Samfunn og politikk

Søk i Samfunn og politikk

Det kvalitative forskningsintervju

av Steinar Kvale

Enhet og mangfold; samfunnsvitenskapelig forskning og kvant…

av Kristen Ringdal
Det kvalitative forskningsintervju
371,-

Intervjuer spiller en helt avgjørende rolle i kvalitativ forskning. Denne boken gir en grundig introduksjon til hva det innebærer å utføre en kvalitativ intervjuundersøkelse. I …

Enhet og mangfold; samfunnsvitenskapelig forskning og kvantitativ metode
453,-

Enhet og mangfold er en innføring i samfunnsvitenskapelig metode med vekt på kvantitative tilnærminger som tar for seg hele forskningsprosessen. Bokas målgruppe er studenter i s…

Legg i handlekurv Legg i handlekurv

Barn i risiko; skadelige omsorgssituasjoner
446,-
Metode- og oppgaveskriving for studenter
308,-
Hvordan gjennomføre undersøkelser?; innføring i samfunnsvitenskapelig metode
445,-
Metakognitiv terapi for angst og depresjon
372,-
Barn i risiko; skadelige omsorgssituasj... av Øyvind KvelloMetode- og oppgaveskriving for studenter av Olav DallandHvordan gjennomføre undersøkelser?; inn... av Dag Ingvar JacobsenMetakognitiv terapi for angst og depres... av Adrian Wells
Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv

Systematikk og innlevelse; en innføring i kvalitativ metode
399,-
Sveket I; barn i risiko- og omsorgssviktsituasjoner
403,-
Bære eller briste; kommunikasjon og relasjon i arbeid med mennesker
347,-
Praktisk barnevernarbeid
393,-
Systematikk og innlevelse; en innføring... av Tove ThagaardSveket I; barn i risiko- og omsorgssvik... av Kari KillénBære eller briste; kommunikasjon og rel... av Odd Harald RøkenesPraktisk barnevernarbeid av Vigdis Bunkholdt
Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv