38.298 - Kielten ja kirjallisuuden opetusoppi

Etsi kategoriassa 38.298 - Kielten ja kirjallisuuden opetusoppi

Plastkassar och andra texter

Jag vet int va de heter på svenska

Anna Slotte-Lüttge
Plastkassar och andra texter
18,80 €

Det vidgade textbegreppet omfattar både skrivna texter - fiktiva eller faktabaserade, handskrivna, tryckta, grafiska eller elektroniska - och talade texter, medietexter, bilder,…

Jag vet int va de heter på svenska
34,30 €

En dryg tredjedel av eleverna i de svenskspråkiga skolorna i Finland har en tvåspråkig, svensk-finsk, bakgrund. Det finns områden där andelen tvåspråkiga elever utgör en klar ma…

Lisää ostoskoriin Lisää ostoskoriin
Nuoret kielikuvassa
24,70 €
Nuoren kirjoittajan opas
8,30 €
Äidinkielen oppikirjojen aallokossa
19,90 €
Att tala bra, bättre och bäst
20,40 €
Nuoret kielikuvassa Nuoren kirjoittajan opas Louie StowellÄidinkielen oppikirjojen aallokossa Katri SarmavuoriAtt tala bra, bättre och bäst Raili Hilden
Lisää ostoskoriin Lisää ostoskoriin Lisää ostoskoriin Lisää ostoskoriin