Etsi kategoriassa Verotus, veropolitiikka

Arvonlisäverotus käytännössä

Leena Äärilä

Pk-yrityksen verosuunnittelu

Matti Kukkonen
Arvonlisäverotus käytännössä
74,50 €

Arvonlisäverolain soveltaminen yrityksissä on moniselkoista ja siihen liittyy haastavia tulkintakysymyksiä. Mistä kaikesta veroa maksetaan? Mitä saa vähentää? Mitä on otettava h…

Pk-yrityksen verosuunnittelu
58,90 €

Kirja käsittelee kattavasti erilajisten tulonsiirtojen verokohtelua, kun liiketoimintaa harjoitetaan yksityishenkilöiden suoraan omistamassa pk-yrityksessä, ja sen avulla voidaa…

Lisää ostoskoriin Lisää ostoskoriin

Verotusmenettely ja muutoksenhaku
63,10 €
Veropolitiikka
41,10 €
Metsäverokirja 2014
20,30 €
Nationalekonomins och beskattningens huvudprinciper
19,00 €
Verotusmenettely ja muutoksenhaku Matti MyrskyVeropolitiikka Heikki NiskakangasMetsäverokirja 2014 Hannu JauhiainenNationalekonomins och beskattningens hu... David Ricardo
Lisää ostoskoriin Lisää ostoskoriin Lisää ostoskoriin Lisää ostoskoriin

Vissa bostadsbeskattningsfrågor : betänkande från Bostadsbeskattningskommittén SOU 2014:1
26,30 €
Tolltariff; med statistisk varefortegnelse
19,00 €
Skattelovsamlingen 2011/12
49,90 €
Övningsbok i beskattning
24,80 €
Vissa bostadsbeskattningsfrågor : betän... Tolltariff; med statistisk varefortegne... Skattelovsamlingen 2011/12 Övningsbok i beskattning
Lisää ostoskoriin Lisää ostoskoriin Lisää ostoskoriin Lisää ostoskoriin