Språk og språkvitenskap

Søk i Språk og språkvitenskap

English pronunciation and intonation; British, American and…

av Thor Sigurd Nilsen

Språkmøte; innføring i sosiolingvistikk

av Brit Mæhlum
English pronunciation and intonation; British, American and World Englishes
307,-

Denne innføringen i engelsk fonetikk er primært beregnet på bachelorstudenter i engelsk ved universiteter og høyskoler. Hovedfokus er beskrivelsen av British received pronunciat…

Språkmøte; innføring i sosiolingvistikk
356,-

Sosiolingvistikk er ei grein av språkvitskapen som tek utgangspunkt i språkvariasjonen i samfunnet. Ulike språk og ulike språklege variantar møtest heile tida både i det enkelte…

Legg i handlekurv Legg i handlekurv

Introducing English grammar
307,-
Hovuddrag i norsk språkhistorie
420,-
Ordforråd, ordbruk og ordlæring
282,-
Tekst i tid og rom; norsk språkhistorie
315,-
Introducing English grammar av Magne DypedahlHovuddrag i norsk språkhistorie av Arne TorpOrdforråd, ordbruk og ordlæring av Anne GoldenTekst i tid og rom; norsk språkhistorie av Hildegunn Otnes
Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv

Basic English phonetics for teachers
315,-
Grammatikken i bruk
372,-
Spansk referansegrammatikk; moderne språkbruk i Spania og Latin-Amerika
339,-
Dialektar i Noreg; tradisjon og fornying
331,-
Basic English phonetics for teachers av Thor Sigurd NilsenGrammatikken i bruk av Harald Morten IversenSpansk referansegrammatikk; moderne spr... av Ana Beatriz ChiquitoDialektar i Noreg; tradisjon og fornying av Martin Skjekkeland
Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv
 1. 315,- Legg i handlekurv 1
 2. 262,-
  Skriveregler av Finn-Erik Vinje
  Legg i handlekurv 2
 3. 288,- Legg i handlekurv 3
 4. 80,- Legg i handlekurv 4
 5. 307,- Legg i handlekurv 5
 6. 126,-
  The New Penguin Russian Course av Nicholas J. Brown
  Legg i handlekurv 6
 7. 430,- Legg i handlekurv 7
 8. 218,-
  Nynorsk for dumskallar av Kristin Fridtun
  Legg i handlekurv 8
 9. 220,- Legg i handlekurv 9
 10. 246,-
  Spansk språkkurs, Grunnkurs av Ann-Charlotte Wennerholm
  Legg i handlekurv 10