Avancerad sökning
Din kundvagn är tom
Ändra i din kundvagn Gå till kassan
Pans rike : om de fyra elementens väsen
  • Bandtyp: Inbunden
  • Språk: Svenska
  • Utgiven: 20100906
  • Antal sidor: 320
  • Upplaga: 1, 
    Vikt i gram: 458
  • ISBN10:9188362442
  • ISBN13:9789188362445

Pans rike : om de fyra elementens väsen

(Inbunden)
Beskrivning:

Äntligen kan du få ditt lystmäte av berättelser om och bilder på naturväsen, för de finns verkligen, även om de flesta av oss ännu inte kan se dem.

Samtidigt ger boken en unik överblick över och kunskap om de fyra elementen, jord, vatten, luft, eld, och deras olika väsen: vad de gör, hur de samarbetar och vad de önskar av oss. Något som kan leda till ett helt nytt och kärleksfullt förhållningssätt till naturen; att vi månar om den, i stället för att manipulera och förstöra den.

Om författaren:

Rebecka Vik har en bakgrund som biolog/geovetare och konstnär. Hon ser och kommunicerar med många grupper av väsen, gör inventeringar av energier och varelser, arbetar med jordläkning och håller kurser och föredrag.

Rebeckas första bok, Mäster Grå - Möte med naturens väsen, kom ut på Solrosens Förlag 2007.

br>Utdrag ur boken:

br>Inledning

Allt vi har omkring oss i den fysiska världen, det vi kankänna, se och ta på, kan delas in i de fyra elementen: jord,vatten, luft och eld. Denna fysiska värld är i sin tur genomsyradav energi, av liv, eller det som kallas det eteriska. Livetsmaterial, den eteriska substansen, behöver skötas, hållas rörlig,styras och formas. De som gör detta arbete är immateriellavarelser som kallas elementens väsen. De är jordväsen,vattenväsen, luft- och eldväsen. Var du än befinner dig finnsdessa varelser alltid i närheten. Deras uttryck syns i träd ochstenar, deras röster hörs i vindsus och vågskvalp de är alldelesinom räckhåll.

Man kan se dem som ett otroligt brett och färgsprakandespektrum, och som jag ser det bär varje människa påmöjligheten till kontakt i sitt inre. Alla har vi någonstans inomoss trollets tyngd, lite etter från eldens varelser, smekandeljuvhet från vattnet eller fens fjäderlätta ljus. Detta gör att viäven kan sträcka oss utanför oss själva och knyta kontaktmed varelserna därute. Kanske sover denna möjlighet eller ärväl inpackad och undangömd, men vi har den stora glädjenatt leva i en tid då förmågorna åter har möjlighet att vakna.Men att se varelser är inte ett mål i sig utan snarare ettmedel. Det hjälper oss att bli övertygade om deras existens,vilket även stärker dem. Som jag ser det är målet istället attvi alltmer närmar oss den andliga världen och börjar samarbetamed den. Det kan man göra även utan att se. Bland elementensväsen finns en längtan och människan har en viktigroll i deras utveckling. De väntar på oss och jag hoppas innerligtatt denna bok kommer att inspirera många att närma sigdem.

En samverkan mellan oss och naturens väsen är specielltviktig i vår tid. Jorden med sin atmosfär, sina hav, landskapoch till och med sitt innandöme håller på att ändras genommänniskans ingrepp. Vi stöper om efter vårt eget huvud.Naturen utarmas och förstörs framför våra ögon men vad vii regel inte vet är att vi dessutom brutalt ändrar betingelsernaför medvetna och kännande väsen. Och just dessa väsen harnyckeln till en hållbar utveckling! Visste vi om dem och togvi del av deras kunskap skulle vi agera på helt andra sätt. Dendag människan fått vetskap om elementens väsen lär hennesrespekt och kärlek också väckas, både för dem och naturensom de sköter. Och med kunskap, respekt och kärlek kommervi tillsammans att vända utvecklingen på rätt köl igen och fånjuta av att se naturen återhämta sig och få ny kraft.

För mig var elementens väsen de första immateriellavarelserna jag mötte. Jag brukade i regel inte söka upp demsjälv, utan de kom till mig. Oftast såg jag ett litet ljus blinkatill några meter ifrån mig och då visste jag att en varelse villeha kontakt. Från början såg jag otroligt mycket utan att förståmen tecknade och skrev ändå ner vad jag sett. Varelseroch skeenden kom till mig och jag överrumplades av dem.Eftersom jag i regel varken läst eller hört om dem dessförinnanvar jag fri från förväntningar, kunskap och förutfattademeningar. Den andliga världen bjöd mig på möten och jag togemot.

