Samfunn og politikk

Søk i Samfunn og politikk

Det kvalitative forskningsintervju

av Steinar Kvale

Metode- og oppgaveskriving for studenter

av Olav Dalland
Det kvalitative forskningsintervju
371,-

Intervjuer spiller en helt avgjørende rolle i kvalitativ forskning. Denne boken gir en grundig introduksjon til hva det innebærer å utføre en kvalitativ intervjuundersøkelse. I …

Metode- og oppgaveskriving for studenter
308,-

Metode og oppgaveskriving er nå i ny og oppdatert utgave med nyttige råd til alle som er i en skriveprosess.Boken gir en innføring i samfunnsvitenskapelige metoder og tar opp pr…

Legg i handlekurv Legg i handlekurv

Barn i risiko; skadelige omsorgssituasjoner
446,-
Enhet og mangfold; samfunnsvitenskapelig forskning og kvantitativ metode
453,-
Metakognitiv terapi for angst og depresjon
372,-
Hvordan gjennomføre undersøkelser?; innføring i samfunnsvitenskapelig metode
445,-
Barn i risiko; skadelige omsorgssituasj... av Øyvind KvelloEnhet og mangfold; samfunnsvitenskapeli... av Kristen RingdalMetakognitiv terapi for angst og depres... av Adrian WellsHvordan gjennomføre undersøkelser?; inn... av Dag Ingvar Jacobsen
Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv

Velferdsstaten i endring; norsk sosialpolitikk ved starten av et nytt århundre
429,-
Praktisk barnevernarbeid
393,-
Sveket I; barn i risiko- og omsorgssviktsituasjoner
403,-
Mellom mennesker og samfunn; sosiologi og sosialantropologi for helse- og sosialprofesjonene
388,-
Velferdsstaten i endring; norsk sosialp... Praktisk barnevernarbeid av Vigdis BunkholdtSveket I; barn i risiko- og omsorgssvik... av Kari KillénMellom mennesker og samfunn; sosiologi...
Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv