Avancerad sökning
Din kundvagn är tom
Ändra i din kundvagn Gå till kassan

Sök i Sociologi

Det värderande ögat - Observation, utvärdering och utveckli…

av Cato R. P. Bjørndal

Statistik för beteendevetare : faktabok

av Elisabet Borg
Det värderande ögat - Observation, utvärdering och utveckling i undervisning och handledning
259 kr

Observera din egen yrkesutövning och utvecklas till en bättre pedagog. På ett konkret och direkt sätt, med hjälp av många exempel, ger boken en grundlig introduktion till effekt…

Statistik för beteendevetare : faktabok
415 kr

Statistik för beteendevetare är en heltäckande grundbok i statistik. Författarna går steg för steg igenom hur du planerar, genomför och redovisar en statistisk undersökning:…

Lägg i kundvagn Lägg i kundvagn

Sociologisk teori
568 kr
Deltagande observation
314 kr
Introduktion till samhällsvetenskaplig metod
337 kr
Sociologi
641 kr
Sociologisk teori av George RitzerDeltagande observation av Katrine FangenIntroduktion till samhällsvetenskaplig... av Asbjørn JohannessenSociologi av Anthony Giddens
Lägg i kundvagn Lägg i kundvagn Lägg i kundvagn Lägg i kundvagn

Statistik för beteendevetare : övningsbok
269 kr
Socialkonstruktivism : positioner, problem och perspektiv
335 kr
Statistisk verktygslåda 1 : samhällsvetenskaplig orsaksanalys med kvantitativa metoder
423 kr
Konflikter på jobbet : om vardagslivets konflikter på arbetsplatsen och hur de kan hanteras
254 kr
Statistik för beteendevetare : övningsb... av Elisabet BorgSocialkonstruktivism : positioner, prob... av Søren Barlebo WennerbergStatistisk verktygslåda 1 : samhällsvet... av Göran DjurfeldtKonflikter på jobbet : om vardagslivets... av Kerstin Ljungström
Lägg i kundvagn Lägg i kundvagn Lägg i kundvagn Lägg i kundvagn