Sydamerika
  • Bandtyp: Inbunden
  • Språk: Svenska
  • Utgiven: 200805
  • Antal sidor: 64
  • Upplaga: 1, 
    Vikt i gram: 462
  • ISBN10:9147017325
  • ISBN13:9789147017324

Sydamerika

(Inbunden)
Beskrivning:

Sex världsdelar ur nio aspekter
Ett gemensamt grepp i presentationen ger eleverna chansen att snabbt få en bild av världsdelarnas grundläggande geografiska och geopolitiska förutsättningar.
Bl.a. handlar det om deras historia, befolkning, naturtillgångar, ekonomi och relationer till omvärlden.
Böckerna är svenska översättningar och bearbetningar av den brittiska serien Continents of the World.
Serien finns också att köpa som bokpaket.

Läs mer
Afrika
Afrika är extremt på många sätt. Här finns världens största öken (Sahara), världens längsta flod (Nilen), och en av världens största geografiska bildningar (Rift Valley). Afrika är också en världsdel med många olika kulturer, en enastående natur och stora städer som Kairo, Nairobi och Lagos. Världsdelen brottas dock med problem som fattigdom, sjukdomar och konflikter och kämpar för att hänga med utvecklingen i övriga världen.
Asien
Asien täcker en tredjedel av jordens landyta och har nästan två tredjedelar av jordens befolkning. I Asien finns världens högsta bergskedja, Himalaya, och några av världens längsta floder som Chang Jiang, Ganges och Mekong. Ekonomiskt utvecklas länderna i Asien i olika takt. Några går fram med stormsteg, andra stampar på stället. Asien är också den världsdel där flest människor har tagit sig ur djup fattigdom, samtidigt som stora grupper i de nya ekonomierna blivit lika rika eller rikare än motsvarande människor i USA och Västeuropa. Men hur ska miljöproblemen hanteras samtidigt som både befolkning och ekonomi växer?
Europa
Europa är den näst minsta världsdelen, men den rymmer 46 länder med stora befolkningar som i vissa regioner bor tätt, mycket tätt. I Västeuropa finns några av världens rikaste länder, samtidigt som vissa länder i öst kämpar med utbredd fattigdom. EU:s utjämnande roll kommer här att bli viktig.
Frågan är också om EU:s mål att göra regionens ekonomi till världsledande eller åtminstone likvärdig den i USA och i de nya stormakterna i öster kommer att nås?
Nordamerika
Boken om Nordamerika omfattar även länderna i Karibien och Mellanamerika ner till Sydamerika. Världsdelen rymmer många skiftande landskapstyper, så som öknar, korallrev, mangroveträsk, slättlandskap och berglandskap. Det rika USA är idag den stormakt som har störst inflytande på världspolitiken. Andra länder som Nicaragua och Haiti kämpar med utbredd fattigdom, arbetslöshet, dålig färskvattenförsörjning, bristfälligt utbildningsväsen och usel hälso- och sjukvård.
Frågan är hur ländernas regeringar ska kunna hantera den ojämna resursfördelningen som finns inom enskilda länder och mellan länderna i Nordamerika.
Oceanien och Antarktis
Den här boken famnar över isarna i Antarktis polarklimat, den röda öknen i centrala Australien och de tropiska öarna i Stilla havet. Världsdelarna har stora naturtillgångar som har exploaterats med svåra miljöproblem som följd. Även här är det de stora skillnaderna i ländernas ekonomi som sticker ut: Det industrialiserade Australien har en god ekonomi, medan utvecklingen i Stilla havets önationer påverkas negativt av begränsade resurser och stora avstånd. Och vad kommer smältande isar och stigande vattennivåer att innebära här i framtiden?
Sydamerika
Även Sydamerika är en världsdel med stora kontraster: Här finns några av jordens mest tätbefolkade städer som till exempel Rio de Janeiro, Patagoniens glesbefolkade vildmark och Amazonas varmfuktiga regnskog. En del länder har god ekonomi tack vare omfattande naturresurser och blomstrande industrier, medan andra länder kämpar med utbredd fattigdom, stora statsskulder och illegal droghandel. På samma sätt som i de andra världsdelarna är problemet här hur man ska kunna åtgärda den ojämna resursfördelningen.

