Samfunn og politikk

Søk i Samfunn og politikk

Det kvalitative forskningsintervju

av Steinar Kvale

Metode- og oppgaveskriving for studenter

av Olav Dalland
Det kvalitative forskningsintervju
371,-

Intervjuer spiller en helt avgjørende rolle i kvalitativ forskning. Denne boken gir en grundig introduksjon til hva det innebærer å utføre en kvalitativ intervjuundersøkelse. I …

Metode- og oppgaveskriving for studenter
308,-

Metode og oppgaveskriving er nå i ny og oppdatert utgave med nyttige råd til alle som er i en skriveprosess.Boken gir en innføring i samfunnsvitenskapelige metoder og tar opp pr…

Legg i handlekurv Legg i handlekurv

Barn i risiko; skadelige omsorgssituasjoner
446,-
Hvordan gjennomføre undersøkelser?; innføring i samfunnsvitenskapelig metode
445,-
Enhet og mangfold; samfunnsvitenskapelig forskning og kvantitativ metode
453,-
Sveket I; barn i risiko- og omsorgssviktsituasjoner
403,-
Barn i risiko; skadelige omsorgssituasj... av Øyvind KvelloHvordan gjennomføre undersøkelser?; inn... av Dag Ingvar JacobsenEnhet og mangfold; samfunnsvitenskapeli... av Kristen RingdalSveket I; barn i risiko- og omsorgssvik... av Kari Killén
Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv

Metakognitiv terapi for angst og depresjon
372,-
Gode fagfolk vokser; personlig kompetanse i arbeid med mennesker
356,-
Velferdsstaten i endring; norsk sosialpolitikk ved starten av et nytt århundre
429,-
Miljøterapi med barn og unge; organisasjonen som terapeut
323,-
Metakognitiv terapi for angst og depres... av Adrian WellsGode fagfolk vokser; personlig kompetan... av Greta Marie SkauVelferdsstaten i endring; norsk sosialp... Miljøterapi med barn og unge; organisas... av Erik Larsen
Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv