Samfunn og politikk

Søk i Samfunn og politikk

Enhet og mangfold; samfunnsvitenskapelig forskning og kvant…

av Kristen Ringdal

Metode- og oppgaveskriving for studenter

av Olav Dalland
Enhet og mangfold; samfunnsvitenskapelig forskning og kvantitativ metode
456,-

Enhet og mangfold er en innføring i samfunnsvitenskapelig metode med vekt på kvantitative tilnærminger som tar for seg hele forskningsprosessen. Bokas målgruppe er studenter i s…

Metode- og oppgaveskriving for studenter
310,-

Metode og oppgaveskriving er nå i ny og oppdatert utgave med nyttige råd til alle som er i en skriveprosess. Boken gir en innføring i samfunnsvitenskapelige metoder og tar opp p…

Legg i handlekurv Legg i handlekurv

Det kvalitative forskningsintervju
373,-
Mellom ordene; kommunikasjon i profesjonell praksis
420,-
Politikk og demokrati; en innføring i stats- og kommunalkunnskap
382,-
Systematikk og innlevelse; en innføring i kvalitativ metode
325,-
Det kvalitative forskningsintervju av Steinar KvaleMellom ordene; kommunikasjon i profesjo... av Per JensenPolitikk og demokrati; en innføring i s... av Gro Sandkjær HanssenSystematikk og innlevelse; en innføring... av Tove Thagaard
Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv

Håndbok i rusbehandling; til pasienter med moderat til alvorlig rusmiddelavhengighet
447,-
Rus; bruk, motiver, skader, behandling, forebygging, historie
438,-
Gode fagfolk vokser; personlig kompetanse i arbeid med mennesker
358,-
Vernepleierfaglig kompetanse og faglig skjønn
399,-
Håndbok i rusbehandling; til pasienter... Rus; bruk, motiver, skader, behandling,... av Hans Olav FekjærGode fagfolk vokser; personlig kompetan... av Greta Marie SkauVernepleierfaglig kompetanse og faglig...
Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv Legg i handlekurv