Avancerad sökning
Din kundvagn är tom
Ändra i din kundvagn Gå till kassan
Mobiltelefonins hälsorisker : fakta om vår tids största miljö- och hälsoskandal
 • Bandtyp: Häftad
 • Språk: Svenska
 • Utgiven: 20100607
 • Antal sidor: 299
 • Upplaga: 1, 
  Vikt i gram: 300
 • ISBN10:9163331489
 • ISBN13:9789163331480

Mobiltelefonins hälsorisker : fakta om vår tids största miljö- och hälsoskandal

(Häftad)
Beskrivning:

Ända sedan 1960-talet har forskare beskrivit ett antal sjukdomssymtom som fått samlingsnamnet "mikrovågssyndromet" och som uppstår när människor utsatts för mikrovågor under en längre tid.
Trots kunskapen tillåts mobilindustrin att förorena miljön med allt mer mikrovågor i allt fler sammanhang. Idag exponeras vi dygnet runt för strålningsnivåer som är högre än någonsin tidigare i historien.
Allt fler människor från olika delar av världen vittnar idag om de symtom som beskrevs i mikrovågssyndromet och kopplar dessa till trådlös teknik. Ett ökande antal läkare och experter varnar för allvarliga konsekvenser.
Mobiltekniken innebär risker inte bara för människorna utan för hela ekosystemet. Men riskerna har mörklagts och tonats ner av industrin och myndigheterna. Den här boken ger dig fakta om den forskning de inte vill berätta om. Den avslöjar också WHO:s, experternas och myndigheternas samarbete med och kopplingar till mobilindustrin.
Ur boken:"Jag vill att allmänheten ska veta att vetenskapen inte bedrivs så som den beskrivs i tidningarna. Jag vill att gemene man ska förstå att de inte rakt av kan acceptera vetenskapsmäns uttalanden utan måste ta dem med en nypa salt, eftersom de alltför ofta tjänar egna intressen och vilseleder. På det sätt som vetenskapen för närvarande finansieras och utvärderas, lär vi oss mer och mer om mindre och mindre, och vetenskapen blir vår fiende i stället för vår vän." Professor Robert O. Becker.
Mona Nilsson är miljöekonom och journalist. Hon skriver i tidningen Miljömagasinet. Boken Mobiltelefonins hälsorisker - Fakta om vår tids största miljö- och hälsoskandal bygger på sju års omfattande research: Granskning av forskningsresultat, myndighetsdokument och mediabevakning, intervjuer med forskare, mobilstrålningsskadade, läkare, experter, myndighetsrepresentanter m.fl.

Kundrecensioner och bloggar

Kundbetyg baserat på 5 recensioner.
 • Mobiltelefonins hälsorisker

  En verklig ögonöppnare - En bok som alla bör läsa!

  Det berättas bl a om:

  ... hur det sedan länge funnits forskning som talat för att elektromagnetiska fält/strålning är hälsovådligt för djur, natur och människan. Och om hur dessa forskningsresultat tystats ner till förmån för studier gjorda av jäviga forskare, vilka har anknytningar till mobiltelefonindustrin.

  ... de statliga institutioner, vilka ska verka för att skydda medborgarna i Sverige från eventuella faror och hälsorisker som elektromagnetiska fält/strålning kan utgöra, befolkas av jäviga "experter". Även de med anknytning till mobiltelefonindustrin.

  ...att ekonomiska intressen går före folkhälsan och människor som skadats av den nya teknologin finner sig i en rättslöshet, där ingen hjälp finns att få från de myndigheter som från början gjort en verklighet av att tvångsexponera hela Sveriges befolkning med elektromagnetiska fält.

  Mycket läsvärd bok! Och lättläst!
  Rekommenderas varmt!

  av Caroline M, 2010-12-12
 • Mobilen är ofarlig! Mobilen ger cancer!

  Hur kan olika tidningar ge så olika budskap om en och samma forskningsstudie?

  Varför ingår ingen helt oberoende forskare i svenska myndigheters expertråd kring elektromagnetiska fält och strålning?

  Finns det forskning som visar att människor får sömnstörningar och andra problem nära mobilbasstationer?

  Vad är våra gränsvärden egentligen satta att skydda emot och varför är de så mycket lägre i vissa andra länder?

  Dessa och andra frågetecken rätas ut i boken Mobiltelefonins hälsorisker av den prisbelönta författaren, journalisten och miljöekonomen Mona Nilsson.

  Boken är överskådlig, ger ett mycket seriöst intryck och är frikostig med referenser. Den är så avslöjande att vi kan förvänta oss att telekomindustrin, ansvariga myndigheter och mainstream media försöker tiga ihjäl den.

  Den här boken är ingenting för dig som vill fortsätta drömma rosenröda drömmar om din mobiltelefons härlighet, men för dig som är intresserad av din egen och dina barns hälsa, och vill bilda dig en egen uppfattning i frågan, är boken mycket viktig.

  av Ann Rosenqvist, 2010-09-19
 • Vår tids största miljö- och hälsoskandal


  Med boken "Tyst vår" öppnade Rachel Carson på sextiotalet världens ögon för de ödesdigra konsekvenserna av besprutningen med bekämpningsmedel. Mona Nilssons bok om mobiltelefonins hälsorisker borde bli en väckarklocka av liknande format.
  Jag säger "borde? för det finns så många mäktiga intressen involverade i denna fråga bl.a. politiska och försvarspolitiska, förutom de rent ekonomiska, som velat tysta ner det hela under den bisarra förevändningen att man inte vill skapa oro hos befolkningen!
  Det Mona Nilsson skriver om har varit känt länge, dock inte för den breda allmän¬heten, nämligen att de flesta undersökningar på området (väl att märka där mobil¬industrin inte är inblandad) pekar på allvarliga hälsorisker i samband med mobil¬telefonin.

