Metsäkustannus

Olemme valinneet yhteistyössä kustantajan kanssa joukon mielenkiintoisia ja hyviä kirjoja joka makuun.

 • Metsänomistajan rahakirja
  26,70 €

  Metsänomistajan rahakirja
  Martti Linna

  Nidottu - 2012 - suomi - ISBN: 9789525694956
  Lisää ostoskoriin Lähetetään meiltä 2-5 arkipäivässä

  Metsiemme vihreällä kullalla on noin 745 000 omistajaa. Monelle kotitaloudelle metsäomaisuus on tärkeä tulojen lähde. Ilman huolenpitoa se ei kuitenkaan tuota. Metsänomistajan rahakirja kertoo selkein esimerkein, miten metsän ja sen puuston arvo muo…

 • Metsänuudistaminen
  26,70 €

  Metsänuudistaminen
  Jaana Luoranen, Timo Saksa, Karri Uotila

  Nidottu - 2012 - suomi - ISBN: 9789525694949
  Lisää ostoskoriin Lähetetään meiltä 2-5 arkipäivässä

  Kirjassa esitellään uudistamisvaiheen toimenpiteet ja niiden perusteet. Uusimman tutkimustiedon valossa tuodaan esille ne menetelmät, joilla metsänuudistaminen onnistuu nopeimmin ja varmimmin. Kirjassa on tietoa mm. hakkuutähteen ja kantojen korjuus…

 • Metsieni kirja
  23,20 €

  Metsieni kirja
  Matti Kärkkäinen

  Nidottu - 2012 - suomi - ISBN: 9789525694680
  Lisää ostoskoriin Lähetetään meiltä 2-5 arkipäivässä

  Professori ja puuntuottaja kertoo, millainen metsätila kannattaa ostaa ja miten metsät saadaan kasvamaan ja tuottamaan. Kärkkäinen tarjoaa laajan asiantuntemuksensa sekä vahvat mielipiteensä tuloksellisesta puuntuottamisesta ja metsien kasvattamises…

 • Suotyypit ja turvekankaat (+cd-rom)
  27,20 €

  Suotyypit ja turvekankaat (+cd-rom)
  Jukka Laine, Harri Vasander, Juha-Pekka ym. Hotanen

  Nidottu - 2012 - suomi - ISBN: 9789525694895
  Lisää ostoskoriin Lähetetään meiltä 1-2 arkipäivässä

  Opas esittelee suotyyppijärjestelmän sekä luonnontilaisten soiden ja turvekankaiden tyypit ja niiden opaskasvit. Runsas kuvitus ja alansa parhaat asiantuntijat kirjoittajina. Metsä- ja ympäristöasiantuntijan ja opiskelijan odotettu uutuus.

 • Metsäkoulu
  38,30 €

  Metsäkoulu

  Nidottu - 2011 - suomi - ISBN: 9789525694635

  Metsäkoulu on metsätalouden perusteiden ja oman metsänhoidon käsikirja, jokaisen metsänomistajan perusteos. Käytännönläheinen teos kattaa koko metsänhoidon kentän aina taimikon perustamisesta päätehakkuuseen asti. Erinomainen teos itseopiskeluun ja…

 • Näin se on
  19,90 €

  Näin se on
  Matti Kiviniemi

  Nidottu - 2011 - suomi - ISBN: 9789525694796

  Näin se on, Metsänomistajan lakiopas selvittelee käytännön tilanteissa metsänomistajalle esiin tulevia lakikysymyksiä. Teoksessa käsitellään tiiviisti ja esimerkkien avulla tärkeimpiä metsätalouden ja metsänomistuksen oikeudellisia ongelmia. Ne kosk…

 • Perintömetsä
  29,40 €

  Perintömetsä
  Matti Kiviniemi, Pirjo Havia

  Nidottu - 2011 - suomi - ISBN: 9789525694888
  Lisää ostoskoriin Lähetetään meiltä 2-5 arkipäivässä

  Uudistettu Perintömetsä on ajan tasalla oleva opas metsänomistajille omaisuuden hyvästä hoidosta. Se on työväline myös metsäneuvonnan ja kiinteistövälityksen ammattilaisille. Kirjassa käydään monipuolisesti läpi asiat, jotka jokaisen nykyisen tai tu…

 • Raivaamaan
  21,70 €

  Raivaamaan
  Mikko Riikilä, Risto Mykkänen

  Nidottu - 2011 - suomi - ISBN: 9789525694734
  Lisää ostoskoriin Lähetetään meiltä 2-5 arkipäivässä

  Huippusuosittu Raivaamaan-kirja on uudistunut. Uudistetussa teoksessa taimikonhoidon periaatteet käsitellään entistä laajemmin. Kirja huomioi nyt myös uusien sahamallien ja valjaiden tuomat muutokset raivaustyöhön. Raivaamaan-kirja on tehty opastama…

 • Suomen rantakasvio
  33,50 €

  Suomen rantakasvio

  Nidottu - 2011 - suomi - ISBN: 9789525694727

  Helppokäyttöinen ja näyttävä kasvio meren ja järvien rantakasvillisuudesta. Luonnonharrastaja ja mökkiläinen tunnistaa lempikukkansa kirjan avulla. Kokeneelle kasviharrastajalle kirja tarjoaa uutta ja mielenkiintoista tietoa ainutlaatuisesta rantalu…

 • Juurikkalan 500 mottia
  21,80 €

  Juurikkalan 500 mottia

  Nidottu - 2011 - suomi - ISBN: 9789525694864
  Lisää ostoskoriin Lähetetään meiltä 2-5 arkipäivässä

  Sysmäläinen metsänomistaja Jouko Juurikkala (s. 1933) on kasvattanut metsiensä puustopääoman lähes kolminkertaiseksi 1950-luvulta tähän päivään metsätalouden kannattavuudesta tinkimättä. Kirja kokoaa Juurikkalan kokemusperäisen tiedon metsänomistaja…

 • Tunturien helmet
  33,60 €

  Tunturien helmet
  Pekka Luukkola

  Sidottu - 2010 - englanti - ISBN: 9789525694574

  Edustava valokuvateos ja tietokirja Suomen tunturiluonnon komeimmista maisemista ja niihin kätkeytyvistä kasviharvinaisuuksista. Asiantuntevat tekstit ovat suomeksi ja englanniksia. Kaukaa tunturin juurelta on vaikea kuvitella, millaisia helmiä karu…

 • Taimikonhoito
  19,80 €

  Taimikonhoito
  Mikko Riikilä

  Nidottu - 2010 - suomi - ISBN: 9789525694536
  Lisää ostoskoriin Lähetetään meiltä 2-5 arkipäivässä

 • Poiminta- ja pienaukkohakkuut - vaihtoehtoja avohakkuulle
  23,90 €

  Poiminta- ja pienaukkohakkuut - vaihtoehtoja avohakkuulle
  Sauli Valkonen, Matti Siren, Tuula Piri

  Nidottu - 2010 - suomi - ISBN: 9789525694543
  Lisää ostoskoriin Lähetetään meiltä 2-5 arkipäivässä

  Käytännönläheistä tietoa metsänhoidosta ilman avohakkuita. Metsäntutkimuslaitoksen tutkijat kokoavat tiedon jatkuvasta kasvatuksesta. Eri-ikäisrakenteisessa metsikössä kaasvaa jatkuvasti kaikkia puiden ikä- ja kokoluokkia. Hakkuissa poistetaan suuri…

 • Uuden metsänomistajan kirja
  20,60 €

  Uuden metsänomistajan kirja

  Nidottu - 2009 - suomi - ISBN: 9789525694420

  Kattava tietopaketti uusille ja tuleville metsänomistajille. Uuden metsänomistajan kirjaan on koottu tietoa niistä asioista, joita uusi metsänomistaja kohtaa heti omistuksensa alkumetreillä. Kirjan avulla lukija ymmärtää, mitä metsän omistaminen tuo…

 • Sahaamaan
  20,50 €

  Sahaamaan
  Mikko Riikilä, Risto Mykkänen

  Nidottu - 2009 - suomi - ISBN: 9789525694413
  Lisää ostoskoriin Lähetetään meiltä 2-5 arkipäivässä

  Sahaamaan-kirja opastaa moottorisahan turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön. Kirja kertoo, kuinka teräketjun saa leikkaamaan ja sahan toimimaan häiriöittä - sahuria itseäänkään unohtamatta. Kirja sisältää seikkaperäisen opastuksen hakkuutekniikkaan…