Kirjastotoimi, kirjastotiede, informatiikka

Etsi kategoriassa Kirjastotoimi, kirjastotiede, informatiikka

Informaatiolukutaito yliopisto-opetuksessa

Etiken och biblioteken

Richard Ohlsson
Informaatiolukutaito yliopisto-opetuksessa
23,80 €

Teoksessa tarkastellaan informaatiolukutaitoa sekä teoreettisten pohdintojen että käytännön esimerkkien kautta. Informaatiolukutaitoa pohditaan mediakasvatuksen, tutkivan oppimi…

Etiken och biblioteken
16,10 €

Yrkesetiken har kommit allt mer i förgrunden inom bibliotekariekåren. Detta ställer nya krav på biblioteket som institution och bibliotekarieyrket som profession. Bibliotekariey…

Lisää ostoskoriin Lisää ostoskoriin

Baby på bibblan : inspirationsbok för bibliotek och öppen förskola
21,50 €
Biblioteket i samhället : en gränsöverskridande mötesplats?
20,90 €
Den sköna skönlitteraturen 2 : tradition och förnyelse
12,20 €
En nödvändig liten bok om marknadsföring av bibliotek D. 2
15,60 €
Baby på bibblan : inspirationsbok för b... Lena MolinBiblioteket i samhället : en gränsövers... Mikael StigendalDen sköna skönlitteraturen 2 : traditio... En nödvändig liten bok om marknadsförin... Zuzana Helinsky
Lisää ostoskoriin Lisää ostoskoriin Lisää ostoskoriin Lisää ostoskoriin

Biblioteket i världen - en inspirationsbok
24,90 €
Informationsfärdighet i praktiken : skolbibliotekarie och lärare i samverkan
26,40 €
Det mångspråkiga biblioteket : en nödvändig utopi
24,90 €
På tal om böcker : om bokprat och boksamtal i skola och bibliotek
13,90 €
Biblioteket i världen - en inspirations... Päivi AlmgrenInformationsfärdighet i praktiken : sko... Monica NilssonDet mångspråkiga biblioteket : en nödvä... På tal om böcker : om bokprat och boksa...
Lisää ostoskoriin Lisää ostoskoriin Lisää ostoskoriin Lisää ostoskoriin