16 - Tietoteoria. tiedeoppi

Etsi kategoriassa 16 - Tietoteoria. tiedeoppi

Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi

Jouni Tuomi

Käyttäytymistieteiden tilastolliset menetelmät

Lauri Nummenmaa
Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi
27,20 €

Kirja toimii metodologisena oppaana laadullisen tutkimuksen tekemiseen ja lukemiseen sekä ohjekirjana laadulliseen sisällönanalyysiin. Kirjassa tarkastellaan sisällönanalyysin t…

Käyttäytymistieteiden tilastolliset menetelmät
61,30 €

Lähes kaikki käyttäytymistieteellinen tutkimus perustuu tutkimusaineiston numeeriseen käsittelyyn. Kirjassa esitellään keskeisimmät tieteellisessä tutkimustyössä tarvittavat til…

Lisää ostoskoriin Lisää ostoskoriin

Käyttäytymistieteiden tilastolliset menetelmät
36,30 €
Johdatus tieteenfilosofiaan
18,30 €
Tieteiden välissä?
47,00 €
Haastattelun analyysi
23,30 €
Käyttäytymistieteiden tilastolliset men... Lauri NummenmaaJohdatus tieteenfilosofiaan Ilkka NiiniluotoTieteiden välissä? Heikki MikkeliHaastattelun analyysi
Lisää ostoskoriin Lisää ostoskoriin Lisää ostoskoriin Lisää ostoskoriin

Haastattelu
27,80 €
Sähkön pitkä historia
28,00 €
Tiedon filosofia
32,90 €
Tieteen yleistajuistaminen
30,40 €
Haastattelu Sähkön pitkä historia Ismo LindellTiedon filosofia Riku JutiTieteen yleistajuistaminen
Lisää ostoskoriin Lisää ostoskoriin Lisää ostoskoriin Lisää ostoskoriin
 1. 27,20 € Lisää ostoskoriin 1
 2. 23,30 € Lisää ostoskoriin 2
 3. 61,30 € Lisää ostoskoriin 3
 4. 41,30 € 4
 5. 33,70 €
  Tutkimustyön metodeista  Pertti Järvinen
  Lisää ostoskoriin 5
 6. 36,30 € Lisää ostoskoriin 6
 7. 34,60 €
  Monimuuttujamenetelmien perusteet  Jari Metsämuuronen
  Lisää ostoskoriin 7
 8. 13,00 € Lisää ostoskoriin 8
 9. 98,10 € Lisää ostoskoriin 9
 10. 24,40 € Lisää ostoskoriin 10