Språk og språkvitenskap

Søk i Språk og språkvitenskap

English pronunciation and intonation; British, American and…

av Thor Sigurd Nilsen

Språkmøte; innføring i sosiolingvistikk

av Brit Mæhlum
English pronunciation and intonation; British, American and World Englishes
307,-

Denne innføringen i engelsk fonetikk er primært beregnet på bachelorstudenter i engelsk ved universiteter og høyskoler. Hovedfokus er beskrivelsen av British received pronunciat…

Språkmøte; innføring i sosiolingvistikk
356,-

Sosiolingvistikk er ei grein av språkvitskapen som tek utgangspunkt i språkvariasjonen i samfunnet. Ulike språk og ulike språklege variantar møtest heile tida både i det enkelte…

Legg i handlekurv Legg i handlekurv

Introducing English grammar
307,-
Norsk til kontorbruk; god norsk i administrasjon og forvaltning
291,-
Grammatikken i bruk
372,-
Dialektar i Noreg; tradisjon og fornying
331,-
Introducing English grammar av Magne DypedahlNorsk til kontorbruk; god norsk i admin... av Ruth Vatvedt FjeldGrammatikken i bruk av Harald Morten IversenDialektar i Noreg; tradisjon og fornying av Martin Skjekkeland
Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv

Ordforråd, ordbruk og ordlæring
282,-
Norsk språklydlære med øvelser; sammenligninger med engelsk, tysk og fransk
323,-
Språkets mønstre; grammatiske begreper og metoder
356,-
God nok i norsk?; språk- og skriveutvikling hos elever med norsk som andrespråk
290,-
Ordforråd, ordbruk og ordlæring av Anne GoldenNorsk språklydlære med øvelser; sammenl... av Ingebjørg SkaugSpråkets mønstre; grammatiske begreper... av Lars Anders KulbrandstadGod nok i norsk?; språk- og skriveutvik... av Harald Berggreen
Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv
 1. 312,- Legg i handlekurv 1
 2. 307,- Legg i handlekurv 2
 3. 70,- Legg i handlekurv 3
 4. 364,-
  Linear Systems and Signals av Bhagawandas P. Lathi
  Legg i handlekurv 4
 5. 315,- Legg i handlekurv 5
 6. 96,- Legg i handlekurv 6
 7. 220,- Legg i handlekurv 7
 8. 122,- Legg i handlekurv 8
 9. 246,-
  Spansk språkkurs, Grunnkurs av Ann-Charlotte Wennerholm
  Legg i handlekurv 9
 10. 262,-
  Skriveregler av Finn-Erik Vinje
  Legg i handlekurv 10