Om författarna
Rob Bowden arbetar som frilansande journalist och fotograf. Geografi och miljöfrågor i fattiga delar av världen är hans huvudsakliga intresse. Han har även undervisat i geografi och utvecklingsfrågor vid flera universitet i Storbritannien.
David Flint är chef för lärarutbildningen vid University College, Worcester i Storbritannien. Han har skrivit flertalet läroböcker i geografi för yngre elever.
Garrett Nagle har skrivit läroböcker i geografi för både grundskola och universitet. Han studerade vid universitetet i Oxford och har undervisat i Oxford under de senaste tjugo åren.
Kate Darian-Smith är professor i Australiska studier och historia vid Universitetet i Melbourne, Australien. Kate har tidigare undervisat på universitet i Storbritannien och USA. Hon är författare och redaktör för flertalet böcker om Australiens historia och samhälle, varav ett antal som riktar sig till ungdomar och som behandlar Australien, Asien och Oceanien.
Simon Scoones arbetar med olika projekt för att öka elevers medvetenhet kring globala frågor bland annat genom hemsidan globaleye.org.uk. Han arbetar också som lärarutbildare på lärutbildningen vid University of London.

Recensioner
Afrika
Våra världsdelar är en serie om sex böcker. Författaren till denna del är frilansjournalist och fotograf. Här finns "allt" framställt på drygt 60 sidor. Det kan tyckas vara en övermäktig uppgift, men författaren har lyckats, med glans. I nio kapitel får man veta det viktigaste och mest centrala vad gäller historia, miljö, befolkning, kultur, religion, naturtillgångar, ekonomi, djur och natur och dessutom hur framtiden ser ut och Afrikas roll i världen idag. Allt detta gör tillsammans med bra och illustrerande bilder, kartor, diagram, fördjupnings- och faktarutor om särskilda problem eller betydelsefulla företeelser boken relativt lättläst och väl överskådlig.
BTJ
Berith Svensson
Häftepos 08117624
Sydamerika
Boken ingår i serien Våra världsdelar. Den är rikt illustrerad, mest med fotografier men även med olika slags kartor och diagram. Detta varvas med faktarutor, där läsaren bjuds på extra kunskap i ämnet. Språket är enkelt och kortfattat, konkret och upplysande, och inte överdrivet barntillvänt. Författaren verkar som lärarutbildare vid Londons universitet och är projektledare för en webbsida för skolbruk om globala frågor. Världsdelen beskrivs utifrån olika kapitelrubriker såsom Historia, Befolkning, Djur och natur etc. Författaren lyckas ge en intressant och nyanserad helhetsbild av en komplex kontinent. Han är mån om att belysa den sociala/ekonomiska ojämlikheten.
BTJ
Maria Wolff Gripfelt
Häftepos 08117630
Oceanien och Antarktis
Kate Darian-Smith, författare till Oceanien och Antarktis, är professor i australiska studier. Upplägget i denna del är exakt detsamma som i de övriga och påminner om en förenklad version av Utrikespolitiska Institutets Länder i fickformat. Det är faktaspäckat och man märker att författaren är välorienterad i de ämnen som behandlas.
BTJ
Berith Svensson
Häftepos 08117633
Asien
Boken behandlar Asiens historia, befolkning, naturtillgångar, ekonomi och relationer till omvärlden. Boken ger en kort men ändå bred beskrivning av Asien. Den är lättläst och aktuell och urvalet av fakta känns relevant. Tigerekonomiernas uppgång och kris, liksom den ekonomiska utvecklingen i Indien och Kina beskrivs på ett bra sätt och ger en aktuell bild av Asiens roll nu och i framtiden. Boken är skriven på saklig läromedelsprosa och riktligt illustrerad med kartor, fotografier och diagram, allt i fyrfärg.
BTJ
Tore Wizelius
Häftepos 08117621
Europa
Boken behandlar Europas historia, befolkning, naturtillgångar, ekonomi och relationer till omvärlden. Den ger en kortfattad men mångfasetterad bild av Europa. En hel del namn, årtal och statistik finns med i texten, men boken är trots det lättläst. Den är dessutom aktuell, här finns exempelvis information om den pågående omställningen av energisystemet. Boken är skriven på saklig läromedelsprosa och riktligt illustrerad med kartor, fotografier och diagram, allt i fyrfärg.
BTJ
Tore Wizelius
08117618
Nordamerika
I denna bok är inte bara Nordamerika representerat utan även det som brukar benämnas Centralamerika samt Karibien/../Avsnittet om olika religioners utbredning är bra liksom det om olika musikstilars förekomst. Bra är också att man redovisar hur olika naturområden med både växter och djur ska skyddas för framtiden. Människors skilda levnadsvillkor i olika länder är också bra skildrade. En trevlig och informativ bok, som har användbara webbadresser.
BTJ
Britt Bülow
Häftepos 08117627

Kundrecensioner och bloggar

Sök fler böcker:

Kunder som köpt denna bok har
även köpt:
Stalker
av Kepler, Lars
Lägg i kundvagn Pris20,50 €
Utan personligt ansvar
av Andersson, Lena
Lägg i kundvagn Pris20,60 €
Lägg i kundvagn Pris23,70 €
Jordstorm
av Kallentoft, Mons
Lägg i kundvagn Pris19,90 €
Sonen
av Nesbø, Jo
Lägg i kundvagn Pris21,20 €