  Boken tar upp alla de otaliga varningar och appeller från forskare och läkare som förklingat ohörda. Så visst blir det mycket upprepningar i början men samtidigt pre¬senteras ett brett spektrum av symptom man kan få, speciellt om man bor strax intill en mobilmast. Det kan röra sig öm relativt harmlösa typ sömnstörningar och huvud¬värk men även betydligt allvarligare som till exempel cancer.
  Det är kanske inte så lätt att ta till sig, att vi blir manipulerade till den milda grad, men med en stjärnåklagares precision leder hon sina anklagelser i bevis.
  Till exempel hur samma personer som går ut i massmedia med budskapet att mobilen är ofarlig, i sin egen forskning på visat motsatsen.

  Framför allt fokuserar Mona Nilsson på ICNIRP, Internationella strålskyddskommis¬sionen för icke joniserande strålning. Det låter ju betryggande, som om det rörde sig om en statlig myndighet. Men icke: ICNIRP är en privat samman slutning av fors¬kare på området , bildad på initiativ av Michael Repacholi vilken verkat som konsult it mobilindustrin. Man väljer själva in nya medlemmar och ordförande. Och det är detta slutna sällskap som EU anlitar när det gäller att fastställa gränsvärdet, alltså vid vilken nivå str

  av Franc Baumann, 2010-07-29
 • Otroligt bra och otroligt läsvärd!

  Mycket berikande, värdefullt och viktigt innehåll. Boken är skriven på ett sätt som gör att ämnet blir mycket lättförståligt och texten är lättläst.

  Otroligt läsvärd! Alla borde läsa den, och framför allt företagare, anställda, politiker, föräldrar, lärare, kommuner, it-ansvariga m.f.

  Bidrar till att höja medvetenheten och kunskapen om ett nutidsfenomen som kan skada våra nutida och kommande gernationers hälsa, samt hela ekosystemet mycket mycket allvarligt.

  av Camilla Åkesson, 2010-07-21
 • Mobiltelefonins hälsorisker


  Mona Nilsson, journalist och miljöekonom, har nu kommit ut med ytterligare en bok om mobiltelefonins hälsorisker. Den nya boken ?Mobiltelefonins Hälsorisker - Fakta om vår tids största miljö- och hälsoskandal? bygger på över 500 referenser. Det är en bok som avslöjar en sanning som upprör och chockerar där det framkommer klart och tydligt att våra ansvariga myndigheter vet att Telekomindustrins mobilstrålning riskerar skada allas hälsa och vår naturmiljö. (Första boken ?Spelet om 3G? kom 2005).

  Från 1920-talet och framåt har erfarenhet visat att radiofrekvent strålning är en hälsorisk. Redan på 1960-talet kunde forskare konstatera en viss typ av symtombild som fick beteckningen mikrovågssyndromet. I slutet på 1980-talet dök mikrovågssyndromet upp som ett arbetsmiljöproblem bland de första bildskärmsanvändarna, de som blev överkänsliga mot elektromagnetisk strålning. Symtombilden var huvudvärk, koncentrationsproblem, onormal trötthet, samt yrsel, illamående, sömnproblem, irritation, oro, ångest, sveda och rodnande hud.

  Trots tidiga kunskaper om att radiofrekvent strålning ger ohälsa får Telekomindustrin utan några som helst restriktioner bygga ut en storskalig spridning av pulsade mikrovågor i hela vår livsmiljö från 1990-talets början (först GSM och nu under 2000-talet 3G-systemen) . Mona Nilsson nämner tyvärr inte i boken, att inför 3G- utbyggnaden uppmanar Socialstyrelsen kommunerna att inte följa försiktighetsprincipen i Miljöbalken.

  En annan faktainformation som framkommer är att Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) som skall skydda oss hjälper Telekomindustrin att tysta ner riskerna med mobilstrålning, vilket är anmärkningsvärt. Trots att våra myndigheter känner till att denna typ av strålning är en hälsorisk välja myndigheten att ge sken av att den industristyrda forskningen är trovärdig. Det hade varit enkelt för de tillsatta experterna att granska både metodik och tolkning av resultat och därigenom avslöjat tillrättalagda och

  av Solveig Silverin, miljöingenjör, 2010-06-24

Sök fler böcker:

Kunder som köpt denna bok har
även köpt:
Lägg i kundvagn Pris195 kr
Uppgång och fall
av Strömquist, Liv
Lägg i kundvagn Pris183 kr
Super-Charlie och gosedjurstjuven
av Läckberg, Camilla
Lägg i kundvagn Pris118 kr
Jag vill ha min hatt
av Klassen, Jon
Lägg i kundvagn Pris132 kr
Fotbollsgrodor
av Anrell, Lasse
Lägg i kundvagn Pris120 kr