Historie

Søk i Historie

Hva skal vi med historie?; historiedidaktikk i teori og pra…

av Lise Kvande

Historie, forståelse og fortolkning; innføring i de histori…

av Thomas Krogh
Hva skal vi med historie?; historiedidaktikk i teori og praksis
301,-

For historielæreren er historie både kunnskapsstoff ("teori") og selve formidlingen til elevene ("praksis"). Ofte blir teori og praksis oppfattet som to separate sfærer. Men ikk…

Historie, forståelse og fortolkning; innføring i de historisk-filosofiske fags fremvekst og arbeidsmåter
447,-

Hva er historisk-filosofiske fag? Hva har fag som historie, litteraturvitenskap og filosofi felles? Hvordan oppsto fagene, hvilke spørsmål søkes besvart og hvilke metoder benytt…

Legg i handlekurv Legg i handlekurv

Norsk historie I; 750-1537
407,-
Fortida er ikke hva den en gang var; en innføring i historiefaget
325,-
Norsk historie II; 1537-1814
407,-
Med kjønnsperspektiv på norsk historie; fra vikingtid til 2000-årsskiftet
399,-
Norsk historie I; 750-1537 av Ole Georg MosengFortida er ikke hva den en gang var; en... av Knut KjeldstadliNorsk historie II; 1537-1814 av Ole Georg MosengMed kjønnsperspektiv på norsk historie;... av Gro Hagemann
Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv

Konflikt og stormaktspolitikk i Midtøsten
406,-
Det siviliserte informasjonssamfunn; folkebibliotekenes rolle ved inngangen til en digital tid
407,-
Sensuren i Danmark-Norge; vilkårene for offentlige ytringer 1536-1814
649,-
Forskningsetikk; beskyttelse av enkeltpersoner og samfunn
390,-
Konflikt og stormaktspolitikk i Midtøst... av Hilde Henriksen WaageDet siviliserte informasjonssamfunn; fo... Sensuren i Danmark-Norge; vilkårene for... av Øystein RianForskningsetikk; beskyttelse av enkeltp...
Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv