Avancerad sökning
Din kundvagn är tom
Ändra i din kundvagn Gå till kassan
I energiernas värld - med fokus på homeopati
  • Bandtyp: Danskt band
  • Språk: Svenska
  • Utgiven: 201106
  • Antal sidor: 129
  • Upplaga: 1, 
    Vikt i gram: 188
  • ISBN10:9188362523
  • ISBN13:9789188362520

I energiernas värld - med fokus på homeopati

(Danskt band)
Beskrivning:

Boken bygger på en samling artiklar som Bo Olander skrivit genom åren och som legat i väntrummet på hans praktik. Många handlade om bakomliggande orsaker till symtom och sjukdomar, och olika sätt att bli av med dem, men en del berörde också vårt förhållande till energier. I boken har författaren vänt på det hela och utgår ifrån energiernas värld, för att visa vad som händer när vi inte klarar av att hantera dem.

Med så enkla medel som möjligt försöker författaren förklara varför samhället ser ut som det gör idag, hur naturlagarna fungerar, vad livskvalitet är, varför vi över huvudtaget blir sjuka och vad vi själva kan göra för att bli mera harmoniska samt som en biprodukt av detta hur och varför homeopatin faktiskt fungerar.

Om författaren:

Bo Olander har arbetat som homeopat i drygt 30 år och har haft egen praktik på söder i Stockholm.

Utdrag ur boken:

Någonting håller på att hända i vårt samhälle. En ny medvetenhet

växer sakta men säkert fram. Vi håller mer och mer

på att genomskåda hur ruttet samhället är och hur lobbying

bevakar ekonomiska intressen, makt och girighet, bakom en

täckmantel av låtsad etik. Människor håller också på att bli

mera upplysta och vill bland annat veta mera om bakomliggande

orsaker till saker och ting i vårt vardagsliv.

Det är många som börjar få upp ögonen för en för oss helt

ny värld, energiernas värld, som högst påtagligt finns (och alltid

har funnits) mitt ibland oss, men som av många har uppfattats

som oviktig och kanske lite flummig. Med vetskapen

om denna värld öppnar sig plötsligt en ny verklighet med helt

nya möjligheter. Denna värld har helt andra värderingar och

kriterier än vad vi är vana vid, därför kommer vi heller aldrig

att helt förstå denna värld, möjligtvis ana den. Trots detta

kan många av oss egentligen undermedvetet känna oss mera

hemma i denna, för de flesta av oss, okända verklighet än i den

illusion som vi är födda och präglade i, och som vi i vardags-

livet kallar vår materialistiska verklighet.

Genom att studera en miniatyr av hälsotillståndet hos samhället,

nämligen individens hälsotillstånd och livskvalitet, ser

man lättare effekterna i samhället och tänkbara lösningar ur

energiernas aspekt. Frågan är om det kommer ett nytt synsätt

och nya värderingar i största allmänhet i samhället och vårt

vardagsliv, som även kommer att trigga igång en ny syn inom

sjukvården, eller om det kommer att växa fram en ny syn inom

sjukvården som för med sig att hela samhällssynen förändras.

Jag har i denna bok valt att använda sjukvården, och speciellt

homeopatin, som demonstrationsobjekt, dels för att man här

på ett påtagligt sätt kan hitta praktiska exempel på energiernas

effekter i ett större perspektiv, och dels för att det är i

energiernas värld som homeopatin är verksam.

Därmed kommer vi automatiskt att även beröra hälsofrågor

i största allmänhet. Vi har idag en alldeles enastående sjukvård

och en avancerad forskning. Ändå anses det att sjukvården befinner

sig i en slags kris. Tendensen är nämligen att folk söker

bot i stället för lindring av sina sjukdomar och åkommor, något

som blivit allt vanligare i flera andra länder, medan Sverige

ännu bara står i startgroparna. Det finns redan metoder som

beaktar detta, och som även tar hänsyn till den energimiljö

där själ och ande hör hemma.

Många menar att detta nya synsätt tveklöst kommer att

vara fullt etablerat om några år, även i Sverige, inte minst genom patienternas påtryckningar och förväntningar på det etablerade

sjukvårdssystemet, som idag till stor del är inriktat på

rent kroppsliga, sekundära, symtom, medan sjukvården idag

inte har redskap för att beakta bakomliggande, primära, orsaker.

I den här boken försöker jag att med så enkla ord som möjligt

förklara varför samhället fungerar så illa som det gör idag,

hur naturlagarna bestämmer och ingriper bakom ryggen på

oss, vad livskvalitet är, varför vi över huvud taget blir sjuka,

vad vi själva kan göra för att bli mera harmoniska, samt som

en biprodukt av detta hur och varför homeopatin faktiskt

fungerar.

Boken gör inte anspråk på att luta sig mot några vetenskapliga

bevis. Däremot bygger den på s.k. beprövad erfarenhet,

som hämtats utifrån mer än 30 års verksamhet som homeopat.

Så låt oss tillsammans göra en resa bakom kulisserna, för att

avslöja en del av vad som rör sig i det vi människor kallar det

fördolda i vår tillvaro här på jorden.

Allmänt om homeopati

Eftersom jag använder just homeopati som demonstrationsobjekt är det nödvändigt att inledningsvis ge en liten förklaring till vad homeopati är för något, speciellt för dig som inte kommit i kontakt med homeopati tidigare, men även för dig

som upplever de för de flesta människor konstiga reaktioner

som inte sällan infinner sig när man genomgår en homeopatisk

behandling.

Homeopatisk medicin har funnits åtminstone sedan antiken,

då den hade stor betydelse. Sedan har den trängts tillbaka

av den moderna kemiska medicinen, som under de senare

århundradena utvecklats från att ha varit livsfarligt koncentrerad

till att idag mer och mer närma sig homeopatiska koncentrationer,

speciellt vad gäller vaccinationer.

Homeopatiska energier har även under århundradena varit

föremål för skepsis, omväxlande med mystik, eftersom man

enligt vetenskapliga normer inte nöjaktigt kunnat förklara,

hur de homeopatiska energierna egentligen arbetar och fungerar. Rent praktiskt har det dock gång på gång, under många

århundraden, bevisats att människor blir friska av homeopatisk

medicin, samt att den inte heller är behäftad med några

biverkningar.

De homeopatiska motståndarna hävdar att en medicin som

inte har några biverkningar inte heller kan ha någon medicinsk

effekt. Samma kategori människor menar att den eventuella

läkning som sker av homeopatisk medicin egentligen sker med

hjälp av placeboeffekter. Anhängarna brukar som motbevis

peka på det faktum att även barn och djur blir friska av homeopatisk medicin, och dessa vet ju ofta inte ens om att de fått

medicin över huvud taget.

Efter att ha levt ett undanskymt liv under flera århundraden

återupptäcktes homeopatin i slutet av 1700-talet av en

tysk läkare och kemist vid namn Samuel Hahneman (17551843). Han fick utstå mycket förföljelse av dåtidens etablerade

vetenskap och läkarkollegor men stod på sig och fick undan

för undan flera lärjungar, som fört de homeopatiska kunskaperna

vidare. Sedan denna tid har det förts en hätsk kamp

mot homeopatin, där man nästan kan ana en slags panik hos

homeopatins motståndare. Varför denna konstiga reaktion,

när dessa motståndare samtidigt påstår att homeopati inte har

någon som helst medicinsk effekt?

Denna kamp fortgår än i dag, speciellt i Sverige. I många

andra länder, däremot, har homeopatin under senare tid blivit

mera accepterad och utövas till övervägande del av leg. läkare,

medan läkare i Sverige riskerar att förlora sin legitimation om

de skulle utöva homeopati. Det finns till och med länder där

man efter läkarexamen studerar i 3 år för att bli homeopat.

Även i Sverige kan man dock ana ett nyvaknat intresse för

homeopati bland läkarna. Speciellt de yngre är mera öppna

för en bredare syn på sitt yrke. Detta nyvaknade intresse delar

läkarna med alltfler patienter, som undan för undan upptäcker

att homeopati kan vara ett alternativ, fritt från biverkningar,

till den etablerade sjukvården. Önsketänkandet vore att det

gick att kombinera dessa båda behandlingsformer och slippa

välja den ena eller den andra.

För man ska komma ihåg att homeopati aldrig kan ersätta

dagens gängse sjukvård, bara komplettera den inom vissa specifika

områden.

Hahneman myntade ett uttryck när det gäller homeopati:

"lika botar lika", och det är just vad som sker vid vaccinationer. Här injicerar man en ytterst liten mängd utvecklingen går

mot homeopatiska koncentrationer av det ämne som man

önskar bygga upp motståndskraft emot.

Det är inga tvivel om att homeopatisk medicin fungerar,

detta har i det praktiska livet bevisats om och om igen. Men

frågan som alla ställer sig är hur den fungerar.

När vi nu tittar närmare på betingelserna i energiernas

värld kan vi samtidigt få en liten aning om efter vilka principer

som homeopatisk medicin arbetar. För det är så att även

många av dem som utövar homeopati inte heller vet vad som

egentligen händer när man använder homeopatisk medicin.

Av erfarenhet vet de att symtom och sjukdomar brukar läka

utan biverkningar, till och med sådana sjukdomar där den etablerade

sjukvården ibland stått maktlös. Emellertid har alla

homeopater i alla tider fått lära sig att det oftast är viktigare

att försöka komma fram till en individuell medicin till varje

patient än att behandla själva sjukdomen.

Det är detta som är svårigheten och samtidigt utmaningen

vid alla homeopatiska behandlingar.

Det kan låta konstigt för den oinvigde att två personer med

exempelvis likadana eksem kan behöva olika homeopatiska

mediciner för att bli bra, medan en person med ett symtom

(t.ex. eksem) och en annan person med ett helt annat symtom

(t.ex ont i magen) kan bli bra av samma homeopatiska medicin.

Homeopatisk medicin fungerar nämligen bäst när den

anpassas till olika typer av individer, i stället för till de olika

symtom och sjukdomar som vi som patient visar upp.

När vi nu kikar in bakom kulisserna till energiernas värld,

ska vi även väga in hur själva livet från början var tänkt att

fungera, och hur det idag i praktiken gör det, samt hur flera

naturlagar styr och ställer över huvudet på oss. Vi kan konstatera

att lagen om betingade reflexer alltid är verksam: gör jag

si så händer detta, gör jag så i stället då händer något annat.

Och människans situation är nu en gång sådan att vi varje

dag gör en mängd val stora eller små som vi, vare sig vi vill

det eller ej, alltid tvingas ta konsekvenserna av. Med andra

ord beror vår nuvarande livssituation på de val som vi medvetet

eller omedvetet har gjort.

Kundrecensioner och bloggar

Ingår i följande avdelningar

Ingår i följande bibliotekskategorier

Sök fler böcker:

Kunder som köpt denna bok har
även köpt:
Pris246 kr
Stalker
av Kepler, Lars
Lägg i kundvagn Pris210 kr
Lägg i kundvagn Pris238 kr
Utan personligt ansvar
av Andersson, Lena
Lägg i kundvagn Pris193 kr
Lägg i kundvagn Pris219 kr