25.5 - Diakonia. sisälähetys. evankelioiminen

Etsi kategoriassa 25.5 - Diakonia. sisälähetys. evankelioiminen

Kirkon työntekijäksi?
7,30 €

Kirkon työntekijäksi?

Pekka Launonen

Lisää ostoskoriin

Käsitteitä ja käsityksiä diakoniatyöstä ja diakonisesta työ…

Raili Gothoni

Diakoniatyöntekijöiden kuvauksia työstään ja siinä jaksamis…

Lea Rättyä
Käsitteitä ja käsityksiä diakoniatyöstä ja diakonisesta työstä
40,90 €

Kirkon diakoniatyössä on käyty keskustelua diakoniatyön ja hoito- tai sosiaalialan työn rajapinnoista sekä diakoniatyöntekijän oman ammatillisen viitekehyksen tietoisesta käyttä…

Diakoniatyöntekijöiden kuvauksia työstään ja siinä jaksamisestaan
40,90 €

Diakoniatyö perustuu lähimmäisenrakkauteen. Sen tavoitteena ja toiminnallisena motiivina on ihmisen auttaminen mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. Työhön sisältyvällä sielunhoid…

Lisää ostoskoriin Lisää ostoskoriin