Med åren växte mängden av anteckningar och med detökade mitt behov av struktur. Jag sorterade varelserna efterden miljö de tillhörde eller deras utseende: de som visat sig ihus hamnade i en grupp, de som hörde till bäckar i en annanoch de rangliga varelser som höll benen i kors i ytterligare en.När jag strukturerade materialet märkte jag bland annat atten sorts varelser alltid var på en viss plats eller i en viss miljö,att andra alltid grävde eller var en bit ner i jorden etcetera.Mina anteckningar hade vuxit till ett forskningsmaterial sombörjade kunna ge mig svar på vilka varelserna är, vad de gör,hur de samverkar och annat. Studier i antroposofi, en praktiskutbildning i geomanti och framförallt det att min förmågaatt kommunicera med väsen genom ord utvecklades,ökade förståelsen ytterligare. Efter tio års tid är jag nu redoatt dela med mig av alla kära möten och det jag förstått avdem.

När jag ger mig in i elementarvärlden släpper jag oftamin fysiska kropp och därmed de fysiska begränsningarna.Jag är en varelse bland andra och består av mitt medvetandeoch en subtil kropp. Tar man det steget lämnar man de fysiskasinnena och lagarna och har helt andra sinnen och lagbundenheteratt anpassa sig till. Markytan är ingen gräns,berget går att fara rakt igenom, men det finns annat som kanverka begränsande. En kraftfull varelse kan blockera en väg,för ett vattenväsen kan ett torrlagt område vara ett oöverstigligthinder och för en människa kan det svåraste motståndetvara den egna rädslan.

När väsen visar sig och jag upplever deras värld brukarmötet vara ganska kort, men intensivt. Det kan ske på baranågra minuter. Eftersom jag vill ge mina observationer vidarei så ursprungligt skick som möjligt, har jag inte vävt ihop demtill längre berättelser. Mina anteckningar är ett forskningsmaterialför mig. Nu har jag sammanställt dem och ger demvidare i så ursprungligt skick som möjligt.

Bokens fyra första delar, Jord, Vatten, Luft och Eld, harsamma upplägg. Efter en beskrivning av elementets ursprung,dess upprinnelse, följer kapitel som behandlar varelserna,från de minsta till de största. Avsnitt med kursiv rubrik beskrivermina direkta möten med väsen, medan övriga avsnittsnarare är sammanfattningar av den erfarenhet och kunskapjag har om dem.

I Överblick, bokens sista del, behandlas sådant som ärgemensamt för alla element. Den är uppdelad i många avsnittmed korta och översiktliga texter och kan användas som enuppslagsdel.

När jag gjort bilder och beskrivningar av väsen har jagbemödat mig om att de ska vara så exakta och nära verklighetensom möjligt. Samtidigt är mitt sätt att se väsen personligt,precis som det är för alla som är klarseende. Jag har miningång till varelserna, min synvinkel, medan andra ser demfrån ett annat håll. Oavsett vad vi ser är det karaktären somuttrycks i utseendet som är själva kärnan. En immateriellvarelse behöver inte ha ben och näsa, men uttrycker genomsitt utseende vem den är och vad den arbetar med. En riktigtbra beskrivning av utseendet i text eller bild är alltså ingensanning i sig utan snarare en bra bild av sanningen. Den visarinte hur varelsen ser ut utan vem den är. En sådan bild är ennyckel till varelserna, en öppning till dem.

Undantaget bekräftar regeln i den fysiska världen, i elementensrike är det snarare så att undantaget är regeln. Påstårjag att det finns fyra olika sätt som väsen bildas på, finns detsäkert mångfaldigt fler. Elementens väsen är väldigt rörligaoch anpassar sig smidigt till nya förhållanden och platser.Materialet som ligger till grund för den här boken kan tyckasstort, men är ändå bara en droppe i havet i jämförelse medvad som finns att erfara och lära om dem. Pans rike är enbörjan, låt oss fortsätta att utforska hans underbara värld!

Något skymtar en bit längre fram. Det syns lite otydligt, mensakta klarnar blicken och fram tonar en rödbrun och smidigtböjd rygg. Huvudet är kalt och två pigga horn sticker ut snettupp åt sidorna. Plötsligt vänder varelsen sig om, ler brett ochtittar hitåt med sin intensiva blick. Han står bakom engenomskinlig dörr, men inte länge till. Redan böjer han siglätt och trycker ner dörrhandtaget. Med ens svänger dörrenupp på vidaste gavel och med ett skratt bugar sig varelsen.Genom en graciös handrörelse bjuder han dig att stiga in.

Välkommen till Pans rike!

Kundrecensioner och bloggar

Sök fler böcker:

Kunder som köpt denna bok har
även köpt:
Lägg i kundvagn Pris196 kr
Pris184 kr
Lägg i kundvagn Pris105 kr
Monikas vardagsmat
av Ahlberg, Monika
Lägg i kundvagn Pris294 kr
Lägg i kundvagn Pris117 kr