Bøker

Avgrens søket

Det kvalitative forskningsintervju

av Steinar Kvale

Sykdom og behandling

Det kvalitative forskningsintervju
371,-

Intervjuer spiller en helt avgjørende rolle i kvalitativ forskning. Denne boken gir en grundig introduksjon til hva det innebærer å utføre en kvalitativ intervjuundersøkelse. I …

Sykdom og behandling
793,-

Boken tar for seg grunnleggende sykdomslære, sykdomsprosesser og sykdommer i kroppens ulike organer. Sykdom og behandling er den fjerde boken i den naturvitenskapelige kunnskaps…

Legg i handlekurv Legg i handlekurv

Menneskekroppen; fysiologi og anatomi
808,-
Geriatrisk sykepleie; god omsorg til den gamle pasienten
680,-
Hvordan organisasjoner fungerer
525,-
Barn i risiko; skadelige omsorgssituasjoner
446,-
Menneskekroppen; fysiologi og anatomi av Olav SandGeriatrisk sykepleie; god omsorg til de... Hvordan organisasjoner fungerer av Dag Ingvar JacobsenBarn i risiko; skadelige omsorgssituasj... av Øyvind Kvello
Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv

Sykdomslære; indremedisin, kirurgi og anestesi
785,-
Metode- og oppgaveskriving for studenter
308,-
Klinisk sykepleie 2
696,-
Grunnleggende sykepleie. Bd. 1-3
1288,-
Sykdomslære; indremedisin, kirurgi og a... av Dag JacobsenMetode- og oppgaveskriving for studenter av Olav DallandKlinisk sykepleie 2 Grunnleggende sykepleie. Bd. 1-3
Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv