Kirjastotoimi, kirjastotiede, informatiikka

Etsi kategoriassa Kirjastotoimi, kirjastotiede, informatiikka

Etiken och biblioteken

Richard Ohlsson

Biblioteket i samhället : en gränsöverskridande mötesplats?

Mikael Stigendal
Etiken och biblioteken
15,70 €

Yrkesetiken har kommit allt mer i förgrunden inom bibliotekariekåren. Detta ställer nya krav på biblioteket som institution och bibliotekarieyrket som profession. Bibliotekariey…

Biblioteket i samhället : en gränsöverskridande mötesplats?
20,30 €

Författaren som är sociolog och verksam på lärarutbildningen vid Malmö Högskola har både forskat och föreläst mycket om utanförskap och innanförskap. Grunden för denna bok är dj…

Lisää ostoskoriin Lisää ostoskoriin

Tala om böcker : boksamtal på bibliotek, i skola och på nätet
20,90 €
Försök att förstå : folkbibliotek, rasism och platsens politik
22,60 €
Den sköna skönlitteraturen 2 : tradition och förnyelse
11,90 €
Baby på bibblan : inspirationsbok för bibliotek och öppen förskola
20,90 €
Tala om böcker : boksamtal på bibliotek... Lena Kjersén EdmanFörsök att förstå : folkbibliotek, rasi... Nick JonesDen sköna skönlitteraturen 2 : traditio... Baby på bibblan : inspirationsbok för b... Lena Molin
Lisää ostoskoriin Lisää ostoskoriin Lisää ostoskoriin Lisää ostoskoriin

Biblioteket i världen - en inspirationsbok
24,30 €
På tal om böcker : om bokprat och boksamtal i skola och bibliotek
13,50 €
Det mångspråkiga biblioteket : en nödvändig utopi
24,30 €
Folkbibliotekens framtid?
21,80 €
Biblioteket i världen - en inspirations... Päivi AlmgrenPå tal om böcker : om bokprat och boksa... Det mångspråkiga biblioteket : en nödvä... Folkbibliotekens framtid?
Lisää ostoskoriin Lisää ostoskoriin Lisää ostoskoriin Lisää ostoskoriin