Samfunn og politikk

Søk i Samfunn og politikk

Det kvalitative forskningsintervju

av Steinar Kvale

Enhet og mangfold; samfunnsvitenskapelig forskning og kvant…

av Kristen Ringdal
Det kvalitative forskningsintervju
371,-

Intervjuer spiller en helt avgjørende rolle i kvalitativ forskning. Denne boken gir en grundig introduksjon til hva det innebærer å utføre en kvalitativ intervjuundersøkelse. I …

Enhet og mangfold; samfunnsvitenskapelig forskning og kvantitativ metode
453,-

Enhet og mangfold er en innføring i samfunnsvitenskapelig metode med vekt på kvantitative tilnærminger som tar for seg hele forskningsprosessen. Bokas målgruppe er studenter i s…

Legg i handlekurv Legg i handlekurv

Metode- og oppgaveskriving for studenter
308,-
Barn i risiko; skadelige omsorgssituasjoner
446,-
Kunnskap og læring i praksis; fra student til profesjonell sosialarbeider
307,-
Metakognitiv terapi for angst og depresjon
372,-
Metode- og oppgaveskriving for studenter av Olav DallandBarn i risiko; skadelige omsorgssituasj... av Øyvind KvelloKunnskap og læring i praksis; fra stude... av Eva Berthling HerbergMetakognitiv terapi for angst og depres... av Adrian Wells
Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv

Rus; bruk, motiver, skader, behandling, forebygging, historie
436,-
Kommunikasjon i praksis; relasjoner, samspill og etikk i sosialfaglig arbeid
437,-
Velferdsstaten i endring; norsk sosialpolitikk ved starten av et nytt århundre
429,-
Håndbok i rusbehandling; til pasienter med moderat til alvorlig rusmiddelavhengighet
445,-
Rus; bruk, motiver, skader, behandling,... av Hans Olav FekjærKommunikasjon i praksis; relasjoner, sa... av Hilde EideVelferdsstaten i endring; norsk sosialp... Håndbok i rusbehandling; til pasienter...
Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv
 1. 69,-
  Thinking, Fast and Slow av Daniel Kahneman
  Legg i handlekurv 1
 2. 371,- Legg i handlekurv 2
 3. 453,- Legg i handlekurv 3
 4. 308,- Legg i handlekurv 4
 5. 100,-
  Think Like a Freak av Stephen J. Dubner
  Legg i handlekurv 5
 6. 307,- Legg i handlekurv 6
 7. 64,-
  Thinking, Fast and Slow av Daniel Kahneman
  Legg i handlekurv 7
 8. 356,- Legg i handlekurv 8
 9. 446,- Legg i handlekurv 9
 10. 69,-
  The Examined Life av Stephen Grosz
  Legg i handlekurv 10