Samfunn og politikk

Søk i Samfunn og politikk

Det kvalitative forskningsintervju

av Steinar Kvale

Enhet og mangfold; samfunnsvitenskapelig forskning og kvant…

av Kristen Ringdal
Det kvalitative forskningsintervju
371,-

Intervjuer spiller en helt avgjørende rolle i kvalitativ forskning. Denne boken gir en grundig introduksjon til hva det innebærer å utføre en kvalitativ intervjuundersøkelse. I …

Enhet og mangfold; samfunnsvitenskapelig forskning og kvantitativ metode
453,-

Enhet og mangfold er en innføring i samfunnsvitenskapelig metode med vekt på kvantitative tilnærminger som tar for seg hele forskningsprosessen. Bokas målgruppe er studenter i s…

Legg i handlekurv Legg i handlekurv

Metode- og oppgaveskriving for studenter
308,-
Barn i risiko; skadelige omsorgssituasjoner
446,-
Kunnskap og læring i praksis; fra student til profesjonell sosialarbeider
307,-
Rus; bruk, motiver, skader, behandling, forebygging, historie
436,-
Metode- og oppgaveskriving for studenter av Olav DallandBarn i risiko; skadelige omsorgssituasj... av Øyvind KvelloKunnskap og læring i praksis; fra stude... av Eva Berthling HerbergRus; bruk, motiver, skader, behandling,... av Hans Olav Fekjær
Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv

Metakognitiv terapi for angst og depresjon
372,-
Profesjonell utvikling og faglig veiledning; et fellesfaglig perspektiv
315,-
Kommunikasjon i praksis; relasjoner, samspill og etikk i sosialfaglig arbeid
437,-
Oppvekst med funksjonshemming; familie, livsløp og overganger
399,-
Metakognitiv terapi for angst og depres... av Adrian WellsProfesjonell utvikling og faglig veiled... av Kari KillénKommunikasjon i praksis; relasjoner, sa... av Hilde EideOppvekst med funksjonshemming; familie,...
Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv