Avancerad sökning
Din kundvagn är tom
Ändra i din kundvagn Gå till kassan

Sök i Eaac - Inlärning

Det lekande lärande barnet : i en utvecklingspedagogisk teo…

av Maj Carlsson Asplund

Bygga broar och öppna dörrar : att läsa, skriva och samtala…

av Monica Axelsson
Det lekande lärande barnet : i en utvecklingspedagogisk teori
296 kr

I Det lekande lärande barnet beskriver författarna sitt arbete med att ta fram en teoretisk grund för pedagogiken inom förskolan. Denna teoretiska grund benämns utvecklingspedag…

Bygga broar och öppna dörrar : att läsa, skriva och samtala om texter i förskola och skola
279 kr

Boken diskuterar och problematiserar skilda perspektiv på det språk- och kunskapsarbete som sker tillsammans med barnen i förskola och skolan. Författarna visar hur barn kan få …

Lägg i kundvagn Lägg i kundvagn

Att lära är nästan som att leka - Lek och lärande i förskolan och skola
287 kr
Barn upptäcker skriftspråket
237 kr
Att lära andra lära : medveten strategi för lärande i förskolan
268 kr
Att skriva sig till läsning : IKT i förskoleklass och skola
302 kr
Att lära är nästan som att leka - Lek o... av Eva JohanssonBarn upptäcker skriftspråket av Gösta DahlgrenAtt lära andra lära : medveten strategi... av Ann-Charlotte Mårdsjö OlssonAtt skriva sig till läsning : IKT i för... av Arne Trageton
Lägg i kundvagn Lägg i kundvagn Lägg i kundvagn Lägg i kundvagn

Från motstånd till framgång : att motivera när ingen motivation finns
185 kr
När barn lär av varandra - samlärande i praktiken
247 kr
Läsning och läsundervisning
322 kr
Att göra lärandet synligt : barns lärande - individuellt och i grupp
305 kr
Från motstånd till framgång : att motiv... av Martin HugoNär barn lär av varandra - samlärande i... av Pia WilliamsLäsning och läsundervisning av Carsten ElbroAtt göra lärandet synligt : barns läran...
Lägg i kundvagn Lägg i kundvagn Lägg i kundvagn Lägg i kundvagn