan... av Greta Marie Skau
Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv