Søk i Det nordlige Ishavet

Isens fånge : S/S Oscar Dicksons haveri i Nordostpassagen år 1881
167,-

Isens fånge : S/S Oscar Dicksons haveri i Nordostpassagen å…

av Swen Emanuel

Fartyget S/S Oscar Dickson byggdes på Kockums i Malmö i syfte att öppna en handelsförbindelse mellan Europa och Sibirien. Finansiärerna, träpatron Oscar Dickson och den tidens o…

Legg i handlekurv

Desse högre latituder

av John E. Persson

The Voyage of the Vega Round Asia and Europe

av Nils Adolf Erik Nordenskiold
Desse högre latituder
101,-

Det fanns en tid, långt innan trådlös kommunikation och satellitnavigering var uppfunna, då oförvägna svenska vetenskapsmän utforskade vita fläckar i Arktis. Till sin hjälp hade…

The Voyage of the Vega Round Asia and Europe
521,-

The Finnish geologist and Arctic explorer A. E. Nordenskiold (1832-1901) spent much of his life in exile in Sweden, where he was made a baron. He served as Superintendent of the…

Legg i handlekurv Legg i handlekurv